Аналізи Європа - diagnostyka.com.ua

Вартість досліджень – Європа

Консультація та підтримка: 0 800 60 00 40 (безкоштовно з усіх номерів).

Інформація про біоматеріал та метод дослідження надається за запитом!

Для пошуку аналізів введіть назву або код у полі пошуку

 

Код Назва МатеріалТермін Вартість, грн
29АміакEDTA плазма211140
34Кліренс креатинінусироватка + сеча211020
35Цистатин Ссироватка212350
39Протеїнограмасироватка211780
49Визначення ротавіруса в калі2-3 мл рідкого калу, або грудка неоформленого калу21640
56Аналіз калу на приховану кров. Кількісний (FIT-OC)Кал212310
58Визначення рота- та аденовірусу в калі2-3 мл рідкого калу, або грудка неоформленого калу211970
59Визначення норовірусу в калі2-3 мл рідкого калу, або грудка неоформленого калу211830
60СРБ (високоякісне визначення), кількісне визначеннясироватка211020
61СРБ, кількісне визначеннясироватка21640
63Прокальцитонін, кількісне визначеннясироватка211130
68РФ, якісне визначеннясироватка21640
69Тест Ваалера-Розесироватка211400
74Тропонін I, кількісне визначеннясироватка, гепарин літію, ЕДТА211210
77Креатинфосфокіназа МВ фракція, массироватка211210
79Тропонін Т, кількісне визначеннясироватка, гепарин літію, ЕДТА211400
80Міоглобінсироватка211120
82BNPВенозна кров на ЕДТА212450
117Хоріонічний гонадотропін з вільною β-одиницеюсироватка211310
120Пренатальна діагностика PRISCAсироватка211780
121Дегідроепіандростеронсульфат сироватка211020
123Андростендіонсироватка214550
130Каріотип, цитогенетичний тестГепарин венозної крові324400
132Вагінальний біоценозТампон141400
138Інгібін Бсироватка212190
139Макропролактинсироватка211550
143Еритропоетинсироватка212200
144Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)сироватка21830
145Латентна залізозв’язуюча здатність сироваткисироватка21450
146Розчинний рецептор трансферинусироватка212120
150Глікований гемоглобін (метод рідинної хроматографії)ЕДТА венозна кров21830
156Антитіла до тирозинфосфатаза (IA2)сироватка292260
157Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (анти-GAD)сироватка212160
158Антитіла до транспортера цинку (ZnT8Ab)сироватка211900
161Кальцитонінсироватка211970
162Остеокальцинсироватка21800
163Кисла фосфатазаПідкислена сироватка21830
164Ізофермент кісткової лужної фосфатазисироватка21640
165С-телопептид колагену I типу (β-Cross Laps)сироватка211080
166Дезоксипіридинолін в сечі (DPD)сеча211490
167Вітамін D3 метаболіт 1,25(OH)2сироватка212970
172Кортизол в добовій сечі Сеча24 год211020
17317-гідроксикортикостероїди в добовій сечіПорція сечі з підкисленої сечі24 год322070
17417-кетостероїди в добовій сечіПорція сечі з підкисленої сечі24 год322160
175Альдостеронсироватка211690
176Альдостерон в добовій сечіСеча24 год211880
177Активність реніну плазмиEDTA плазма37910
178Ангіотензинперетворюючий ферментсироватка221350
179Дофамін, добова сечаСеча 24 години + HCL212370
180Катехоламіниплазмовий літієвий гапарин (не використовуйте розділовий гель)272370
181Катехоламіни (A, NA, D) у добовій сечі (метод рідинної хроматографії)Порція сечі з підкисленої сечі24 год211980
182МетоксикатехоламіниEDTA плазма213490
183Метоксикатехоламіни (M, N, 3-Mt), добова сечаПорція сечі з підкисленої сечі24 год211360
1845-гідроксиіндолоцтова кислота (5-HIAA) добова сечаСеча 24 години + HCL211470
185Ванілілмигдалева кислота (VMA) добова сечаПорція сечі з підкисленої сечі24 год212370
186Хромогранін АСироватка або плазма EDTA222350
188РенінEDTA плазма212750
191Соматомедін (Інсуліноподібний фактор росту BP3)сироватка212950
193Гастринсироватка211250
194Лептинсироватка211600
195Серотонінсироватка211500
196Серотонін в добовій сечіПорція сечі з підкисленої сечі24 год212070
201Простатоспецифічний антиген вільний (free PSA)сироватка211020
203Простатична кисла фосфатазаПідкислена сироватка211400
209Тканинний поліпептидний антигенсироватка212640
213Бета-2-мікроглобулінСироватка без гемолізу та ліпемії211690
214Бета-2-мікроглобулін в сечісеча211970
215Тест на рак молочної залози та/або яєчників (детекція 16 мутацій гена BRCA1)кров ЕДТА; Мазок із щоки243660
217Панель онко- та антинейрональних антитіл, метод непрямої імунофлуоресценціїсироватка234930
218Онкомаркер – білок S100сироватка212190
219 Нейроспецифічна енолаза (NSE)сироватка211970
224Фактор коагуляції II, активністьЦитрат плазми371780
225Фактор згортання крові V, активністьЦитрат плазми211780
226Фактор коагуляції VII, активністьЦитрат плазми213040
227Фактор коагуляції VIII, активністьПЛАЗМА (ЦИТРАТ)212140
228Фактор коагуляції IX, активністьЦитрат плазми211780
229Фактор згортання крові Х, активністьЦитрат плазми372550
230Фактор коагуляції XI, активністьцитратна плазма372430
231XII фактор згортання крові, активністьЦитрат плазми371880
232Фактор згортання крові XIII, активністьЦитрат плазми371130
233Фактор фон Віллебранда – концентраціяЦитрат плазми212920
234Активність кофактора рестоцетинуцитратна плазма971200
235Антитромбін III, активністьПЛАЗМА (ЦИТРАТ)211590
236Інгібітори фактора VIII, метод BethesdaЦитрат плазми211590
237Протеїн С, активністьЦитрат плазми212750
238Протеїну S вільнийЦитрат плазми212750
239Фактор V Лейденкров ЕДТА212260
240Визначення мутації 20210 GA гена протромбінукров ЕДТА212260
242Детекція продукту розпаду фібриногену (FDP)ПЛАЗМА (ЦИТРАТ)212350
243Інгібітор фактора IX метод BethesdaЦитрат плазми211590
