Аналізи Україна - оновлені ціни - diagnostyka.com.ua

Вартість досліджень з 1 квітня 2024 року – Україна

Консультація та підтримка: 0 800 60 00 40 (безкоштовно з усіх номерів).

 

Для пошуку аналізів введіть назву або код у полі пошуку
Код КАКод НазваМатеріалМетодТермін виконанняВартість, грн
1БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1Ферменти
20GPTАланінамінотрансфераза (AлАТ)сироваткаKINETIC24 год.140
31AMYLTАльфа-амілазасироваткаKINETIC24 год.130
3760PAMАмілаза панкреатична (кількісний показник)сироваткаENZYM24 год.130
21GOTАспартатамінотрансфераза (АсАТ)сироваткаKINETIC24 год.140
26GGTГаммаглутамілтрансфераза (ГГТ)сироваткаKINETIC24 год.140
75CKКреатинфосфокіназа (КФК)сироваткаKINETIC24 год.140
76CKMBTКреатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)сироваткаKINETIC24 год.240
28LDHTЛактатдегідрогеназа (ЛДГ)сироваткаKINETIC24 год.140
30LIPATЛіпаза (кількісний показник)сироваткаKINETIC/PHO24 год.150
22APЛужна фосфатаза (ЛФ)сироваткаKINETIC24 год.130
19PEПечінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) сироваткаKINETIC /PHO24 год.730
27CHEХолінестеразасироваткаKINETIC24 год.130
19003BIOБіохімічний скринінг (BIO):сироватка;KINETIC /PHO, ENZYM,24 год.1920
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) ,NF
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),
– Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ),
– Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт,
– Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
1.2Ліпідний обмін
270APOLA1Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)сироваткаITD24 год.160
272APOLBАполіпопротеїн В (АРОВ)сироваткаITD24 год.160
14LIPЛіпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)сироваткаENZYM24 год.550
18TRIТригліцериди (ТГ)сироваткаENZYM24 год.130
15CHOLХолестерин (ХС)сироваткаENZYM24 год.130
16HDLХолестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)сироваткаENZYM24 год.130
17LDLХолестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)сироваткаENZYM24 год.130
19004CARDСерце і судини (CARD):кров EDTA, сироватка, заморожена сироваткаITD,ENZYM, імуноінгібіція24 год.1670
– Аполіпопротеїн А1 (АРОА1),
– Аполіпопротеїн В (АРОВ),
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– C-реактивний білок (кількісний показник),
– Гомоцистеїн,
– Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)
19008VAGAПроблема ваги (VAGA):сироватка;імуноінгібіція24 год.1370
– Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ),кров EDTA, NFECL
– Глюкоза крові,ENZYM
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– Тиреотропний гормон,
– Пролактин
1.3Пігментний обмін
23BILБілірубін загальнийсироваткаРНО24 год.130
25BILDБілірубін загальний, прямий, непрямийсироваткаРНО24 год.210
24BILCБілірубін прямийсироваткаРНО24 год.130
1.4Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
151HBA1CГлікований гемоглобін (HbA1c)кров EDTAімуноінгібіція24 год.260
10GLUГлюкоза крові (венозна/капілярна кров)сироватка/NFENZYM24 год.150
149HOMAІндекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності)сироватка+NFРНО, CLIA24 год.360
153INSULІнсулінсироваткаCLIA24 год.250
154CPEPС-пептидсироватка замороженаCLIA24 год.260
951GTTТест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.)NFENZYM24 год.375
152FRUSAФруктозамін (глікований альбумін)сироваткаРНО24 год.210
19036D1Контроль діабету (D1):кров EDTA;імуноінгібіція;24 год.830
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),сироватка, NFPHO; CLIA; ENZYM
– Інсулін,
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– Фруктозамін (глікований альбумін)
19037D2Діагностика діабету (D2):кров EDTA;імуноінгібіція;24 год.1220
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),сироватка;PHO; CLIA; ENZYM
– Інсулін,сироватка заморожена; NF
– С-пептид,
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– HOMA-індекс
1.5Білковий обмін
37GEЗагальний білоксироваткаРНО24 год.130
38ALBАльбумінсироваткаРНО24 год.110
16169BI3Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнтсироваткаРНО24 год.220
1.6Метаболізм заліза та діагностика анемій
40FEЗалізо сироваткаРНО24 год.140
3429QFETНасичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)сироваткаРНО, CALC24 год.310
140TRANSТрансферинсироваткаITD24 год.220
41FERRIФеритинсироваткаECL24 год.280
141VITB12Вітамін В 12сироваткаECL24 год.290
142FOLSФолієва кислотасироваткаECL24 год.280
19038A1Діагностика анемії (A1):кров EDTA;HPO; CALC; ECL24 год.570
– Залізо,сироватка
– Трансферин,
– Феритин,
– Насич. трансферину залізом
19039A3Діагностика анемії + (A3):кров EDTA;IMP, PHO. CALC, ECL, мікроскопічний24 год.1340
– загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити,сироватка
– Залізо,
– Трансферин,
– Феритин,
– Насич. трансферину залізом,
– Фолієва кислота,
– Вітамін В 12
1.7Електроліти, мікроелементи
40FEЗалізо сироваткаРНО24 год.140
42CAКальцій сироваткаРНО24 год.120
43CAIКальцій іонізований (Са++)сироваткаРНО, CALC24 год.210
277CA24Кальцій у сечі (добова сеча)добова сечаРНО24 год.150
46MGМагній сироваткаРНО24 год.130
278PO424Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)добова сечаРНО24 год.150
45PO4Фосфор неорганічнийсироваткаРНО24 год.110
