Аналізи Україна - diagnostyka.com.ua

Вартість досліджень  – Україна

Консультація та підтримка: 0 800 60 00 40 (безкоштовно з усіх номерів).

 

Для пошуку аналізів введіть назву або код у полі пошуку
Код Назва БіоматеріалМетодТермін виконанняВартість, грн
1. Біохімічні дослідження
1.1 Ферменти
19Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, гммаглутамілтрансфераза, лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса)сироваткаKINETIC /PHO24 год.560.00
20АланінамінотрансферазасироваткаKINETIC24 год.110.00
21АспартатамінотрансферазасироваткаKINETIC24 год.110.00
22Лужна фосфатазасироваткаKINETIC24 год.110.00
23Білірубін загальнийсироваткаРНО24 год.110.00
24Білірубін прямийсироваткаРНО24 год.110.00
25Білірубін загальний, прямий, непрямийсироваткаРНО24 год.150.00
26ГаммаглутамілтрансферазасироваткаKINETIC24 год.110.00
27ХолінестеразасироваткаKINETIC24 год.110.00
28ЛактатдегідрогеназасироваткаKINETIC24 год.110.00
30Ліпаза сироваткаKINETIC/PHO24 год.120.00
31Альфа-амілазасироваткаKINETIC24 год.110.00
75КреатинфосфокіназасироваткаKINETIC24 год.110.00
76Креатинфосфокіназа МВ фракціясироваткаKINETIC24 год.210.00
3760Амілаза панкреатична сироваткаENZYM24 год.110.00
1.2 Ліпідний обмін
14Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)сироваткаENZYM24 год.440.00
15Холестерин сироваткаENZYM24 год.110.00
16Холестерин ліпопротеїдів високої щільності сироваткаENZYM24 год.110.00
17Холестерин ліпопротеїдів низької щільностісироваткаENZYM24 год.110.00
18Тригліцериди сироваткаENZYM24 год.110.00
1.3 Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
10Глюкоза крові (венозна)сироватка/NFENZYM24 год.130.00
951Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.)NFENZYM24 год.330.00
149Індекс НОМА-IR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності)сироватка+NFРНО, CLIA24 год.300.00
151Глікований гемоглобін (HbA1c)кров EDTAімуноінгібіція24 год.230.00
152Фруктозамін (глікований альбумін)сироваткаРНО24 год.180.00
153ІнсулінсироваткаCLIA24 год.220.00
1.4 Білковий обмін
37Загальний білоксироваткаРНО24 год.100.00
38АльбумінсироваткаРНО24 год.100.00
270Аполіпопротеїн А1сироваткаITD24 год.130.00
272Аполіпопротеїн ВсироваткаITD24 год.130.00
16169Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнтсироваткаРНО24 год.180.00
1.5 Метаболізм заліза та діагностика анемій
40ЗалізосироваткаРНО24 год.110.00
41ФеритинсироваткаECL24 год.250.00
140ТрансферинсироваткаITD24 год.140.00
3429Насичення трансферрину залізомсироваткаРНО, CALC24 год.260.00
1.6 Електроліти, мікроелементи
12НатрійсироваткаISE24 год.110.00
13КалійсироваткаISE24 год.110.00
42КальційсироваткаРНО24 год.110.00
43Кальцій іонізований (Са++)сироваткаРНО, CALC24 год.180.00
44ХлорсироваткаISE24 год.110.00
45Фосфор неорганічнийсироваткаРНО24 год.100.00
46МагнійсироваткаРНО24 год.110.00
284Хлор в сечідобова сечаISE24 год.110.00
3646Електроліти: калій , натрій , хлор .сироваткаISE24 год.290.00
3661Натрій в сечідобова сечаISE24 год.110.00
3663Калій в сечідобова сечаISE24 год.110.00
16168Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечідобова сечаISE24 год.220.00
1.7 Ревма- та кардіомаркери
83ГомоцистеїнсироваткаCLIA24 год.430.00
19001Ревмапроби (С-реактивний білок, антистрептолізин О, ревматоїдний фактор)сироваткаITD24 год.300.00
62C-реактивний білок (кількісний показник)сироваткаITD24 год.120.00
65Антистрептолізин О (кількісний показник)сироваткаITD24 год.120.00
67Ревматоїдний фактор (кількісний показник)сироваткаITD24 год.120.00
78Тропонін IсироваткаCLIA24 год.240.00
81NT-proBNPсироваткаECL24 год.1230.00
1.8 Азотистий обмін
32СечовинасироваткаKINETIC24 год.110.00
33КреатинінсироваткаKINETIC24 год.110.00
36Сечова кислотасироваткаENZYM24 год.110.00
19044Клубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (см), вагу (кг))сироватка, добова сечаKINETIC, CALC24 год.245.00
19000Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота)сироваткаKINETIC24 год.300.00
1.9 Коагулометричні дослідження
222Тромбіновий часцитратна плазмаCLOT24 год.110.00
655Вовчаночний антикоагулянтцитратна плазмаCLOT24 год.390.00
19011Коагулограма: протромбіновий час, протромбіновий індекс, міжнародне нормалізоване співвідношення, протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час, фібріноген за Клаусом цитратна плазмаCLOT24 год.360.00