245Імуноглобуліни IgG, IgM, IgAсироватка211780
249Компонент комплементу C-3cсироватка211210
250Компонент комплементу С4сироватка211210
251saсироватка23870
252HLA-B27кров ЕДТА21970
253Циркулюючі імунні комплекси C1qсироватка211520
254Альфа-1-антитрипсинсироватка211130
255Альфа-1-антитрипсин в каліКал211420
256Альфа-1-кислий глікопротеїн (Орозомукоїд)сироватка211210
257Церулоплазмінсироватка211200
258Гаптоглобінсироватка211400
259С1 інгібітор, активністьЦитрат плазми321170
260С1 інгібітор, концентраціясироватка211590
261Каппа легкі ланцюгисироватка211500
262Каппа ланцюги легкі в сечісеча211500
263Лямбда легкі ланцюгисироватка211780
264Лямбда ланцюги легкі в сечісеча211780
265Білок Бенс-Джонса в сечісеча21640
266Імунофіксація (A, G, M, метод імунофіксації)сироватка211750
267Імунофіксація (A, G, M, метод імунофіксації) в сечісеча211750
268Білковий профіль сечіСеча24 год212260
269Вільні жирні кислотисироватка292000
273Ліпопротеїн Lp(a)сироватка211550
274Ліпопротеїни, електрофоретичне розділеннясироватка212070
283Натрій і калій в добовій сечіСеча24 год211400
285Білок в сечісеча21450
287Кальцій в сечісеча21640
288Неорганічний фосфор в сечісеча211590
289Магній в сечісеча211780
290Сечовина в сечісеча211120
291Креатинін в сечісеча21640
292Сечова кислота в сечісеча21830
293Натрій і калій в сечісеча211690
294Хлор в сечісеча21830
299Співвідношення альбумін/креатинін в сечі сеча211210
302Визначення HBe-антигену (HBeAg)сироватка211400
303Визначення антитіл до HBe-антигену сироватка141590
306Визначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналізПробірка з розділовим гелем і антикоагулянтом ЕДТА211280
309Визначення ДНК вірусу гепатиту В, лікарська стійкість до ламівудинуВенозна кров 1 пробірка з розділовим гелем.213270
314Визначення антитіл до гепатиту С, імуноблотсироватка212070
317Визначення антитіл до вірусу гепатиту А, сумарнісироватка211400
320Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену ВІЛсироватка211020
321Тест для підтвердження наявності антитіл до ВІЛсироватка211580
322Визначення РНК ВІЛ 1, кількісний аналізEDTA плазма216600
323Визначення РНК ВІЛ 1, якісний аналізВенозна кров 1 пробірка з розділовим гелем212000
331Виявлення антитіл до Treponema pallidum, підтверджуючий тестСироватка без слідів гемолізу211250
332Флуоресцентний антиглобуліновий тест на абсорбовані антигени до Treponema pallidumСироватка без слідів гемолізу211970
333Флуоресцентний антиглобуліновий тест на абсорбовані антигени до Treponema pallidum IgМСироватка без слідів гемолізу212920
334Флуоресцентний антиглобуліновий тест на абсорбовані антигени до Treponema pallidum IgGСироватка без слідів гемолізу211690
336Сифіліс (Treponema pallidum), VDRL, моніторинг Сироватка без слідів гемолізу211590
337Флуоресцентний антиглобуліновий тест на абсорбовані антигени до Treponema pallidumСироватка без слідів гемолізу212450
338Визначення антитіл до T. Pallidum IgG/IgMсироватка21830
339Токсокароз (Toxocara spp.) IgG, Вестерн-блотсироватка265590
342Toxoplasma gondii IgAсироватка232350
343Авідність IgG Toxoplasma gondiiсироватка212640
347Авідність антитіл (IgG) до вірусу краснухисироватка302360
352ЦМВ (цитомегаловірус) IgG, авідністьсироватка21940
357Визначення ДНК вірусу простого герпесу, якісний аналізПлазма ЕДТА, СМР213270
362Інфекційний мононуклеоз, якісносироватка211400
364Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналізПробірка з розділовим гелем і антикоагулянтом EDTA EDTA плазма CSF сеча211130
366Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG)сироватка212260
370Mycoplasma pneumoniae IgGсироватка211970
371Mycoplasma pneumoniae IgMсироватка211970
373Визначення ДНК Mycoplasma pneumoniae, якісний аналізМазок із горла, зібраний за допомогою набору для збору зразків ABBOTT Multi-Collect – транспортне середовище211440
378Мікоплазма пневмонії IgG, IgA, IgMСироватка211620
380Chlamydia pneumoniae IgGсироватка211120
381Chlamydia pneumoniae IgMсироватка211210
382Chlamydia pneumoniae IgAсироватка211210
384Визначення ДНК Chlamydia pneumoniae, якісний аналіз Мазок із горла, зібраний за допомогою набору для збору зразків ABBOTT Multi-Collect – транспортне середовище211440
394Визначення ДНК вірусу папіломи людини 30 типів: 6, 11, 16, 18, 26, 31, інші мазок із сечостатевих шляхів жінки мазок із сечостатевих шляхів чоловіків212080
398Helicobacter pylori – дихальний тестДихальний тест211640
402Helicobacter pylori в каліКал212070
403Helicobacter pylori IgMсироватка212540
405Коклюш (Bordetella pertussis) IgGсироватка211310
406Коклюш (Bordetella pertussis) IgMсироватка211210
407Коклюш (Bordetella pertussis) IgAсироватка211400
409Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM , метод непрямої імунофлюоресценціїсироватка211060
414Грип А IgGсироватка211590
415IgM грипу типу Асироватка241000
416IgG грипу типу Всироватка211590
417IgM грипу типу Всироватка241000
418Parainfluenza тип 1-3 IgGсироватка271900
421Кір (вірус Morbilli) IgMсироватка211590
423Віспа (вірус Varicella zoster) IgMсироватка211310
424Свинка (міксовірусний паротит) IgGсироватка211500
425Свинка (міксовірусний паротит) IgMсироватка211690
426Парагрип типу 3 IgGсироватка212260
427Антигени грипу типу А і ВТампон211970
432Хвороба Лайма (IgG) Імуноблотсироватка212730
433Хвороба Лайма (IgM) Імуноблотсироватка212730