3646IONЕлектроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).сироваткаISE24 год.340
13KКалій (К)сироваткаISE24 год.140
12NAНатрій (Na)сироваткаISE24 год.140
44CLХлор (Cl)сироваткаISE24 год.140
16168ION24Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечідобова сечаISE24 год.330
3663K24Калій (К) в сечідобова сечаISE24 год.130
3661NA24Натрій (Na) в сечідобова сечаISE24 год.130
284CL24Хлор (Cl) в сечідобова сечаISE24 год.130
19005BI4Обмін неорганічних речовин (BI4):сироватка; сироватка замороженаCLIA,PHO24 год.470
– Кальцій ,
– Паратгормон,
– Фосфор неорганічний
1.8Ревма- та кардіомаркери
62CRPTC-реактивний білок (кількісний показник)сироваткаITD24 год.140
65ASLАнтистрептолізин О (кількісний показник)сироваткаITD24 год.150
67RFРевматоїдний фактор (кількісний показник)сироваткаITD24 год.150
19001REVMAРевмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ)сироваткаITD24 год.370
78TROPIТропонін IсироваткаCLIA24 год.280
83HCYEГомоцистеїнсироваткаCLIA24 год.480
81BNPNT-proBNPсироваткаECL24 год.1350
19002R1Ревмапроби (R1):сироваткаPHO24 год.710
– Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ),ITD; CLIA
– Ревматоїдний фактор (кількісний показник),
– Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт
19007R4Здорові суглоби + (R4):сироваткаITD72 год.,1900
– Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ),ELISAРевмапроби, Сечова кислота – 24 год.
– Сечова кислота, Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG),
– Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA),
– Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM),
– Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)
19006R5Здорові суглоби (R5):сироваткаITD24 год.,990
– Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ),ELISAAnti -CCp IgG 72 год.
– Сечова кислота,
– Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)
1.9Азотистий обмін
33KREAКреатинінсироваткаKINETIC24 год.140
36HSСечова кислотасироваткаENZYM24 год.140
32HSTСечовинасироваткаKINETIC24 год.130
19000NYRНиркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота)сироваткаKINETIC24 год.340
19044КFКлубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (см), вагу (кг))сироватка, добова сечаKINETIC, CALC24 год.300
1.1Коагулометрія
7APCАктивований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)цитратна плазмаCLOT24 год.120
9DIMLGD – димерцитратна плазмаCLIA24 год.230
655LAВовчаночний антикоагулянтцитратна плазмаCLOT24 год.440
6PTTПротромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квікомцитратна плазмаCLOT24 год.180
222TZТромбіновий час (ТЧ)цитратна плазмаCLOT24 год.120
8FIBCФібріноген за Клаусом (ФБ)цитратна плазмаKINETIC24 год.150
19011COAGКоагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)цитратна плазмаCLOT24 год.400
1.11Вітаміни
141VITB12Вітамін В 12сироваткаECL24 год.290
142FOLSФолієва кислотасироваткаECL24 год.280
168VITDDВітамін Д загальний 25-ОНсироваткаECL24 год.490
2ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ
2.1Репродуктивні гормони та їх метаболіти
111LHЛютеїнізуючий гормонсироваткаECL24 год.260
114PROLПролактин сироваткаECL24 год.260
110FSHФолікулостимулюючий гормон сироваткаECL24 год.250
127HPROG17-ОН-прогестеронсироваткаELISAвт/чт250
122DSДегідроепіандростеронсульфат сироваткаECL24 год.280
112E2Естрадіол сироваткаECL24 год.240
113PROGПрогестеронсироваткаECL24 год.250
125FTТестостерон вільнийсироваткаELISA72 год.300
124GTТестостерон загальнийсироваткаECL24 год.250
126SHBGТестостерон естрадіол зв’язуючий глобулінсироваткаCLIA24 год.250
137AMHWАнтимюллерів гормонсироваткаELISAвт/чт560
19025ROS2Контроль росту та репродукції (ROS2):сироватка;ECL;24 год.1940
– Соматотропін (Гормон росту),сироватка замороженаCLIA
– Соматомедін,
– Тиреотропний гормон,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Лютеїнізуючий гормон,
– Фолікулостимулюючий гормон,
– Пролактин
19012F1Репродуктивне жіноче здоров’я (F1):сироваткаECL24 год.1650
– Пролактин,
– Лютеїнізуючий гормон,
– Фолікулостимулюючий гормон,
– Прогестерон,
– Тестостерон загальний,
– Тиреотропний гормон,
– Індекс ЛГ/ФСГ (Люткінса),
– Естрадіол
19013F2Репродуктивне чоловіче здоров’я (F2):сироваткаECL24 год. Тестостерон вільний 72 год. 2200
– Пролактин,ELISA
– Прогестерон,
– Лютеїнізуючий гормон,
– Фолікулостимулюючий гормон ,
– Естрадіол,
– Тестостерон загальний,
– Тестостерон вільний,
– Дегідроепіандростеронсульфат,
– Тиреотропний гормон
19014F3Оцінка оваріального резерву (F3):сироваткаELISA24 год. АМГ вт/чт1020
– Лютеїнізуючий гормон,ECL
– Фолікулостимулюючий гормон ,
– Антимюллерів гормон
19016F6Діагностика гіперандрогенних станів (F6):сироваткаECL;24 год.,980
– Тестостерон загальний,CLIA;17-ОН- прогестерон
– Дегідроепіандростеронсульфат,ELISAвт/чт
– Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін,
– 17-ОН-прогестерон
2.2Дослідження гіпофізу, щитоподібної та паращитоподібної залоз
100TSHТиреотропний гормон сироваткаECL24 год.220
102FT3Трийодтиронін вільний сироваткаECL24 год.220
104T3Трийодтиронін сироваткаECL24 год.220
101FT4Тироксин вільний сироваткаECL24 год.220
103T4Тироксин сироваткаECL24 год.220
105MAKАнтитіла до тиреоїдної пероксидази сироваткаECL24 год.270
106TAKАнтитіла до тиреоглобуліну сироваткаECL24 год.260
160PTHIПаратгормонсироватка замороженаCLIA24 год.260