6Протромбіновий час, протромбіновий індекс, міжнародне нормалізоване співвідношення, відсоток протромбіну за Квікомцитратна плазмаCLOT24 год.150.00
7Активований частковий тромбопластиновий час цитратна плазмаCLOT24 год.100.00
8Фібріноген за Клаусомцитратна плазмаKINETIC24 год.120.00
9D – димерцитратна плазмаCLIA24 год.200.00
1.10 Пакетні дослідження
19002Ревмапроби (R1): Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Ревматоїдний фактор (кількісний показник), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнтсироваткаPHO
ITD; CLIA
24 год.570.00
19003Біохімічний скринінг (BIO): Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) , Глюкоза крові (венозна+E33), Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт, Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)сироватка;
NF
KINETIC /PHO, ENZYM,24 год.1560.00
19004Серце і судини (CARD): Аполіпопротеїн А1, Аполіпопротеїн В, Глікований гемоглобін (HbA1c), C-реактивний білок (кількісний показник), Гомоцистеїн, Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)кров EDTA, сироватка, заморожена сироваткаITD,ENZYM, імуноінгібіція24 год.1410.00
19005Обмін неорганічних речовин (BI4): Кальцій , Паратгормон, Фосфор неорганічнийсироватка; сироватка замороженаCLIA,PHO24 год.420.00
19006Здорові суглоби (R5): Ревмапроби (С-реактивний білок, антистрептолізин О, ревматоїдний фактор), Сечова кислота, Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (IgG)сироваткаITD
ELISA
24 год.,
Anti -CCp IgG 72 год.
850.00
1.11 Мікрокультуральна діагностика
377Мікрокультуральна діагностика М. hominis, U. urealiticum. Тест включає титр 2-х мікроорганізмів та чутливість до антибіотиківвиділення (уретральні, вагінальні)біохімічний72 год.430.00
19071Мікрокультуральна діагностика умовно-патогенної мікрофлори сечового тракту (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus spp, Staphylococcus spp, Candida spp.)сечабіохімічний72 год.510.00
154С-пептидсироватка замороженаCLIA24 год.230.00
2. Імунохімічні дослідження
2.1 Репродуктивні гормони та їх метаболіти
110Фолікулостимулюючий гормонсироваткаECL24 год.220.00
111Лютеїнізуючий гормонсироваткаECL24 год.230.00
112Естрадіол сироваткаECL24 год.210.00
113ПрогестеронсироваткаECL24 год.220.00
114Пролактин сироваткаECL24 год.230.00
122Дегідроепіандростеронсульфат сироваткаECL24 год.240.00
124Тестостерон загальнийсироваткаECL24 год.220.00
125Тестостерон вільнийсироваткаELISA72 год.260.00
126Тестостерон естрадіол зв’язуючий глобулінсироваткаCLIA24 год.220.00
12717-гідроксі-прогестеронсироваткаELISAвт/чт220.00
137Антимюллерів гормонсироваткаELISAвт/чт500.00
2.2 Дослідження гіпофізу, щитоподібної та паращитоподібної залоз
100Тиреотропний гормонсироваткаECL24 год.190.00
101Тироксин вільнийсироваткаECL24 год.190.00
102Трийодтиронін вільнийсироваткаECL24 год.190.00
103ТироксинсироваткаECL24 год.190.00
104ТрийодтиронінсироваткаECL24 год.190.00
105Антитіла до тиреоїдної пероксидазисироваткаECL24 год.240.00
106Антитіла до тиреоглобулінусироваткаECL24 год.230.00
107Антитіла до рецепторів тиреотропного гормонусироваткаECL24 год.430.00
160Паратгормонсироватка замороженаCLIA24 год.230.00
170Адренокортикотропний гормонплазма EDTA замороженаECL24 год.350.00
171Кортизол сироваткаCLIA24 год.300.00
190Соматотропін сироватка замороженаCLIA24 год.225.00
192Соматомедінсироватка замороженаCLIA24 год.350.00
2.3 Пренатальна діагностика
116Хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛ) (3-18 тиж.)сироваткаECL24 год.230.00
118Естріол вільний (14-40 тиж.)сироваткаCLIA24 год.210.00
119Асоційований із вагітністю протеїн А(8-13 тиж)сироваткаCLIA24 год.230.00
7267Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: асоційований з вагітністю протеїн, хоріонічний гонадотропін з бета-субодиницею, скринінг ризику генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)сироваткаCLIA, CALC 72 год.400.00
7268Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: хоріонічний гонадотропін, естріол вільний, альфафетопротеїн) скринінг ризику генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)сироваткаCLIA, CALC 72 год.450.00
16178Альфафетопротеїн (14-40 тиж.)сироваткаCLIA24 год.250.00
2.4 Онкомаркери
108Тиреоглобулін сироваткаCLIA24 год.230.00
198ROMA indexсироваткаECL24 год.610.00
199НЕ4сироваткаECL24 год.460.00