434Визначення ДНК Borrelia burgdorferi. ПЛР Real TimeКров, ліквор, рідини з порожнини тіла кліща211800
435IgG бруцельозсироватка211400
436IgM бруцельозсироватка211500
438Виявлення антитіл до вірусу кліщового енцефаліту, IgM сироватка211500
441Визначення ДНК Listeria spp., якіснийКров EDTA 1 пробірка212360
444Виявлення антитіл до лептоспірозу ( IgG)сироватка252160
449Виявлення антитіл до Bartonella henselae (Хвороба котячих подряпин)сироватка211250
454Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (загальний)сироватка232300
455Виявлення антитіл до ентеровірусів (ІФА)сироватка231740
457Визначення ДНК ентеровірусів (ПЛР, якісний)СМР ЕДТА цільна кров213740
459Виявлення антитіл до Парвовірус B19( IgG і IgM)сироватка212730
460Визначення ДНК парвовірусу B19, кількісний Розділова гелева трубка; Пробірка EDTA: Плазма Амніотична рідина211580
461Визначення ДНК парвовірусу B19, кількісний Пробірка з розділовим гелем і ЕДТА-антикоагулянтом Плазма після збору сечі для ЕДТА-лікворної рідини212360
462Визначення ДНК поліомавірусу (BKV), якісний Цільна кров/ліквор/сеча212360
463Визначення ДНК поліомавірусу (JCV), якісний2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)247990
464Визначення анитіл до вірусу Коксакі типу В2, В3, В4, нейтральні антитіласироватка272210
466RSV (респіраторно-синцитіальний вірус), IgGсироватка212260
467RSV (респіраторно-синцитіальний вірус), IgMсироватка212400
468Визначення антитіл до вірусу Коксакі, IgGсироватка222070
469Визначення антитіл до вірусу Коксакі, IgMсироватка222800
470Визначення ДНК мікобактерій туберкульозуматеріал харкотиння – бронхіальний лаваж, БАЛ, – промивний лаваж шлунка – сеча – плевральна рідина – бронхіальна, перикардіальна, аспіраційна, суглобова рідина – ліквор – фрагменти тканин, лімфатичні вузли, – гній – ураження шкіри – зіскрібки, фрагменти кісток217360
473Визначення ДНК мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis complex), з визначенням чутливості до комплексу протитуберкульозних препаратівКлінічний матеріал, зібраний у пацієнта: • мокрота, • аспірат, • БАЛ, • бронхіальний лаваж, • шлунок, • сеча, • плевральна рідина, • перикардіальна рідина, • спинномозкова рідина, • синовіальна рідина, • культуральний матеріал з BD™ Mycobacterial Пробірка індикатора росту (MGIT™).214180
474Визначення антиполісахаридних антитілсироватка211750
475Визначення антитіл до Дифтерії (Corynebacterium diphtheriae) IgGсироватка281020
476Визначення антитіл до Правця (Clostridium tetanii) IgGсироватка212020
477Визначення антитіл – Панель TORCH з 10 збудників (IgG)сироватка211380
478Визначення РНК вірусу краснухи (Rubella), якіснийКров EDTA 1 пробірка212360
483Ехінококоз (Echinococcus granulosus) метод Вестерн блотсироватка255920
484Визначення антитіл до Амебна дизентерія (Entamoeba histolytica)сироватка252380
487Ехінококоз (Echinococcus multilocularis), мет. Вестерн блотсироватка255920
488Визначення циркулюючого антигену Cryptococcus neoformans, якіснийсироватка21890
489Визначення циркулюючого антигену Candida, якіснийсироватка21890
490Candida albicans IgGсироватка271930
491Candida albicans IgMсироватка271930
492Candida albicans IgAсироватка271970
493Aspergillus fumigatus IgGсироватка272350
494Aspergillus fumigatus IgMсироватка272350
495Aspergillus fumigatus IgAсироватка272350
496Визначення циркулюючого антигену Aspergillus сироватка212310
497Toxoplasma gondi, антитіла IgG, IgMсироватка211590
499HBs антиген, підтверджуючий тестсироватка212260
500Літій, кількісносироватка211590
501Карбамазепін кількіснийсироватка211780
502Вальпроєва кислота кількіснасироватка214550
503Фенітоїн, кількісносироватка211120
504Фенобарбітал кількіснийсироватка211030
505Дигоксин кількіснийсироватка212920
506Пропафенон, кільксироватка271880
508Парацетамол, кількісносироватка211590
509Саліцилати кількіснісироватка211880
510Теофілін, кільксироватка211030
511Циклоспорин А, кількіснийКров EDTA211470
512Метотрексат, кількіснийсироватка211030
513Такролімус, кількіснийсироватка212580
514Мофетил мікофенолату (МФК), кількіснийEDTA плазма211200
515Аміодарон кількіснийсироватка213080
516Сироваткові трициклічні антидепресанти, кількіснісироватка211030
517Ванкоміцин, кількісносироватка211590
518Гентаміцин, кількісносироватка212350
519Сиролімус (рапаміцин), кількЕДТА венозна кров211200
520Панель наркотиків в сечі, якісносеча212160
521Амфетамін в сечі, якіснийсеча211780
522Метамфетамін в сечі, якісносеча211590
523Екстазі в сечі, якісносеча211780
525Сеча кокаїн, якіснасеча211970
526Канабіноїди в сечі, якісносеча211020
527Морфін в сечі, якісносеча211970
528Марихуана (канабіноїди/ТГК) в сечі, якісносеча211970
530Етанол, кількіснийсироватка211020
535Фенол в сечі, кільксеча213650
539Трихлороцтова кислота в сечі, кільксеча231190
542Осмоляльність сироваткисироватка211780
543Осмоляльність сечісеча211780
200545Лактат, кількіснийфторид плазми211210
548Оксалати в добовій сечіПорція сечі з підкисленої сечі24 год232740
549Цитрати в сечісеча211930
551Цинкопротопорфірини в еритроцитахбажано венозну кров з гепарином або цільну кров з ЕДТА211590
553Гіпурова кислотасеча24970
554Цинк в сечі кількісноСеча24 год212070
555Цинк, кількісносироватка з активатором для PŚ211590
556Мідь, кількісно сироватка з активатором PŚ,211590
557Мідь у сечі за 24 години, кількісноСеча24 години (PŚ)211590
