ГЕНОдіагДІЄТА - diagnostyka.com.ua
ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

 

Вам цікаво, чи є у вас схильність до захворювань, таких як: ожиріння, гіпертонія, діабет, депресія, атеросклероз?!

Ви бажаєте скорегувати потреби свого організму згідно свого персоналізованого генетичного профілю?!

Чи знаєте ви, що певні фактори навколишнього середовища можуть спровокувати захворювання?!

 

  1. ГЕНОдіагДІЄТА має на меті визначення метаболізму шляхом детекції поліморфізму генів, що впливають на метаболізм вуглеводів і ліпідів (жирів).

Гени, що досліджуються: FTO, FABP2, PPARy, APOE і ADRB3.

Ген FTO – ген, що кодує схильності до набору лишньої ваги.

Активна форма цього гена порушує баланс відчуття голоду і насичення. У носіїв цього поліморфізму спостерігається збільшення ІМТ (індексу маси тіла) та окружності талії. Ожиріння може призвести до розвитку діабету 2 типу.

Ген FABP2 – (fatty acid binding protein 2) – це ген, що кодує білки, які беруть участь у метаболізмі та транспортуванні жирних кислот. Його несприятливий поліморфізм сприяє підвищенню концентрації «поганого» холестерину ЛПНЩ в крові і накопиченню жирних кислот у тканинах.

Ген PPARy – (peroxisome proliferator activated receptor gamma) кодує рецепторні білки, що впливають на метаболізм жирів і вуглеводів. Тип поліморфізму генів визначає схильність до набору ваги за рахунок споживання вуглеводів або жирів.

Ген APOЕ – кодує аполіпопротеїн Е та бере участь в жировому обміні. 60% населення має «правильну» форму гена – APOE3. Решта варіантів: APOE2 і APOE4 вказують на ризик порушення балансу ліпідів крові.

Ген ADRB3 – (бета 3 адренорецептор), кодує рецепторний білок, який бере участь у метаболізмі жирів і відповідає за підтримку температури тіла. Деякі поліморфізми цього гена впливають на ризик виникнення ожиріння та діабету 2 типу.

  1. ГЕНОдіагДІЄТА – досліджує гени харчової непереносимості шляхом оцінки поліморфізму генів, що впливають на порушення метаболізму глютену, лактозної непероносимості, кофеїнового метаболізму та артеріальний тиск. Гени, що досліджуються: HLA-DQ2, HLA-DQ8 та/або HLA-DRB4, LPH, ADH1C і ADH1B, CYP1A2, ACE_I/D .

Гени HLA-DQ2, HLA-DQ8 та/або HLA-DRB4 – варіанти генів основних білків комплексу гістосумісності, відповідальних за схильність до аутоімунної  непереносимості глютену.

Ген LPH (лактаза-флоризин гідролаза) – ген, що кодує фермент лактазу, поліморфізми якого можуть призвести до непереносимості лактози.

Гени ALDH2, ADH1C і ADH1B  – кодують ферменти ацетальдегіддегідрогенази та алкогольдегідрогенази , що відповідають за метаболізм алкоголю.

Ген CYP1A2 – ген, що кодує білок цитохром, який бере участь у метаболізмі, серед іншого, кофеїну. Певні поліморфізми впливають на чутливість організму до кофеїну (а також деяких ліків).

Ген ACE_I/D – кодує активність ангіотензинперетворюючого ферменту, який регулює концентрацію натрію в крові. Його поліморфізм визначає артеріальний тиск і впливає на ризик серцево-судинних захворювань.

  1. ГЕНОдіагДІЄТАгени метаболізму вітамінів і антиоксидантів

Пакет III включає оцінку поліморфізму генів, що впливають на здатність організму видаляти вільні радикали та засвоювати вітаміни.

Гени, що досліджуються: MTHFR C677T, MTHFR A1298C, GSTM1 i GSTT1, SOD2, VDR, GSTP1

Ген MTHFR  – метилентетрагидрофолатредуктаза бере участь в обміні вітамінів: фолієвої кислоти і рибофлавіну. Поліморфізм MTHFR також може призвести до підвищення концентрації гомоцистеїну в крові, що пов’язано з ризиком  розвитку атеросклерозу, тромбозу та хвороби Альцгеймера та повторних викиднів.

Ген SOD2 – мітохондріальний ген, що кодує білок супероксиддисмутазу. Поліморфізми цього гена порушують механізми видалення вільних радикалів і пов’язані з передчасним старінням.