107TRAKАнтитіла до рецепторів тиреотропного гормонусироваткаECL24 год.480
19009MDЧоловіче здоров’я (MD):сироватка;ECL;24 год. Тестостерон вільний 72 год. 2880
– Тиреотропний гормон ,кров, EDTAENZYM;
– Холестерин (ХС),KINETIC;
– Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA),PHO;
– Аланінамінотрансфераза (AлАТ),ELISA;
– Аспартатамінотрансфераза (АсАТ),Імуноінгібіція;
– Білірубін загальний,CLIA
– Сечовина,
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– Тестостерон загальний,
– Тестостерон вільний,
– Тиреоглобулін ,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази ,
– Антитіла до тиреоглобуліну ,
– Онкомаркер СА19-9
19017TI1Скринінг щитоподібної залози (TI1):сироваткаECL24 год.630
– Тиреотропний гормон ,
– Трийодтиронін вільний ,
– Тироксин вільний
19018TI2Діагностика аутоімунного процесу (TI2):сироваткаECL24 год.720
– Тиреотропний гормон ,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази ,
– Антитіла до тиреоглобуліну
19019TI3Контроль аутоімунного процесу (TI3):сироваткаECL24 год.680
– Тиреотропний гормон ,
– Тироксин вільний ,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази
19020TI4Контроль стану щитоподібної залози (TI4):сироваткаECL24 год.1140
– Тиреотропний гормон,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази,
– Антитіла до тиреоглобуліну
19021TI5Скринінг щитоподібної залози + (TI5):сироваткаECL;24 год.1800
– Тиреотропний гормон,CLIA
– Трийодтиронін,
– Тироксин,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази,
– Антитіла до тиреоглобуліну,
– Тиреоглобулін
19022TI6Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози (TI6):сироваткаECL24 год.1090
– Тиреотропний гормон,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону
19023TI7Моніторинг раку щитоподібної залози (TI7):сироваткаECL;24 год.1140
– Тиреотропний гормон,CLIA
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази,
– Тиреоглобулін
2.3Пренатальна діагностика
205TAFPАльфафетопротеїн (14-40 тиж.)сироваткаCLIA24 год.280
119TPAPPАсоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж)сироваткаCLIA24 год.260
118TE3Естріол вільний (14-40 тиж.)сироваткаCLIA24 год.230
113PROGПрогестерон (вказати термін вагітності)сироваткаECL24 год.250
116TFHCGХоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.)сироваткаECL24 год.260
7267PR1Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: PAPPA, вільн. ХГЛ) скринінг ризику генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)сироваткаCLIA, CALC 72 год.490
7268PR2Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: ХГЛ, E3 вільний, АФП) скринінг ризику генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)сироваткаCLIA, CALC 72 год.530
2.4Інші гормони
192IGF1Соматомедін сироватка замороженаCLIA24 год.360
170ACTHАдренокортикотропний гормон плазма EDTA замороженаECL24 год.390
171CORTКортизол сироваткаCLIA24 год.340
190STHСоматотропін (Гормон росту)сироватка замороженаCLIA24 год.250
19024ROS1Фактори росту (ROS1): Соматотропін (Гормон росту), Соматомедін сироватка замороженаCLIA24 год.580
19015F4Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності (F4):сироватка заморожена,CLIA24 год.1550
– Лютеїнізуючий гормон,сироватка,ECL
– Фолікулостимулюючий гормон ,плазма EDTA заморожена
– Пролактин ,
– Адренокортикотропний гормон ,
– Соматотропін (Гормон росту),
– Тиреотропний гормон
2.5Онкомаркери
205TAFPАльфа-фетопротеїн сироваткаECL24 год.280
108TGТиреоглобулін сироваткаCLIA24 год.260
211CYF21PОнкомаркер Cyfra CA21-1 сироваткаELISAвт/чт430
207CA153Онкомаркер СА15-3 сироваткаECL24 год.280
208CA199Онкомаркер СА19-9 сироваткаCLIA24 год.280
212CA724Онкомаркер СА72-4 сироваткаECL24 год.420
206CA125Онкомаркер СА125сироваткаECL24 год.270
210SCCАнтиген плоскоклітинної карциноми (SCC)сироваткаELISAвт/чт450
199HE4НЕ4сироваткаECL24 год.510
198ROMAROMA indexсироваткаECL24 год.730
3700O4Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSAсироваткаECL24 год.430
200PSAПростатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)сироваткаECL24 год.260
204CEAРаковоембріональний антиген (СЕА)сироваткаECL24 год.270
116TFHCGХоріонічний гонадотропін сироваткаECL24 год.260
19010FDЖіноче здоров’я (FD):сироватка;ECL;24 год.3830
– Тиреотропний гормон ,кров EDTAENZYM;
– Холестерин (ХС),KINETIC;
– Естрадіол ,PHO;
– Аланінамінотрансфераза (AлАТ),Імуноінгібіція;
– Аспартатамінотрансфераза (АсАТ),CLIA
– Білірубін загальний,
– Сечовина,
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– Фолікулостимулюючий гормон ,
– Лютеїнізуючий гормон,
– Пролактин ,
– Прогестерон,
– Онкомаркер СА125,
– Онкомаркер СА15-3 ,
– Тиреоглобулін ,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази ,
– Антитіла до тиреоглобуліну ,
– Онкомаркер СА19-9
19026ON1Діагностика раку молочної залози (ON1):сироваткаECL24 год.530
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА15-3
19027ON2Діагностика раку яєчника (ON2):сироваткаECL24 год.1400
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА125,
– Онкомаркер СА72-4 ,
– НЕ4
19028ON3Онко скринінг жіночий (ON3):сироваткаCLIA24 год.2050
– Альфафетопротеїн ,ECL
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+β) ,
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА125,