558Свинець в крові, кількісноЦільна кров ЕДТА212260
559Свинець у сечі, швидкість виділеннясеча214580
560Ртуть в сечі, кількіснасеча321320
561Кадмій крові, кількіснийЦільна кров ЕДТА211740
562Кадмій в сечі, індекс екскреціїсеча214550
563Миш’як в крові K2EDTA302260
567Жовчні кислоти загальні, кількіснісироватка211970
572Дельтаамінолевулінова кислота в сечіСеча або Urine24h27920
573Загальний вміст порфіринів у сечі за 24 годСеча або Urine24h271000
575КопропорфіринСеча або Urine24h212440
576Альдолазасироватка261120
577Органічні кислоти в сечі сеча305840
582Панкреатична еластаза в каліКал211980
583Визначення антигенів Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia в каліКал212350
584Кальпротектин в каліКал211400
589М2-PК в калі Кал242190
590Лактоферин в калі Кал241400
593Лужна фосфатаза Гранулоцитів (FAG)Едта венозної крові. 3 мазка211410
600Скринінг ANA1, непряма флюоресценціясироватка211800
601ANA2, включаючи детекцію dsDNA, AMАсироватка212350
602ANA3, імуноблот (16 антигенів)сироватка212450
603dsDNAсироватка211740
604Діагностика синдрому червоного вовчака, напівкількіснийсироватка211590
605ANA4, імуноблот (16 антигенів)сироватка211060
606Визначення антитіл проти цитоплазматичних антигенів нейтрофілів ANCA (pANCA і cANCA) сироватка212400
607Визначення антиактинових антитілсироватка212260
608Панель діагностику Міозиту, імуноблотсироватка211250
609Панель визначення склеродермії, імуноблотсироватка212000
610AMAсироватка211300
611Антимітохондріальні антитіла (АМА), тип М2сироватка211830
612Визначення антигладком’язових антитіл (АСМА)сироватка212160
613Антитіла проти мікросом печінки та нирок (анти-LKM)сироватка212830
614Антитіла проти жовчних протоксироватка211970
615Антитіла проти цитоплазматичного антигену печінки 1 типу (анти-LC-1) методом імуноблотусироватка212350
616Повна панель печінки (ANA9 AMA, ASMA, LKM, SLA/LP)сироватка211340
617СПЕЦІАЛІЗОВАНА панель печінки (анти-LC-1, анти-LKM-1, анти-SLA/LP, AMA M2) імуноблотінгсироватка211270
618Панель печінки (анти-LKM, анти-SLA/LP) сироватка211920
619ANA5: ANA2 та ENA (7 антигенів), імуноблотсироватка21920
620Антитіла до endomysium (EmA) IgA сироватка212020
621Антитіла до endomysium (EmA) IgG сироватка211880
622Антитіла до endomysium (EmA) IgG та IgA (загальні)сироватка211330
623Антитіла до гліадин (AGA) IgA сироватка212070
624Антитіла до гліадин (AGA) IgG сироватка212160
625Антитіла до гліадин (AGA) класу IgG та IgA (загальні)сироватка211390
626Антитіла до ендомізіум і гліадин класу IgA (загальні)сироватка212260
627Антитіла до ендомізіум і гліадин у класі IgG (сумарно)сироватка212400
628Антитіла до ендомізіум і гліадин класу IgA і IgG сироватка211920
629Антитіла до ретикуліну (ARA) IgA сироватка212020
630Антитіла до ретикуліну IgG сироватка211880
631Антитіла до ретикуліну у класі IgA та IgG (загальні) сироватка211330
632Визначення антитіл проти тканинної трансглутамінази (анти-tTG) IgAсироватка211120
633Визначення антитіл проти тканинної трансглутамінази (анти-tTG) IgGсироватка211120
634Визначення антитіл проти тканинної трансглутамінази (анти-tTG) IgA та IgGсироватка212160
635Напівкількісне визначення антитіл проти мієлопероксидази (MPO) IgG (pANCA)сироватка211500
636Кількісне визначення антитіл проти протеїнази 3 (PR3) IgG (cANCA)сироватка211590
637Якісне визначення антитіл проти мієлопероксидази (MPO) – pANCA і протеїнази 3 (PR3) – cANCA методом імуноблотусироватка211690
638Напівкількісне визначення IgA антитіл проти дезамідованого гліадину (анти-DPG)сироватка211590
639Напівкількісне визначення антитіл IgG проти дезамідованого гліадину (анти-DPG)сироватка211590
640Антитіла до кардіоліпіну IgGсироватка21800
641Антитіла до кардіоліпіну IgMсироватка21800
642Антитіла до кардіоліпіну IgG та IgM (загальні) сироватка211440
643Антитіла до бета-2-глікопротеїн I IgG сироватка21800
644Антитіла до бета-2-глікопротеїну I IgM сироватка21800
645Антитіла до бета-2-глікопротеїну I IgG та IgM (загальні)сироватка211440
646Антитіла до протромбіну IgG сироватка292260
647Антитіла до протромбіну IgM сироватка292160
648Антитіла до протромбіну IgG та gM (загальні) сироватка292160
652Антитіла до фосфатидилінозитолу IgG сироватка292640
653Антиітла до фосфатидилінозитолу IgM сироватка292640
654Антитіла до фосфатидилінозитолу IgG та IgM (загальні)сироватка291000
656Антитіла до комплексу фосфатидилсерин/протромбін (aPS/PT), IgGсироватка422260
657Антитіла до комплексу фосфатидилсерин/протромбін (aPS/PT), IgMсироватка422350
658Антитіла до комплексу фосфатидилсерин/протромбін (aPS/PT), IgG та IgMсироватка422450
659Визначення антитромбоцитарних антитіл MAIPAсироватка2113930
660Антитіла до антигенів яєчникасироватка222350
662Антитіла до клітин Лейдіга сироватка222400
663Антиспермальні антитіласироватка211970
665Антитіла до тирозинкінази (анти-MuSK)сироватка373320
666Антитіла до бета-2-глікопротеїну I IgA сироватка271770
667Антитіла до епітелію слинної протоки (SDEA)сироватка251710
668Антитіла проти титинусироватка313160
669Антитіла до поперечно-смугастих м’язів сироватка252120
670Антитіла до ацетилхолінових рецепторів (анти-ACHR)сироватка223670
672Антитіла до парієтальних клітин шлунка (APCA) сироватка211550
673Антитіла до внутрішнього фактору Castle і Mr. Kompсироватка211010