200Простатоспецифічний антиген загальний сироваткаECL24 год.240.00
204Раковоембріональний антиген (СЕА)сироваткаECL24 год.250.00
205АльфафетопротеїнсироваткаECL24 год.250.00
206Онкомаркер СА125сироваткаECL24 год.240.00
207Онкомаркер СА15-3 сироваткаECL24 год.250.00
208Онкомаркер СА19-9 сироваткаCLIA24 год.250.00
210Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)сироваткаELISAчт450.00
211Онкомаркер Cyfra CA21-1 сироваткаELISAвт/чт380.00
212Онкомаркер СА72-4 сироваткаECL24 год.380.00
16179Хоріонічний гонадотропін сироваткаECL24 год.230.00
3700Простатоспецифічний антиген вільний, простатоспецифічний антиген загальний, коеф. вільний/загальний простатоспецифічний антигенсироваткаECL24 год.340.00
2.5 Системні аутоімунні захворювання
70Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti-CCP IgG)сироваткаELISAпн/чт480.00
2.6 Хламідійна інфекція
386Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG)сироваткаELISA72 год.240.00
387Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)сироваткаELISA72 год.240.00
388Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA)сироваткаELISA72 год.290.00
2.7 Герпесвірусні інфекції
350Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG)сироваткаCLIA72 год.220.00
351Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM)сироваткаCLIA72 год.220.00
355Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)сироваткаCLIA72 год.220.00
356Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)сироваткаELISA72 год.220.00
422Визначення антитіл Варіцела Зостер (IgG)сироваткаELISAвт/чт260.00
16159Визначення антитіл до вірусу герпесу 2 типу (IgG)сироваткаELISA72 год.220.00
2.8 Червона висипка
345Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG)сироваткаCLIA72 год.220.00
346Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM)сироваткаCLIA72 год.220.00
2.9 Токсоплазмоз
340Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG)сироваткаCLIA72 год.220.00
341Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM)сироваткаCLIA72 год.220.00
2.10 Вітаміни
141Вітамін В12сироваткаECL24 год.250.00
142Фолієва кислотасироваткаECL24 год.250.00
168Вітамін Д загальний 25-ОНсироваткаECL24 год.440.00
2.11 Вірус Епштейна-Барр
360Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG)сироваткаELISA72 год.220.00
361Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM)сироваткаELISA72 год.220.00
365Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG)сироваткаELISA72 год.220.00
2.12 Гепатит А
318Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM)сироваткаELISA72 год.270.00
2.13 Гепатит В
300Визначення HBs-антигену сироваткаECL24 год.280.00
301Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG)сироваткаCLIA24 год.290.00
304Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG+IgM)сироваткаECL24 год.300.00
305Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM)сироваткаELISA72 год.270.00
2.14 Гепатит С
310Визначення антитіл до гепатиту С (IgG)сироваткаELISA72 год.230.00
16160Визначення антитіл до гепатиту С (IgM)сироваткаELISA72 год.230.00
16161Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5 сироваткаELISA72 год.440.00
2.15 Інші інфекції
335Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)сироватка ELISAпн/ср/пт 72 год.300.00
400Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG)сироваткаELISA72 год.230.00
401Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgA)сироваткаELISA72 год.230.00
420Визначення антитіл до до збудника Кору (IgG) сироватка ELISAвт/чт280.00
430Визначення антитіл до Borrelia burgdorferi (IgG)сироваткаELISAвт/чт290.00
431Визначення антитіл до Borrelia burgdorferi (IgM)сироваткаELISAвт/чт290.00
3643Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1сироватка ELISA72 год.310.00
2.16 Гельмінтози
480Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт360.00
481Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт310.00
482Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт310.00
485Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G)сироваткаELISAпн/ср/пт 72 год.300.00
3150Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт470.00
16162Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт270.00
2.17 Дослідження вірусу SARS-CoV-2
4850Визначення антитіл класу G до вірусу SARS-CoV-2сироваткаELISA36 год.400.00