– Онкомаркер СА19-9 ,
– Онкомаркер СА15-3 ,
– НЕ4
19029ON4Онко скринінг жіночий + (ON4):сироваткаCLIA24 год.2690
– Альфафетопротеїн ,ECL
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+β) ,
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА125,
– Онкомаркер СА19-9 ,
– Онкомаркер СА15-3 ,
– Онкомаркер СА72-4 ,
– НЕ4,
– Тиреоглобулін
19030O5Онко скринінг передміхурової залози (O5):сироваткаECL24 год.670
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA),
– простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA
19031O6Онко скринінг чоловічий (O6):сироваткаECL24 год.770
– Альфафетопротеїн,
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) ,
– Раковоембріональний антиген (СЕА)
19032O7Скринінг ШКТ (O7):сироваткаELISA; ECL; CLIA24 год.1190
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА19-9 ,
– Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG),
– Онкомаркер СА72-4
19033O8Чоловіча онкологічна панель (O8):сироваткаCLIA24 год.930
– Альфафетопротеїн,ECL
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+β) ,
– Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA),
– простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA
19034O9Чоловіча онкологічна панель + (O9):сироваткаCLIA24 год.2090
– Альфафетопротеїн,ECL
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+β),
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA),
– простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA,
– Онкомаркер СА19-9 ,
– Онкомаркер СА72-4 ,
– Тиреоглобулін
19035O10Онкомаркери ШКТ (O10):сироваткаCLIA24 год.1190
– Онкомаркер СА19-9 ,ECL
– Онкомаркер СА72-4 ,
– Альфафетопротеїн,
– Раковоембріональний антиген (СЕА)
3ПОКАЗНИКИ ІМУННОГО СТАТУСУ
248IGAІмуноглобулін A (IgA)сироваткаITD24 год.220
700IGEІмуноглобулін E загальний (IgE Total)сироваткаCLIA24 год.260
246IGGІмуноглобулін G (IgG)сироваткаITD24 год.220
247IGMІмуноглобулін M (IgM)сироваткаITD24 год.220
19059IMMUNКомплексне визначення імунного статусу 7 субпопуляцій клітин: T-л (CD3+CD19-),Т-хелпери (CD3+ CD4+CD8-), Т-супресори (CD3+CD4-CD8+), імунорегуляторний індекс співвідношення (СD3+CD4+CD8-/СD3+CD4-CD8+),  цитотоксичні клітини (CD3+CD56+), натуральні кіллери (CD3-CD56+), B-л (CD3-CD19+), моноцити/макрофаги (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (CD45) Сироватка крові, кров EDTA (2 шт.)Проточна цитофлюорометрія 72 год.950
19060IMMUBКомплексне визначення імунного статусу 7 субпопуляцій клітин: T-л (CD3+CD19-),Т-хелпери (CD3+ CD4+CD8-), Т-супресори (CD3+CD4-CD8+), імунорегуляторний індекс співвідношення (СD3+CD4+CD8-/СD3+CD4-CD8+),  цитотоксичні клітини (CD3+CD56+), натуральні кіллери (CD3-CD56+), B-л (CD3-CD19+), моноцити/макрофаги (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (CD45), визначення імуноглобулінів класів A, M, G та визначення компонентів комплементу C3, С4) + Загальний аналіз кровіСироватка крові, кров EDTA (2 шт.)Проточна цитофлюорометрія, ITD72 год.1200
19058IMMСкринінг імуноглобулінів (IMM):сироваткаITD, CLIA24 год.880
– Імуноглобулін E загальний (IgE Total),
– Імуноглобулін A (IgA),
– Імуноглобулін M (IgM),
– Імуноглобулін G (IgG)
4ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА
4.1Системні аутоімунні захворювання
70CCPАнтитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)сироваткаELISAпн/чт530
4.2Хламідійна інфекція
386CHTGEВизначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG)сироваткаELISA72 год.300
387CHLMEВизначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)сироваткаELISA72 год.300
388CHTAEВизначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA)сироваткаELISA72 год.360
19048I5Діагностика хламідіозу (I5):сироваткаELISA72 год.920
– Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG),
– Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA),
– Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)
4.3Інфекції ТORCH-групи
19045I1TORCH інфекції (IgG) (I1):сироваткаCLIA72 год.1050
– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)
19046I2TORCH інфекції (IgM) (I2):сироваткаELISA; CLIA72 год.1050
– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)
19047I3TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3):сироваткаELISA; CLIA72 год.2090
– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG),
– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)
19049I6TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6):сироваткаELISA; CLIA72 год.3010
– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG),
– Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG),
– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM),
– Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA),
– Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)
4.4Герпесвірусні інфекції
355HSVGEVВизначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)сироваткаCLIA72 год.270
356HSVMEВизначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)сироваткаELISA72 год.270
16159HS2GELВизначення антитіл до вірусу герпесу 2 типу (IgG)сироваткаELISA72 год.270
350CMVGEVВизначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG)сироваткаCLIA72 год.280
351CMVMEVВизначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM)сироваткаCLIA72 год.280