675Антитіла до базально мембрани клубочків нирок (анти-GB)сироватка211690
676Антитіла до міокарда сироватка252120
677Антитіла проти панкреатичних острівців, екзокринних клітин підшлункової залози та келихоподібних клітин товстого кишківникасироватка212180
678Кишкова панель: антитіла проти екзокринних клітин підшлункової залози та келихоподібних клітин кишечника (ASCA, ANCA)сироватка291890
679Антитіла проти Saccharomyces cerevisiae (ASCA)сироватка29940
680Антитіла до кори наднирниківсироватка291590
681Антитіла проти Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA)сироватка292830
682Антитіла проти Saccharomyces cerevisiae IgА (ASCA)сироватка292920
683Визначення антитіл проти ендотеліальних клітинсироватка211090
684Визначення антитіл проти острівцевого апарату підшлункової залози (ICA)сироватка221740
685Анитіла до кардіоліпіну IgA сироватка212160
687Тканинний тест (IgG, IgA, IgM, a-C3)Обрізка шкіри222350
688Антитіла проти пухирчатки (десмоглеїн 1 і десмоглеїн 3) та пемфігоїдусироватка21940
690Тестування на DH (Dermatitis herpetiformis)сироватка212450
691Аутоантитіла – оглядова панельсироватка301310
693Антитіла проти пемфігус і пемфігоїд (IgA)сироватка21940
694Антитіла проти пемфігуса IgG, IgA та пемфігоїда IgGсироватка211560
697Цистицеркоз (Taenia solium) IgG, Вестерн-блотсироватка255590
698Визначення антитіл IgG проти стрічкового хробака (Taenia solium)сироватка211210
704Панель алергенів – змішана (педіатрична), 20 алергенівсироватка21890
705Панель харчових алергенів (20 алергенів)сироватка21890
706Панель респіраторних алергенів (20 алергенів)сироватка21890
707Респіраторна панель III (10 алергенів)сироватка212120
708Харчова панель III (10 алергенів)сироватка212120
709Харчова панель IV (10 алергенів)сироватка21970
710IgE sp. ГП1 – суміш ранніх травсироватка211310
711IgE sp. ТП9 – деревна сумішсироватка211310
712IgE sp. WP3 – суміш бур’янівсироватка211310
713IgE sp. MP1 – суміш для цвілісироватка211310
714IgE sp. FP2 – суміш риби, ракоподібних, фруктівсироватка211310
715IgE sp. EP71 – пір’яна сумішсироватка211310
716IgE sp. EP1 – суміш епідермісусироватка211310
717IgE sp. ГП4 – суміш пізніх травсироватка211310
718IgE sp. FP5 – харчова суміш (дитяча)сироватка211310
719IgE sp. ТП5 – суміш ранніх деревсироватка211120
720IgE sp. ТП6 – суміш пізніх деревсироватка211210
721IgE sp. Зернова суміш FP3сироватка211210
722IgE sp. ГП3 – травосуміші 3сироватка211210
723Атопічна панель (30 алергенів)сироватка211300
724Панель – отрути комах (бджола, оса, шершень, комарсироватка21970
725IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinusсироватка211780
726IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinaeсироватка211780
727IgE sp. D70 – Acarus siroсироватка211120
728IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructorсироватка211970
729IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiaeсироватка211120
730IgE sp. Е7 – голубиний послідсироватка211970
732IgE sp. І6 – тарган – пруськийсироватка211120
733IgE sp. H1 – суміш домашнього пилу (Greer)сироватка211780
734IgE sp. Е200 фекалії канаркисироватка211780
735IgE sp. E1 котячий епідерміс і лупасироватка211780
736IgE sp. Е2 епідерміс собакисироватка211780
737IgE sp. Е3 кінська лупасироватка211780
738IgE sp. E201 – канаркове пір’ясироватка211120
739IgE sp. Е70 – пір’я (гусяче пір’я)сироватка211970
740IgE sp. E78 – пір’я хвилястого папужкисироватка211970
741IgE sp. E86 – качине пір’ясироватка211120
742IgE sp. E84 – епідерміс хом’якасироватка211970
743IgE sp. E82 – епідерміс кроликасироватка211780
744IgE sp. E81 – овечий епідерміссироватка211050
745IgE sp. E6 – епідерміс морської свинкисироватка211970
746IgE sp. Е5 собача лупасироватка211400
748IgE sp. G5 Райграс багаторічнийсироватка211400
749IgE sp. G8 – м’як луговийсироватка211400
750IgE sp. G3 – півняча лапкасироватка211780
751IgE sp. Г4 – овсяниця лучнасироватка211970
752IgE sp. G6 – тимофіївка луговасироватка211780
753IgE sp. G12 – жито (пилок)сироватка211780
754Дихальна панель побутові алергени (10 алергенів)сироватка211780
755Дихальна панель, трави, бур’яни (10 алергенів)сироватка211780
756Респіраторна панель, дерева (10 алергенів)сироватка211780
757Респіраторна панель, тварини (10 алергенів)сироватка211780
758Атопічна панель (20 параметрів)сироватка21940
760IgE sp. Т3 – березасироватка211780
761IgE sp. Т4 – ліщинасироватка211780
762IgE sp. Т2 – вільхасироватка211780
763IgE sp. Т14 – тополясироватка211970
764IgE sp. Т12 – вербасироватка211120
765Харчова панель, борошно та м’ясо (10 алергенів)сироватка211780
766Харчова панель, молочні продукти та горіхи (10 алергенів)сироватка211780
767Харчова панель, фрукти (10 алергенів)сироватка211780
768Харчова панель, овочі (10 алергенів)сироватка211740
769Панель коров’ячого молока та глютенусироватка212120
770IgE sp. W9 – подорожниксироватка211780
771IgE sp. W6 – полинсироватка211780
772IgE sp. W10 – біла кіноасироватка211970
773Пилкова панель DPA-Dx, 11 алергенів (тимотіївка,сироватка211740
774Панель алергенів – респіраторна (30 алергенів)сироватка211390
775IgE sp. M6 – Alternaria tenuisсироватка211780
776IgE sp. М3 – Aspergillus fumigatusсироватка211780
777IgE sp. M5 – Candida albicansсироватка211780
778IgE sp. М2 – Cladosporium herbarumсироватка211780
779IgE sp. M4 – Mucor racemosusсироватка211970
780IgE sp. М1 – Penicillium notatumсироватка211780