2.18 Пакетні дослідження
19012Репродуктивне жіноче здоров’я (F1): Пролактин , Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Прогестерон, Тестостерон загальний, Тиреотропний гормон , Індекс ЛГ/ФСГ (Люткінса), Естрадіол сироваткаECL24 год.1440.00
19013Репродуктивне чоловіче здоров’я (F2): Пролактин , Прогестерон, Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Естрадіол , Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тиреотропний гормон сироваткаECL
ELISA
24 год. Тестостерон вільний 72 год. 1920.00
19014Оцінка оваріального резерву (F3): Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Антимюллерів гормонсироваткаELISA
ECL
24 год. АМГ вт/чт900.00
19015Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності (F4): Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Пролактин , Адренокортикотропний гормон , Соматотропін, Тиреотропний гормон сироватка заморожена,
сироватка,
плазма EDTA заморожена
CLIA
ECL
24 год.1370.00
19016Діагностика гіперандрогенних станів (F6): Тестостерон загальний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін, 17-гідроксі-прогестеронсироваткаECL;
CLIA;
ELISA
24 год.,
17-ОН- прогестерон
вт/чт
860.00
19017Скринінг щитоподібної залози (TI1): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний сироваткаECL24 год.540.00
19018Діагностика аутоімунного процесу (TI2): Тиреотропний гормон , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну сироваткаECL24 год.630.00
19019Контроль аутоімунного процесу (TI3): Тиреотропний гормон , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази сироваткаECL24 год.590.00
19020Контроль стану щитоподібної залози (TI4): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну сироваткаECL24 год.990.00
19021Скринінг щитоподібної залози + (TI5): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін , Тироксин , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Тиреоглобулін сироваткаECL;
CLIA
24 год.1570.00
19022Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози (TI6): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до рецепторів тиреотропного гормонусироваткаECL24 год.960.00
19023Моніторинг раку щитоподібної залози (TI7): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний, Тиреоглобулін сироваткаECL;
CLIA
24 год.990.00
19024Фактори росту (ROS1): Соматотропін, Соматомедін сироватка замороженаCLIA24 год.550.00
19025Контроль росту та репродукції (ROS2): Соматотропін, Соматомедін, Тиреотропний гормон, Трийодтиронін вільний, Тироксин вільний, Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин сироватка;
сироватка заморожена
ECL;
CLIA
24 год.1730.00
19026Діагностика раку молочної залози (ON1): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА153 сироваткаECL24 год.480.00
19027Діагностика раку яєчника (ON2): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА72-4 , НЕ4сироваткаECL24 год.1260.00
19028Онко скринінг жіночий (ON3): Альфафетопротеїн , Хоріонічний гонадотропін, Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА15-3 , НЕ4сироваткаCLIA
ECL
24 год.1830.00
19029Онко скринінг жіночий + (ON4): Альфафетопротеїн , Хоріонічний гонадотропін, Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА15-3 , Онкомаркер СА72-4 , НЕ4, Тиреоглобулін сироваткаCLIA
ECL
24 год.2410.00
19030Онко скринінг передміхурової залози (O5): Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний, простатоспецифічний антиген загальний, коеф. вільний/загальний простатоспецифічний антигенсироваткаECL24 год.560.00
19031Онко скринінг чоловічий (O6): Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін , Раковоембріональний антиген (СЕА)сироваткаECL24 год.690.00
19032Скринінг ШКТ (O7): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА19-9 , визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG), Онкомаркер СА72-4 сироваткаELISA; ECL; CLIA24 год.1050.00
19033Чоловіча онкологічна панель (O8): Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін, Простатоспецифічний антиген вільний, простатоспецифічний антиген загальний, коеф. вільний/загальний простатоспецифічний антигенсироваткаCLIA
ECL
24 год.780.00
19034Чоловіча онкологічна панель + (O9): Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін, Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний, простатоспецифічний антиген загальний,коеф. вільний/загальний простатоспецифічний антиген, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Тиреоглобулін сироваткаCLIA