Ген GSTM1 і T1 – кодує активністьMu1 глутатіон S-трансферази і тетаглутатіон S-трансферази. Поліморфізми в цих генах порушують механізми захисту від канцерогенів і токсинів, та пов’язані з передчасним старінням.

Ген VDR – кодує гормональний рецептор вітаміну Д та впливають на метаболізм вітаміну D3 в організмі.

Ген GSTP1 – кодує глутатіон S-трансферазу; один з важливих генів детоксикації організму від впливу несприятливого отчуючого середовища, зокрема поліморфізми в цьому гені впливають на метаболізм вітаміну Е.

ЩО ТАКЕ ГЕНОдіагДІЄТА ТЕСТ?

Ми досліджуємо однонуклеотидні поліморфізми

SNP (однонуклеотидний поліморфізм), тобто ми визначаємо різноманітність відповідальних генів, що приймають участь у обмінних процесів.

Кожен з нас має свій унікальний генетичний код. Генетичний код можна порівняти з алгоритмом будови та функціонування нашого тіла. Цей алгоритм написаний мовою біохімії – послідовністю дизоксирибонуклеотидів, відомих як ДНК.

Геном людини містить приблизно 10 мільйонів SNP (в середньому 300 нуклеотидів)

SNP регулюють абсолютно всі напрями життєдіяльності організму, зокрема метаболізм біоактивних речовин та визначають схильність до різноманітних захворювань, таких як порушення обміну речовин, серцево-судинні захворювання тощо.

КОМУ ПОТРІБЕН ТЕСТ ГЕНОдіагДІЄТА?

Цей тип діагностичних тестів можуть використовувати як люди, які щоденно піклуються про своє здоров’я, так і ті, кому не подобаються обмеження та фізичні вправи.

Визначення генетичного профілю для деякого стане дороговказом, який підкаже, в якому напрямку рухатися, для досягнення оптимального стану здоров’я та профілактики захворювань, для інших це може бути мотивацією почати піклуватися про своє тіло та здоров’я.

ГЕНОдіагДІЄТА може бути корисною для тих, хто, незважаючи на всі зусилля, не може скинути зайву вагу. Може виявитися, що алгоритм харчування повинен бути скорегований згідно індивідуального генетичного профілю. Що важливо, генетичний профіль не змінюється протягом всього життя, тому дослідження проводиться один раз і може бути рекомендований навіть в дитячому віці.

ГЕНОдіагДІЄТА дозволяє формувати відповідні харчові звички, адаптовані до ваших генетичних особливостей з раннього віку – це може бути своєрідним страхуванням здоров’я вашої дитини.

Вплив генетичних факторів часто стає очевидним лише з віком або в певних фізіологічних умовах, наприклад, таких як вагітність. Тому навіть люди, які завжди були стрункими і здоровими, можуть отримати користь від знання свого генетичного профілю.

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПАКЕТУ ГЕНОдіагДІЄТА?

Результатом дослідження є розробка індивідуального генетичного профілю для персоналізованої дієти, яка є основою для досягнення оптимального стану здоров’я та профілактики дефіцитів та захворювань. Це не стандартна таблиця з кількісними результатами, а ціла «книга» з описом вашого нутригенетического типу та рекомендаціями щодо дієти. Повна генетична пропозиція складається з трьох окремих пакетів і повної опції, що об’єднує їх в одне ціле.

Медична лабораторія «ДІАГНОСТИКА УКРАЇНА» пропонує пакети генетичних тестів, що досліджують індивідуальний генетичний профіль людини, який регулює жировий та вуглеводний обміни; відповідальний за переносимість харчових інгредієнтів, таких як лактоза, сіль, кофеїн і алкоголь, а також пов’язаний з детоксикаційною функцією організму та старінням.

  • ГЕНОдіагДІЄТА – метаболізм і гени ожиріння гени: FTO, FABP2, APOE, PPARy,ADRB3
  • ГЕНОдіагДІЄТА – гени харчової непереносимості

гени:HLA-DQ2/DQ8/DRB4, CYP1A2, ALDH2,ADH 1C, ADH1B, ACE_1/D

  • ГЕНОдіагДІЄТА – гени обміну вітамінів і антиоксиданти

гени: MTHFR, GST M1 і T1, SOD2, VDR, GSTP1

ПОВНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ДІЄТИ

ВКЛЮЧАЄ ПАНЕЛІ 1+2+3