781DPA-Dx педіатрична панель, 14 алергенів (молоко, ясироватка212030
782Панель молочного білка DPA-Dx (5 алергенів)сироватка211250
785IgE sp. F1 – яєчний білоксироватка211780
786IgE sp. F245 – ціле яйцесироватка211970
787IgE sp. F75 – яєчний жовтоксироватка211780
788IgE sp. F76 – альфа-лактальбумінсироватка211780
789IgE sp. F77 – бета-лактоглобулінсироватка211780
790IgE sp. F78 – казеїнсироватка211780
791IgE sp. F2 – коров’яче молокосироватка211780
792IgE sp. F81 – сир чеддерсироватка211970
793IgE sp. альфа-амілазасироватка212450
795IgE sp. F360 – йогуртсироватка211780
796IgE sp. F79 – глютен (гліадин)сироватка211780
797IgE sp. F11 – гречкасироватка211970
798IgE sp. F6 – ячміньсироватка211970
799IgE sp. F8 – кукурудзасироватка211780
800IgE sp. F7 – овессироватка211120
801IgE sp. F4 – пшеницясироватка211780
802IgE sp. F9 – риссироватка211780
803IgE sp. F14 – соясироватка211780
804IgE sp. F5 – житосироватка211120
805Педіатрична панель (28 алергенів)сироватка212350
806Харчова панель (21 алерген)сироватка212350
807Дихальна панель (21 алерген)сироватка212350
808IgE sp. F88 – баранинасироватка211240
809IgE sp. F284 – індичкасироватка211120
810IgE sp. F83 – куркасироватка211970
811IgE sp. F26 – свининасироватка211970
812IgE sp. F27 – яловичинасироватка211120
813IgE sp. F3 – тріскасироватка211780
814IgE sp. F40 – тунецьсироватка211970
815IgE sp. Оселедець F205сироватка211710
816IgE sp. F 24 Креветкисироватка211400
818IgE sp. F15 – квасолясироватка211970
819IgE sp. F12 – горохсироватка211120
820IgE sp. F31 – морквасироватка211780
821IgE sp. F244 – огіроксироватка211970
822IgE sp. F86 – петрушкасироватка211970
823IgE sp. F25 – томатсироватка211780
824IgE sp. F85 – селерасироватка211120
825IgE sp. F35 – картоплясироватка211120
826IgE sp. F48 – цибулясироватка211120
830IgE sp. F92 – банансироватка211970
831IgE sp. F94 – грушасироватка211970
832IgE sp. F49 – яблукосироватка211780
833IgE sp. F84 – ківісироватка211970
834IgE sp. F33 – помаранчевийсироватка211780
835IgE sp. F44 – полуницясироватка211970
836IgE sp. F237 – абрикоссироватка211780
837IgE sp. Виноград F 259сироватка211780
839IgE sp. F105 – шоколадсироватка211970
840IgE sp. F93 – какаосироватка211970
841IgE sp. F221 – кавасироватка211970
842IgE sp. F403 – пивні дріжджісироватка211970
843IgE sp. F89 – гірчиця (біла і чорна)сироватка211120
844IgE sp. F277 – кріпсироватка211970
845IgE sp. F280 – чорний перецьсироватка211970
846IgE sp. F17 – лісовий горіхсироватка211780
847IgE sp. F256 – волоський горіхсироватка211120
848IgE sp. F13 – арахіссироватка211780
849IgE sp. F20 – мигдальсироватка211780
853Панель алергенів – харчова (30 алергенів)сироватка211390
854Панель отрути комах DPA-Dx (оса, бджола, шершень)сироватка211170
855IgE sp. I3 – отрута осисироватка211970
856IgE sp. I1 – бджолина отрутасироватка211780
857IgE sp. I75 – отрута європейського шершнясироватка211970
858IgE sp. I71 – отрута комарівсироватка211970
859IgE sp. I73 – Chironomus plumosusсироватка211780
861Респіраторна панель I (10 алергенів)сироватка212070
863IgE sp. С223 – сульфаметоксазолсироватка251920
864IgE sp.C91 – метамізолсироватка211060
865IgE sp. О1 – бавовнасироватка211970
866IgE sp. К20 – шерстьсироватка211970
867IgE sp. K82 – латекссироватка211780
868IgE sp. К 74 шовксироватка211780
869IgE sp. Формальдегід K80сироватка211780
870IgE sp. С204 – амоксицилінсироватка211120
871IgE sp. С216 – доксициклінсироватка251920
872IgE sp. C52 Піразолонсироватка371020
873IgE sp. U209 – парацетамолсироватка251920
874IgE sp.C212 – еритроміцинсироватка251920
875IgE sp. P1 – людська аскаридасироватка211970
877Триптазасироватка211060
878Тест ISAC, панель алергенівсироватка4221640
880Функціональний тест на пролактин (3 бали)сироватка211210
886Інсулін після навантаження (50 г глюкози 0,1,2)сироватка211400
887Інсулін після навантаження (75 г глюкози, 3 бали: 0, 1, 2сироватка211400
888Інсулін після навантаження (0,1)сироватка211780
889Інсулін після навантаження (75 г глюкози, 4 бали: 0, 1, 2сироватка211780
890Інсулін після навантаження (75 г глюкози, 2 бали: 0, 1 год)сироватка211780
891Інсулін після навантаження (75 г глюкози, 2 бали: 0, 2 години)сироватка211780
892Інсулін після навантаження (75 г глюкози, 5 балів: 0, 1, 2сироватка212260
893Рак молочної залози – аналіз патогенної мутації в гені PALB2 Кров EDTA 1 пробірка 4 мл242160
896Рак молочної залози та/або яєчників – базовий тест на 3 мутації в гені BRCA2кров ЕДТА252160
897Целіакія (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл212000
899Чоловіче безпліддя – дослідження гена CFTR (перевірка на 7 мутацій + поліморфізм IVS8Tn)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл245150
906Пакет гемохроматозу – мутації C282Y, H63D і S65C в гені HFEКров EDTA 1 пробірка 4 мл211850
908Чоловіче безпліддя, азооспермія, олігозооспермія (Мікроделеції Y-хромосоми (AZF)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл221200
909APOE, генотипування (оцінка схильності до хвороби Альцгеймера/спадкової схильності до атеросклерозу)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл2515180
910Хвороба Хантінгтона динамічна мутація (ген HTT (IT15,HD) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл524040
911IgG до альбумінового індексу в лікворіCSF (спинномозкова рідина)211640