ECL
24 год.1830.00
19035Онкомаркери ШКТ (O10): Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Альфафетопротеїн, Раковоембріональний антиген (СЕА)сироваткаCLIA
ECL
24 год.1070.00
19045TORCH інфекції (IgG) (I1): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)сироваткаCLIA72 год.840.00
19046TORCH інфекції (IgM) (I2): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)сироваткаELISA; CLIA72 год.840.00
19047TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)сироваткаELISA; CLIA72 год.1670.00
19048Діагностика хламідіозу (I5): Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)сироваткаELISA72 год.730.00
19049TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)сироваткаELISA; CLIA72 год.2400.00
19051Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (IgG), Визначення HBs-антигенусироваткаECL+ ELISAпн/ср/пт 72 год.850.00
19052Гельмінти (G1): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт1070.00
19053Гельмінти + (G2): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт1920.00
3. Показники імунного статусу
19059Комплексне визначення імунного статусу 7 субпопуляцій клітин: T-л (CD3+CD19-),Т-хелпери (CD3+ CD4+CD8-), Т-супресори (CD3+CD4-CD8+), імунорегуляторний індекс співвідношення (СD3+CD4+CD8-/СD3+CD4-CD8+),  цитотоксичні клітини (CD3+CD56+), натуральні кіллери (CD3-CD56+), B-л (CD3-CD19+), моноцити/макрофаги (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (CD45) Сироватка крові, кров EDTA (2 шт.)Проточна цитофлюорометрія 72 год.750.00
19060Комплексне визначення імунного статусу 7 субпопуляцій клітин: T-л (CD3+CD19-),Т-хелпери (CD3+ CD4+CD8-), Т-супресори (CD3+CD4-CD8+), імунорегуляторний індекс співвідношення (СD3+CD4+CD8-/СD3+CD4-CD8+),  цитотоксичні клітини (CD3+CD56+), натуральні кіллери (CD3-CD56+), B-л (CD3-CD19+), моноцити/макрофаги (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (CD45), визначення імуноглобулінів класів A, M, G та визначення компонентів комплементу C3, С4) + Загальний аналіз кровіСироватка крові, кров EDTA (2 шт.)Проточна цитофлюорометрія, ITD72 год.850.00
246Імуноглобулін G сироваткаITD24 год.190.00
247Імуноглобулін M сироваткаITD24 год.190.00
248Імуноглобулін A сироваткаITD24 год.190.00
700Імуноглобулін E загальний сироваткаCLIA24 год.220.00
4. Клінічні дослідження
4.1 Гематологічні дослідження
3Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитівкров EDTAімпедансний метод, підрахунок форм. елем. в мазку крові24 год.220.00
4Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті кровікров EDTAімпедансний метод24 год.180.00
84Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцитикров EDTAімпедансний метод, підрахунок форм. елем. в мазку крові24 год.240.00
4.2 Імуногематологічні дослідження
90Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) кров EDTAІмунологічний24 год.230.00
4.3 Дослідження сечі
275Білок в добовій сечідобова сечаРНО24 год.110.00
276Глюкоза в сечідобова сечаENZYM24 год.110.00
277Кальцій у сечі (добова сеча)добова сечаРНО24 год.160.00
278Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)добова сечаРНО24 год.140.00
280Сечовина в добовій сечі (вказати діурез, мл)добова сечаENZYM24 год.110.00
281Креатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез)сечаРНО24 год.110.00
282Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл)добова сечаENZYM24 год.110.00
286Визначення кетонів в сечісечаРНО24 год.110.00
295Альфа-амілаза сечісечаKINETIC24 год.110.00
296Мікроальбумін 24h (сеча добова, вказати діурез, мл)добова сечаРНО24 год.190.00
19040Двостаканна проба сечісечаІХГ, мікроскопічний24 год.210.00
19041Тристаканна проба сечісечаІХГ, мікроскопічний24 год.280.00
19042Сеча за Нечипоренкомсечамікроскопічний24 год.120.00
19043Сеча за Зимницькимпорційна сеча за добуCALC24 год.110.00
1Загальний аналіз сечісечаІХГ, мікроскопічний24 год.140.00
3270Мікроальбумін спонтанна порція (сеча ранкова, співвідношення мікроальбумін/креатинін)сечаРНО24 год.190.00
4.4 Мікроскопічні дослідження
2500Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні грибишкірні лусочки, волосся, нігтімікроскопічний48 год.200.00