422VZVGEVВизначення антитіл Варіцела Зостер IgGсироваткаELISAвт/чт320
423VZVMEVВизначення антитіл Варіцела Зостер IgMсироваткаELISAвт/чт320
4.5Краснуха
345ROTGEVВизначення антитіл до краснухи (Rubella IgG)сироваткаCLIA72 год.270
346ROTMEVВизначення антитіл до краснухи (Rubella IgM)сироваткаCLIA72 год.270
4.6Токсоплазмоз
340TOXGEVВизначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG)сироваткаCLIA72 год.280
341TOXMEVВизначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM)сироваткаCLIA72 год.280
4.7Вірус Епштейна-Барр
361EBVMEВизначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM)сироваткаELISA72 год.350
360EBVGEVВизначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG)сироваткаELISA72 год.270
365EBNAEВизначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG)сироваткаELISA72 год.270
19050I7Діагностика Епштейна-Барр вірусної інфекції (I7):цільна кров (EDTA); плазма крові (EDTA); слина; ліквор; мазок з ротоглотки;Real-Time72 год.1230
– Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM),сироваткаELISA
– Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG),
– Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG),
– Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналіз
4.8Вірусні гепатити
19054H1Скринінг вірусних гепатитів (H1):сироваткаKINETIC/PHO72 год.1650
– Визначення антитіл до гепатиту С (IgG),ELISA
– Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM),ECL
– Визначення HBs-антигену (HBsAg),
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)
19055H2Діагностика гепатиту В (H2):ранкова сеча,ECL;72 год.1930
– Визначення HBs-антигену (HBsAg),сироваткаCLIA
– Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG),KINETIC/PHO
– Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), ІХГ, мікроскопічний
– Загальний аналіз сечі,
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)
19056H7Діагностика гепатиту С (H7):сироваткаKINETIC/PHO72 год.1250
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) ,ELISA
– Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5
19057H8Розширена діагностика гепатитів (H8):сироваткаELISA72 год.3010
– Визначення HBs-антигену (HBsAg),плазма крові( ЕDTA)ECL
– Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG),ранкова сечаReal-Time
– Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), KINETIC/PHO
– Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM),
– Визначення антитіл до гепатиту С (IgG),
– Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз,
– Загальний аналіз сечі,
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)
4.9Гепатит А
318HAMВизначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM)сироваткаELISA72 год.320
4.1Гепатит В
300HBSAGВизначення HBs-антигену (HBsAg)сироваткаECL24 год.350
301AHBSВизначення антитіл до HBs-антигену (IgG)сироваткаCLIA24 год.370
304AHBCВизначення антитіл до HB-core антигену (IgG+IgM)сироваткаECL24 год.370
305AHBCMВизначення антитіл до HB-core антигену (IgM)сироваткаELISA72 год.340
4.11Гепатит С
310AHCGВизначення антитіл до гепатиту С (IgG)сироваткаELISA72 год.300
16160AHCMВизначення антитіл до гепатиту С (IgM)сироваткаELISA72 год.290
16161AHCCORДиференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5 сироваткаELISA72 год.550
4.12Інші інфекції
401HELAIВизначення антитіл до Helicobacter pylori (IgA)сироваткаELISA72 год.290
400HELGEВизначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG)сироваткаELISA72 год.280
485GILAВизначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G)сироваткаELISAпн/вт/чт380
335TPHAВизначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)сироваткаELISAвт/чт360
3643HIVSОдночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1сироваткаELISAвт/чт380
420MASGEVВизначення антитіл до до збудника Кору (IgG) сироваткаELISAвт/чт320
430LYMGELВизначення антитіл до Borrelia burgdorferi (IgG)сироваткаELISAвт/чт360
431LYMMELВизначення антитіл до Borrelia burgdorferi (IgM)сироваткаELISAвт/чт360
19051I10Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (igG), Визначення HBs-антигену (HBsAg)сироваткаECL+ ELISAвт/чт1040
4.13Гельмінтози
16162OPISEВизначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт330
481TRIEВизначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт380
3150ASCEВизначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт560
480TOCEВизначення антитіл до Toxocara canis (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт440
482ECHEВизначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG)сироваткаELISAпн/вт/чт380
19052G1Гельмінти (G1):сироваткаELISAпн/вт/чт1320
– Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG),
– Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G),
– Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)
19053G2Гельмінти + (G2):сироваткаELISAпн/вт/чт2350
– Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG),
– Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G),
– Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG),
– Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG),
– Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG),
– Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)
4.14Мікрокультуральна діагностика