2700Мікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексузішкряб зі шкіри, віїмікроскопічний24 год.220.00
16163Мікроскопія секрету простатисекрет простатимікроскопічний72 год.150.00
16164Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіківвиділення (зішкряб) з уретримікроскопічний72 год.160.00
16171Мікроскопія урогенітальних виділень у жіноквиділення (зішкряб) з шийки матки, піхви, уретримікроскопічний72 год.160.00
923Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок, виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоззішкряб, виділення з молочної залозимікроскопічний72 год.265.00
944Назоцитограмамазок із порожнини носамікроскопічний72 год.180.00
946Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень, відбитки з ВМСпунктат, ендоскопічний матеріал, відбитки з ВМСмікроскопічний72 год.500.00
131Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки маткизішкрябмікроскопічний72 год.270.00
136ПАП-тест методом рідинної цитологіїзішкряб в транспортному контейнері для рідинної цитологіїмікроскопічний72 год.470.00
16181Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.)виділення із піхвимікроскопічний72 год.130.00
4.5 Копрологічні дослідження
50Аналіз калу (копрограма)калмікроскопічний24 год.190.00
52Аналіз калу на гельмінти та найпростішікалмікроскопічний24 год.190.00
53Аналіз перианального зішкрябу на ентеробіозперианальний зішкрябмікроскопічний24 год.170.00
55Аналіз калу на приховану кровкалімунохроматографія24 год.220.00
5. Молекулярно-біологічні дослідження
241Генетика метаболізму фолатного циклуцільна кров ЕДТА або мазок букального епітеліюReal-Time72 год. 800.00
307Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time*72 год.580.00
308Визначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time*11 днів880.00
311Визначення РНК вірусу гепатиту C, кількісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time11 днів1250.00
312Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналізплазма крові (EDTA),сироватка крові,біоптат печінкиReal-Time72 год.540.00
313Генотипування РНК вірусу гепатиту C (1a,1b,2,3a) плазма крові (EDTA)Real-Time72 год.1100.00
344Визначення ДНК Toxoplasma gondii, якісний аналізцільна кров (EDTA); ліквор Real-Time72 год.300.00
353Визначення ДНК цитомегаловірусу, кількісний аналізцільна кров (EDTA) ; плазма крові (EDTA); слина ;1-ша порція сечі; ліквор ; мазок з ротоглоткиReal-Time72 год.330.00
354Визначення ДНК цитомегаловірусу, якісний аналізцільна кров (EDTA) ,у/г зішкряб,слина,сеча (осад),біоптат,лікворReal-Time72 год.310.00
358Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналізцільна кров (ЕДТА); у/г зішкряб; зішкряб слизової прямої кишки; зішкряб слизової ротової порожнини; ліквор Real-Time72 год.310.00
363Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналізцільна кров (ЕДТА); плазма крові (ЕДТА), сироватка, ліквор,мазок з ротоглотки, слина, склоподібне тіло,біопсійний матеріалReal-Time72 год.330.00
367Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.250.00
379Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.250.00
391Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.290.00
392Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.250.00
393Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.250.00
396Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 генотипи)зішкряб з уретри, цервікального каналу, заднього зводу піхвиReal-Time72 год.540.00
472Визначення ДНК мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis complex: M.tuberculosis+M.bovis+M.bovisBCG+M.africanum+M.microti+M.canetti+M.pinipedii), якісний аналізбіоптат легенів,біоптат лімфатичних вузлів,бронхоальвеолярний лаваж, мокротиння, плевральна рідина, спинномозкова рідинаReal-Time72 год.740.00
3193Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time72 год.410.00
3225Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналізу/г зішкрябReal-Time72 год.320.00
4868Виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2Назофарингеальний зішкрябReal-Time24 год.600.00
5018Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 генотипи), якісний аналіз+генотипуваннязішкряб з уретри, цервікального каналу, заднього зводу піхвиReal-Time72 год.650.00
16165Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.250.00
16166Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.250.00
16170Визначення ДНК Ureaplasma species, якісний аналізу/г зішкряб; 1-ша порція сечі; секрет простати FEP72 год.250.00
5.1 Пакетні дослідження
19061Скринінг гепатитів (HEPA): Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналізплазма крові (EDTA)FEP Real-Time72 год.1870.00
19062Пакет 1. Визначення ДНК та диференціація виду Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei, якісний аналізу/г зішкряб; зішкряб слизової ротоглотки; 1-ша порція сечі; секрет простати Real-Time72 год.750.00
19063Пакет 2. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/U.parvum/U.urealyticum/M.hominis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.750.00
19064Пакет 3. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/U.parvum/U.urealyticum/M.hominis/ M.genitalium, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.990.00
19065Пакет 4. Комплексне визначення ДНК Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2, якісний аналіз у/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.1300.00
19066Урогенітальне здоров’я ПЛР (URO1): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.1050.00
19069Скринінг урогенітальних інфекцій ПЛР (URO4): Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.1700.00
19070Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту (виявлення: M.hominis, U.urealiticum/parvum, Mycoplasma spp., Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus spp., Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus)виділення (уретральні, вагінальні), сім’яна рідинабіохімічний72 год.510.00
6. Бактеріологічні дослідження
1000Дослідження бактеріологічне мікрофлори із зіву (задня стінка глотки та мигдалини) з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з задньої стінки глоткиBAC7 днів400.00
1001Дослідження бактеріологічне мікрофлори носової порожнини з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з носової порожниниBAC7 днів450.00
1013Дослідження бактеріологічне мікрофлори вуха з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з вуха BAC7 днів360.00
1014Дослідження бактеріологічне мікрофлори кон’юнктиви з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з кон’юнктивиBAC7 днів360.00
1015Дослідження бактеріологічне калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиківКал BAC7-10 днів600.00
1020Дослідження бактеріологічне мікрофлори шкіри з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з шкіри BAC7 днів360.00
1022Дослідження бактеріологічне мікрофлори вмісту ран з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з рани, відділяєме раниBAC7 днів360.00
1041Дослідження бактеріологічне урогенітальних мазків з визначенням чутливості до антибіотиківМазок урогенітальнийBAC7 днів360.00
1100Дослідження бактеріологічне мікрофлори сечі з визначенням чутливості до антибіотиківСеча BAC7 днів360.00
1101Дослідження бактеріологічне калу на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківКалBAC7 днів360.00
1102Дослідження бактеріологічне на BL (дифтерію) з носу та зіву Мазок з носової порожнини та зівуBAC7 днів750.00
1103Дослідження бактеріологічне мокроти на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківМокрота, відділяєме з носу та зівуBAC7 днів360.00
1104Дослідження бактеріологічне на наявність збудників гострих кишкових захворюваньКал BAC7 днів360.00
1110Дослідження бактеріологічне соку простати, еякуляту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківСік простати, еякулятBAC7 днів360.00
1118Дослідження бактеріологічне жовчі на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківЖовч BAC7 днів360.00
1124Дослідження бактеріологічне грудного молока на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківГрудне молоко BAC7 днів360.00
1128Дослідження бактеріологічне крові на стерильність Кров BAC21 день360.00
1285Бактеріоскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів (діагностика гонореї)виділення (зішкряб) із сечостатевих органівмікроскопія мазку, забарвленого за Грамом72 год.180.00
7. Пакетні дослідження
19007Здорові суглоби + (R4): Ревмапроби (С-реактивний білок, антистрептолізин О, ревматоїдний фактор), Сечова кислота, Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM), Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (IgG)сироваткаITD
ELISA
72 год.,
Ревмапроби, Сечова кислота – 24 год.