19070MHONМікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: M.hominis, U.urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus)виділення (уретральні, вагінальні), сім’яна рідинабіохімічний72 год.570
5КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
5.1Дослідження крові
3B1Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитівкров EDTAімпедансний метод, підрахунок форм. елем. в мазку крові24 год.230
84B2Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцитикров EDTAімпедансний метод, підрахунок форм. елем. в мазку крові24 год.250
4BSЗагальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті кровікров EDTAімпедансний метод24 год.210
5.2Серологічні дослідження
90BGВизначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія)кров EDTAІмунологічний24 год.260
5.3Дослідження сечі
296ALBUМікроальбумін 24h (сеча добова, вказати діурез, мл)добова сечаРНО24 год.220
3270ALBMМікроальбумін спонтанна порція (сеча ранкова, співвідношення мікроальбумін/креатинін)сечаРНО24 год.220
295AMYLKАльфа-амілаза сечісечаKINETIC24 год.130
275GEULGБілок в добовій сечідобова сечаРНО24 год.130
286SKETOВизначення кетонів в сечісечаРНО24 год.130
276GLUUГлюкоза в сечідобова сечаENZYM24 год.130
19040U2Двостаканна проба сечісечаІХГ, мікроскопічний24 год.240
1U1Загальний аналіз сечісечаІХГ, мікроскопічний24 год.180
277CA24Кальцій у сечі (добова сеча)добова сечаРНО24 год.150
281KREAUКреатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез)сечаРНО24 год.130
19043UZEMСеча за Зимницькимпорційна сеча за добуCALC24 год.130
19042UNECHСеча за Нечипоренкомсечамікроскопічний24 год.150
282HST24Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл)добова сечаENZYM24 год.130
280HS24Сечовина в добовій сечі (вказати діурез, мл)добова сечаENZYM24 год.130
19041U3Тристаканна проба сечісечаІХГ, мікроскопічний24 год.320
278PO424Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)добова сечаРНО24 год.150
5.4Мікроскопічні дослідження
944ZYTVEPНазоцитограмамазок із порожнини носамікроскопічний72 год.210
16181ZDPКольпоцитологічне дослідження (1 досл.)виділення із піхвимікроскопічний72 год.160
2700MPRМікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексузішкряб зі шкіри, віїмікроскопічний24 год.260
2500PILKМікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні грибишкірні лусочки, волосся, нігтімікроскопічний48 год.230
16163ZYTPМікроскопія секрету простатисекрет простатимікроскопічний72 год.170
16171SSEDМікроскопія урогенітальних виділень у жіноквиділення (зішкряб) з шийки матки, піхви, уретримікроскопічний72 год.180
16164BSEDМікроскопія урогенітальних виділень у чоловіківвиділення (зішкряб) з уретримікроскопічний72 год.180
131ZYTAЦитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки маткизішкрябмікроскопічний72 год.310
923ZYTVBUЦитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок, виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоззішкряб, виділення з молочної залозимікроскопічний72 год.310
946ZYTVHBЦитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень, відбитки з ВМСпунктат, ендоскопічний матеріал, відбитки з ВМСмікроскопічний72 год.350
1285GOБактеріоскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів (діагностика гонореї)виділення (зішкряб) із сечостатевих органівмікроскопія мазку, забарвленого за Грамом72 год.220
16180ZYTVPDПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації й цервікального каналу)зішкрябмікроскопічний72 год.260
136ZYTVLKПАП-тест методом рідинної цитологіїзішкряб в транспортному контейнері для рідинної цитологіїмікроскопічний72 год.510
5.5Копрологічні дослідження
50ZMATАналіз калу (копрограма)калмікроскопічний24 год.230
52HELAEАналіз калу на гельмінти та найпростішікалмікроскопічний24 год.210
53ENPCSTАналіз перианального зішкрябу на ентеробіозперианальний зішкрябмікроскопічний24 год.200
55BLUTSTАналіз калу на приховану кровкалімунохроматографія24 год.250
6ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР
6.1ПЛР-діагностика вірусних гепатитів
19061HEPAСкринінг гепатитів (HEPA): Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналізплазма крові (EDTA); фекаліїReal-Time72 год.2250
6.2.Гепатит А
19073HAPCRВизначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time**72 год.470
6.3.Гепатит В
308HBQВизначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time*11 днів1000
307HBPCRВизначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time**72 год.720
6.4.Гепатит С
311HCQВизначення РНК вірусу гепатиту C, кількісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time11 днів1500
313HCSUBГенотипування РНК вірусу гепатиту C (1a,1b,2,3a) методом ПЛР Real-time плазма крові (EDTA)Real-Time72 год.1250
312HCPCRВизначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналізплазма крові (EDTA),сироватка крові,біоптат печінкиReal-Time72 год.660
6.5.Гепатит D
3193HDPCRВизначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналізплазма крові (EDTA)Real-Time72 год.510
6.6.ПЛР-діагностика урогенітальних інфекцій
391CHTPCRВизначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.360
392GOPCRВизначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.310
16165TVAPCRВизначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.310
379MGEPCRВизначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.310
367MHOPCRВизначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.310
393UURPCRВизначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.270
3225CANPCRВизначення ДНК Candida albicans, якісний аналізу/г зішкряб; зішкряб слизової ротоглотки; 1-ша порція сечіReal-Time72 год.340
16166GAVAВизначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.310
19066URO1Урогенітальне здоров’я ПЛР (URO1):у/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.1220
– Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз
19067URO2Сексуальне здоров’я ПЛР (URO2):у/г зішкряб;Real-Time72 год.3120
– Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз,зішкряб слизової ротоглотки;
– Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз,1-ша порція сечі;
– Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз,секрет простати;
– Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, зішкряб екто- та ендоцервіксу – у жінок, зішкряб слизової уретри – у чоловіків
– Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування
19068URO3Діагностика урогенітальних інфекцій (URO3):у/г зішкряб;Real-Time;72 год.4190
– Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз,зішкряб слизової ротоглотки;мікроскопічний;
– Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз,1-ша порція сечі;біохімічний.
– Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз,секрет простати ■;
– Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, зішкряб екто- та ендоцервіксу – у жінок, зішкряб слизової уретри – у чоловіків
– Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз,сім’яна рідина;
– Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз,виділення (зішкряб з уретри);
– Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз,виділення (уретральні – скло)
– Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз,
– Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування,,
– Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: M.hominis, U.urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus),
– Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків
19069URO4Скринінг урогенітальних інфекцій ПЛР (URO4):у/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.2080
– Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз,
– Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз
6.7.Пакети урогенітальні
19062CANHПакет 1. Визначення ДНК та диференціація виду Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei, якісний аналізу/г зішкряб; зішкряб слизової ротоглотки; 1-ша порція сечі; секрет простати Real-Time72 год.670
19063UROKПакет 2. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/M.hominis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.640
19064MMEPCRПакет 3. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/M.hominis/ M.genitalium, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.940
19065BAKPCRПакет 4. Комплексне визначення ДНК Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2, якісний аналіз у/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.1610
6.8.ПЛР-діагностика папіломавірусної інфекцїя високого канцерогенного ризику
396HPVPCRВизначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), кількісний аналіззішкряб з уретри, цервікального каналу, заднього зводу піхвиReal-Time72 год.670
5018HPVSUBВизначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипуваннязішкряб з уретри, цервікального каналу, заднього зводу піхвиReal-Time72 год.760
6.9.ПЛР-діагностика герпесвірусних інфекцій
353CMVQВизначення ДНК цитомегаловірусу, кількісний аналізцільна кров (EDTA) ; плазма крові (EDTA); слина ;1-ша порція сечі; ліквор ; мазок з ротоглоткиReal-Time72 год.400
354CMVPCRВизначення ДНК цитомегаловірусу, якісний аналізцільна кров (EDTA) ,у/г зішкряб,слина,сеча (осад),біоптат,лікворReal-Time72 год.380
364EBVPCRJВизначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, якісний аналізцільна кров (ЕДТА); плазма крові (ЕДТА), сироватка, ліквор,мазок з ротоглотки, слина, склоподібне тіло,біопсійний матеріалReal-Time72 год.400
363EBVPCRKВизначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналізцільна кров (ЕДТА); плазма крові (ЕДТА), сироватка, ліквор,мазок з ротоглотки, слина, склоподібне тіло,біопсійний матеріалReal-Time72 год.550
358HSVPCRВизначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналізцільна кров (ЕДТА); у/г зішкряб; зішкряб слизової прямої кишки; зішкряб слизової ротової порожнини; ліквор Real-Time72 год.380
6.10.ПЛР-діагностика туберкульозу
472TBPCRВизначення ДНК мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis complex: M.tuberculosis+M.bovis+M.africanum+M.microti+M.canetti+M.pinipedii), якісний аналізбіоптат легенів,біоптат лімфатичних вузлів,бронхоальвеолярний лаваж, мокротиння, плевральна рідина, спинномозкова рідинаReal-Time72 год.950
6.11.ПЛР-діагностика TORCH-інфекції
344TOXPCRВизначення ДНК Toxoplasma gondii, якісний аналізцільна кров (EDTA); ліквор Real-Time72 год.400
6.12.Генетика метаболізму фолатного циклу
241MTHFRAГенетика метаболізму фолатного циклу:цільна кров ЕДТА або мазок букального епітеліюReal-Time72 год.800
(Досліджувані гени: MTHFR 677, MTHFR1298, MTR2756, MTRR66)
7БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1001MCNOSДослідження бактеріологічне мікрофлори носової порожнини з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з носової порожниниBAC7 днів450
1000MCGLOДослідження бактеріологічне мікрофлори із зіву (задня стінка глотки та мигдалини) з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з задньої стінки глоткиBAC7 днів400
1013MCUHOДослідження бактеріологічне мікрофлори вуха з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з вуха BAC7 днів360
1020MCSKДослідження бактеріологічне мікрофлори шкіри з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з шкіри BAC7 днів360
1014MCKONДослідження бактеріологічне мікрофлори кон’юнктиви з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з кон’юнктивиBAC7 днів360
1022MCRANДослідження бактеріологічне мікрофлори вмісту ран з визначенням чутливості до антибіотиківМазок з рани, відділяєме раниBAC7 днів360
1100MCURДослідження бактеріологічне мікрофлори сечі з визначенням чутливості до антибіотиківСеча BAC7 днів360
1128MCSTERДослідження бактеріологічне крові на стерильність Кров BAC21 день360
1101MCKALДослідження бактеріологічне калу на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківКалBAC7 днів450
1015MCDISДослідження бактеріологічне калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиківКал BAC7-10 днів600
1041MCUROДослідження бактеріологічне урогенітальних мазків з визначенням чутливості до антибіотиківМазок урогенітальнийBAC7 днів360
1110MCPROДослідження бактеріологічне соку простати, еякуляту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківСік простати, еякулятBAC7 днів360
1118MCJOVДослідження бактеріологічне жовчі на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківЖовч BAC7 днів360
1124MCMOLДослідження бактеріологічне грудного молока на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківГрудне молоко BAC7 днів360
1103MCMOKДослідження бактеріологічне мокроти на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиківМокрота, відділяєме з носу та зівуBAC7 днів360
16167MCBLДослідження бактеріологічне на BL (дифтерію) з носу та зіву Мазок з носової порожнини та зівуBAC7 днів750
8Дослідження вірусу SARS-CoV-2
4868СО19P2Виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2Назофарингеальний зішкрябReal-Time24 год.600
4850CO19G2Визначення антитіл класу G до вірусу SARS-CoV-2сироваткаELISA36 год.400
4855СО19M2Визначення антитіл класу М до вірусу SARS-CoV-2сироваткаELISA36 год.400
18182CO19G3Визначення антитіл класу G до вірусу SARS-CoV-2 QuantiSpikeсироваткаELISA36 год.400
19074CO19Пакет SARS-CoV-2 загальний:Назофарингеальний зішкряб, сироваткаReal-Time, ELISA36 год.1330
– виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2,
– антитіла на SARS-CoV-2 IgG,
– антитіла на SARS-CoV-2 IgM
9Рекомендовані лабораторією комплексні дослідження
19075SPORTСпорт + (SPORT):Кров, EDTA;ІХГ, мікроскопія;245380
– Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити,Сироватка;Апаратн. Метод
– Загальний аналіз сечі,Добова сеча;підрах елем. В мазку;
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса),Сеча. NFCLIA;
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),ECL;
– Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ),KINETIC;
– Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт,ISE;
– Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота),PHO;
– Креатинфосфокіназа (КФК),ENZYM;
– Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ),Імуноінгібіція.
– Тиреотропний гормон
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Кортизол,
– Інсулін,
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– Тестостерон загальний,
– Пролактин,
– Естрадіол,
– Кальцій,
– Фосфор неорганічний,
– Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).
19076OP1Передопераційний + (OP1):Сеча;KINETIC;723380
– Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів,Кров, EDTA;PHO;
– Загальний аналіз сечі,Сироватка;ENZYM;
– Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія),Цитратна плазмаISE;
– Загальний білок, Альбумін, Глобуліни, Альбумін-глобуліновий коефіцієнт,CLOT;
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),ECL;
– Білірубін загальний, прямий, непрямий,ELISA
– Креатинін,Апаратн. Метод
– Сечовина,підрах елем. В мазку
– Аланінамінотрансфераза (AлАТ),Гелева агглютинація
– Аспартатамінотрансфераза (АсАТ),ІХГ, мікроскопія
– Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квіком,
– Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ),
– Фібріноген за Клаусом (ФБ),
– Натрій (Na),
– Хлор (Cl),
– Калій (К),
– Визначення антитіл до гепатиту С (IgG),
– Визначення HBs-антигену (HBsAg),
– Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)
19077OP2Передопераційний (OP2):Сеча;KINETIC;242270
– Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів,Кров, EDTA;PHO;
– Загальний аналіз сечі,Сироватка;ENZYM;
– Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія),Цитратна плазмаCLOT;
– Загальний білок,NFECL;
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),Апаратн. Метод
– Білірубін загальний,підрах елем. В мазку
– Креатинін,Гелева агглютинація
– Сечовина,ІХГ, мікроскопія
– Аланінамінотрансфераза (AлАТ),
– Аспартатамінотрансфераза (АсАТ),
– Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ),
– Визначення HBs-антигену (HBsAg)