1580.00
19008Проблема ваги (VAGA): Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Глюкоза крові, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тиреотропний гормон , Пролактин сироватка;
кров EDTA, NF
імуноінгібіція
ECL
ENZYM
24 год.1160.00
19009Чоловіче здоров’я (MD): Тиреотропний гормон , Холестерин, Простатоспецифічний антиген загальний, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-9 сироватка;
кров, EDTA
ECL;
ENZYM;
KINETIC;
PHO;
ELISA;
Імуноінгібіція;
CLIA
24 год. Тестостерон вільний 72 год. 2510.00
19010Жіноче здоров’я (FD): Тиреотропний гормон , Холестерин, Естрадіол , Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фолікулостимулюючий гормон , Лютеїнізуючий гормон, Пролактин , Прогестерон, Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА15-3 , Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-9 сироватка;
кров EDTA
ECL;
ENZYM;
KINETIC;
PHO;
Імуноінгібіція;
CLIA
24 год.3340.00
19036Контроль діабету (D1): Глюкоза крові (венозна+E40), Інсулін, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фруктозамін кров EDTA;
сироватка, NF
імуноінгібіція;
PHO; CLIA; ENZYM
24 год.720.00
19037Діагностика діабету (D2): Глюкоза крові (венозна), Інсулін, С-пептид, Глікований гемоглобін (HbA1c), індекс HOMA-IRкров EDTA;
сироватка;
сироватка заморожена; NF
імуноінгібіція;
PHO; CLIA; ENZYM
24 год.1050.00
19038Діагностика анемії (A1): Залізо , Трансферин, Феритин, Насич. трансферину залізомсироваткаHPO; CALC; ECL24 год.480.00
19039Діагностика анемії + (A3): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити, Залізо , Трансферин, Феритин, насич. трансферину залізом, Фолієва кислота, Вітамін В 12Кров EDTA;
сироватка
IMP, PHO. CALC, ECL, мікроскопічний24 год.1190.00
19050Діагностика Епштейна-Барр вірусної інфекції (I7): Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM), Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналізцільна кров (EDTA); плазма крові (EDTA); слина; ліквор; мазок з ротоглотки;
сироватка
Real-Time
ELISA
72 год.940.00
19054Скринінг вірусних гепатитів (H1): Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM), Визначення HBs-антигену, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, Лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) сироваткаKINETIC/PHO
ELISA
ECL
72 год.1300.00
19055Діагностика гепатиту В (H2): Визначення HBs-антигену, Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG), Визначення HBe-антигену, Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM), Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, Лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) ) ранкова сеча,
сироватка
ECL;
CLIA
KINETIC/PHO
ІХГ, мікроскопічний
72 год.2150.00
19056Діагностика гепатиту С (H7): Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, Лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) ) , Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5 сироваткаKINETIC/PHO
ELISA
72 год.980.00
19057Розширена діагностика гепатитів (H8): Визначення HBs-антигену, Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG), Визначення HBe-антигену, Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM), Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM), Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз, Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, Лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) сироватка
плазма крові( ЕDTA)
ранкова сеча
ELISA
ECL
FEP
KINETIC/PHO
72 год.2700.00
19058Скринінг імуноглобулінів (IMM): Імуноглобулін E загальний, Імуноглобулін A, Імуноглобулін, Імуноглобулін GсироваткаITD, CLIA24 год.750.00
19067Сексуальне здоров’я ПЛР (URO2): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 генотипи), якісний аналіз+генотипуванняу/г зішкряб;
зішкряб слизової ротоглотки;
1-ша порція сечі;
секрет простати;
зішкряб екто- та ендоцервіксу – у жінок, зішкряб слизової уретри – у чоловіків
Real-Time72 год.2620.00
19068Діагностика урогенітальних інфекцій (URO3): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 генотипи), якісний аналіз+генотипування,, Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту(виявлення: M.hominis, U.urealiticum/parvum, Mycoplasma spp., Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus spp., Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus), Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіківу/г зішкряб;
зішкряб слизової ротоглотки;
1-ша порція сечі;
секрет простати ■;
зішкряб екто- та ендоцервіксу – у жінок, зішкряб слизової уретри – у чоловіків
сім’яна рідина;
виділення (зішкряб з уретри);
виділення (уретральні – скло)
Real-Time72 год.3550.00