200678 Олігоклональний протеїн у лікворі Сироватка крові, ліквор14-215650
913ВПГ (вірус простого герпесу) IgG у лікворіCSF (спинномозкова рідина)222240
914HSV (вірус простого герпесу) IgM у спинномозковій рідиніCSF (спинномозкова рідина)222240
916Хвороба Лайма IgG, лікворCSF (спинномозкова рідина)211400
917IgM бореліоз, лікворCSF (спинномозкова рідина)211590
918ЦМВ (цитомегаловірус) IgG, лікворCSF (спинномозкова рідина)222000
919ЦМВ (цитомегаловірус) IgM , лікворCSF (спинномозкова рідина)221720
935VDRL в лікворіСпинномозкова рідина211400
942Білок у лікворіСпинномозкова рідина211020
948Сечові камені, хімічний аналізСечові камені211780
950Тест навантаження глюкозою (2 бали, 50 г, 1 год)Сироватка. Фторид плазми21830
953Тест з навантаженням глюкозою (75 г, 2 бали: 0, 2 год)Сироватка. Фторид плазми21830
954Тест на навантаження глюкозою (2 бали, 50 г, 2 години)Сироватка. Фторид плазми21830
955Глюкозний навантажувальний тест (3 бали, 50 г, 1 і 2 години)Сироватка. Фторид плазми211020
956Тест навантаження глюкозою (75 г, 2 бали: 0, 1 год)Сироватка. Фторид плазми21830
957Тест з навантаженням глюкозою (75 г, 4 бали: 0, 1, 2, 3 години)Сироватка. Фторид плазми211400
958Пероральний тест на толерантність до глюкози (75 г, 3 бали: 0, 1, 2 год)Сироватка. Фторид плазми211020
960Глюкоза після їжі (2 бали: 0, 1 година)Сироватка. Фторид плазми21830
961Глюкоза після їжі (3 бали: 0, 1, 2 год)Сироватка. Фторид плазми211020
962Глюкоза після їжі (2 бали: 0, 2 год)Сироватка. Фторид плазми21830
963Добовий профіль глюкозиСироватка. Фторид плазми211020
1260Антиген Campylobacter в каліКал212540
1270Clostridioides difficile, антиген GDH і токсин A/B у каліКал211590
1272Ботулотоксин, сироваткасироватка218020
1273Виявлення ДНК Clostridium difficille – токсин B, бінарний токсин, наявність гіперепідемічного штаму Кал213620
1327Quantiferon Gold PlusКров потрібно забирати в спеціальні пробірки з набору QIAGEN QuantiFERON. Набір складається з 4 пробірок.211450
1400Детекція Mycobacterium sp. Клінічний матеріал, зібраний у пацієнта: • харкотиння, • аспірат, • БАЛ, • змив з бронхів, • промивний лаваж шлунка, • сеча, • плевральна рідина, • рідина з порожнини перикарда, • ліквор, • синовіальна рідина, • тканина, • кістка. матеріал тощо. ПРИМІТКА: кров забирають у середовище BD у виправданих випадках622020
1401Детекція Mycobacterium sp. Автоматичний методКлінічний матеріал, зібраний у пацієнта: • харкотиння, • аспірат, • БАЛ, • змив з бронхів, • промивний лаваж шлунка, • сеча, • плевральна рідина, • рідина з порожнини перикарда, • ліквор, • синовіальна рідина, • тканина, • кістка. матеріал тощо. ПРИМІТКА: кров забирають у середовище BD у виправданих випадках571050
1402Детекція Mycobacterium sp., автоматичний метод (кров)ВЕНОЗНА КРОВ571250
1403Мікробіологічне дослідження на туберкульоз (посів)Клінічний матеріал, зібраний у пацієнта: • харкотиння, • аспірат, • БАЛ, • змив з бронхів, • промивний лаваж шлунка, • сеча, • плевральна рідина, • рідина з порожнини перикарда, • ліквор, • синовіальна рідина, • тканина, • кістка. матеріал тощо. ПРИМІТКА: кров забирають у середовище BD у виправданих випадках621690
1602Тест Відаля на сальмонеллусироватка215890
1603Streptococcus pneumoniae, антиген сечісеча212160
3000Барбітурати сироватки крові кількіснісироватка212020
3001Барбітурати сечі, кільксеча212180
3004Бензодіазепіни в сечі, кількісносеча212210
3005Бензодіазепіни в сироватці крові, кількіснийсироватка212020
3007Хлорпротиксен в сечі, якісносеча211880
3010Фенотіазини в сечі, якісносеча211880
3011Геміневрин в сечі, якісносеча212210
3012Гідроксизин в сечі, якісносеча211880
3013Іміпрамін в сечі, якісносеча243770
3015Метадон в сечі, якісносеча211210
3026Трамадол в сечі, якісносеча211930
3027Трициклічні антидепресанти в сечі, якісносеча211590
3042Декстрометорфан в сечі якісносеча211880
3050Фенциклідин в сечі якісносеча211880
3053Галоперидол в сечі якісносеча211880
3057Кетамін в сечі якісносеча211930
3076Бензодіазепіни в сечі, якісносеча211780
3077Барбітурати сечі – якісносеча211780
3079Канабіноїди в сечі, напівкількіснийсеча211030
3080Кокаїн в сечі, напівкількіснийсеча211030
3081Опіати в сечі, напівкількіснийсеча211030
3082Амфетамін/метамфетамін в сечі, напівкількіснийсеча211030
3083Хром в сечі СЕЧА (PW)214550
3092Саліцилати сечі, кільксеча212160
3093Амфетаміни та похідні в крові, якісноПробірка з цільною кров’ю K2EDTA (мінімум 2 пробірки K2E 2 мл)213820
3094Дельта-9-тетрагідроканабінол (дельта-9-ТГК) і метаболітиПробірка з цільною кров’ю K2EDTA (мінімум 2 пробірки K2E 2 мл)213820
3095Селен, кількісноЦільна кров ЕДТА301590
3096Фентаніл в сечі, якісносеча211970
3097Пропоксифен в сечі, якісносеча211970
3098Хром сироватка з активатором PŚ212120
3099НікельСироватка (WP)212070
3101Babesia spp. паразитемія, мікроскопічне дослідження кровіЦільна кров EDTA, нанесена на предметне скло231470
3102Філяріоз, мікроскопічне дослідженняЕДТА венозна кров252160
3103Хвороба Лайма IgG, сироватка і ліквор, імуноблотCSF (спинномозкова рідина) і сироватка21870
3104Хвороба Лайма IgM, в сироватці крові та лікворі, імуноблотCSF (спинномозкова рідина) і сироватка21890
3109Панель супутніх інфекцій при хворобі Лаймасироватка211140
3119Урогенітальна панель визначення ДНК 7 збудників: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M.
genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum, Trichomonas vaginalis
жіночий урогенітальний тампон Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit, LBC-Surepath чоловічий урогенітальний тампон Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit сеча, залита в Multi-Collect Матеріал стабільний: • до 14 днів при 2 – 25 ºC • до 3 місяців при температурі нижче -10 ºC. Транспортування матеріалу до лабораторії має відбуватися при температурі від 2° до 25°C.211600
3120Бартонельоз (B.henselae, B.quintana), IgGсироватка212830
3121Бартонельоз (B.henselae, B.quintana), IgM сироватка213890
3122Визначення ДНК Streptococcus Gr. B (GBS) Вагінальні та ректальні мазки212770
3123Визначення ДНК Legionella pneumophila (легіонельоз)EDTA плазма212430
3127Урогенітальна панель: визначення ДНК ВПЛ високого ризику, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum мазок із сечостатевих шляхів жінки мазок із сечостатевих шляхів чоловіків211600
3128Урогенітальна панель: Визначення ДНК Ch. trachomatis, M. genitalium мазок із сечостатевих шляхів жінки мазок із сечостатевих шляхів чоловіків21970
3129Малярія, антиген, якісний тестВенозна кров ЕДТА (або гепарин/цитрат) капілярна кров211550
3130Legionella pneumophila, антигенсеча211930
3131Legionella pneumophila IgG (легіонеллоз)сироватка212320
3132Legionella pneumophila IgM (легіонеллоз)сироватка212320
3133Legionella pneumophila IgA (легіонеллоз)сироватка244100
3134Legionella pneumophila, загальні антитіла сироватка211160
3135Легіонела пневмофіла, загальні антитіла (легіонельоз)Сеча222140
3138Визначення IgG токсоплазмозу, лікворCSF (спинномозкова рідина)211890
3139Антитіла до Listeria monocytogenes, IgGсироватка241590
3140Панель діагностики реактивного артриту (ReA).сироватка251220
3142Антитіла до Mycoplasma pneumoniae IgAсироватка211500
3143Антитіла до Anaplasma phagocytophilum IgG сироватка212600
3144Anaplasma phagocytophilum IgM мет. IIFсироватка212700
3145Антитіла до Babesia microti IgGсироватка212690
3146Антитіла до Babesia microti IgMсироватка212850
3147Антиген Лямблії в калі сироватка211970
3148Анитіла до Yersinia enterocolitica та псевдотуберкульозу (IgG, IgM, IgA)сироватка211690
3151Антитіла до Yersinia enterocolitica та псевдотуберкульозу (IgG)сироватка211310
3152Yersinia enterocolitica та псевдотуберкульозу (IgM)сироватка211310
3153Yersinia enterocolitica та псевдотуберкульозу (IgA)сироватка211310
3155Малярійна (Plasmodium spp.) паразитемія, мікроскопічне дослідження кровіВЕНЕРИНА КРОВ (EDTA)251470
3156Coxiella burnetii IgM (лихоманка Q)сироватка211020
3157Coxiella burnetii IgG (лихоманка Q)сироватка21970
3158Урогенітальна панель: Визначення ДНК Ch. trachomatis, M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum мазок з урогенітального тракту жінок Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit середній, LBC-Surepath мазок з урогенітального тракту чоловіків Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit середній сечу наливають у Multi- Collect Specimen Kit середній збір211160
3159Детекція шистосомозу (IgG), Вестерн-блотсироватка235590
3161Визначення ДНК ВПЛ 18 типів:16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44, генотипування мазок з урогенітального тракту жінок Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit середній, LBC-Surepath мазок з урогенітального тракту чоловіків Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit середній сечу наливають у Multi- Collect Specimen Kit середній збір211670
3162Визначення ДНК HPV низького ризику, 4 типи: 6/11, 42, 43, 44, генотипуваннямазок з урогенітального тракту жінок Abbott Cervi-Collect Specimen Kit та середовище Multi-Collect Specimen Kit, мазок LBC-Surepath з урогенітального тракту чоловіків Abbott Cervi-Collect Specimen Kit та середовище Multi-Collect Specimen Kit211310
3163Антитіла до Малярії – Plasmodium falciparum, IgGсироватка272400
3165Trichinella spiralis IgG, Вестерн блотсироватка255590
3166Антитіла до вірусу Денге IgMсироватка211140
3167Антитіла до вірусу Денге IgG сироватка21980
3168Антитіла до Хантавірсу IgMсироватка211720
3169Антитіла до Хантавіруус IgGсироватка211720
3170Визначення ДНК HBV та стійкісті до ентекавіруПробірка з розділовим гелем і антикоагулянтом ЕДТА; EDTA плазма; Сироватка214870
3171Антитіла до Парвовірусу B19 IgG сироватка211400
3172Антитіла до Парвовірус B19 IgM сироватка211400
3173Антитіла до EBV (вірус Епштейна-Барра) IgG, IgM, профільсироватка211970
3174Антитіла до Туляремія (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgMсироватка212410
3175Діагностика бруцельозу, реакція аглютинації Райта сироватка21970
3179Визначення ДНК HAV, якіснеEDTA плазма212360
3180Визначення ДНК ЦМВ в сечі Сечу зібрали в стерильний контейнер і негайно перенесли за допомогою доданої піпетки в рідке транспортне середовище Multi-Collect Specimen Collection Kit від ABBOTT.211310
3182Визначення ДНК поліомавірусу (BKV), кількісний Цільна кров EDTA/CSF213260
3184Вітамін B3сироватка254550
3188Визначення ДНК парвовірусу B19, якісне ЕДТА цільна кров/амніотична рідина211520
3190ПЛР-тест на виявлення 11 видів патогенних вірусів у спинномозковій рідині: CMV, EBV, HSV1, HSV2, HHV6, HHV7, VZV, ентеровірус, аденовірус, пареховірус, парвовірус В19Ліквор216770
3191Підтверджуючий тест Сифіліс (Treponema pallidum), метод флюоресценції у лікворіЛіквор212640
3192Визначення ДНК поліомавірусу (JCV), кількіснийВенозну кров збирають у пробірку з розділовим гелем213260
3194Антигени Норовірусів, ротавірусів та аденовірусів в каліКал211970
3195Токсокароз (Toxocara canis) IgG, авідність антитілсироватка214130
3196Визначення експресії білків p16 і Ki67 Цитологічний матеріал272740
3197Тест на підтвердження сифілісу (Treponema pallidum) (VDRL) тест неактивнийсироватка211080
3199Антитіла до вірусу Зіка (IgM, IgG)сироватка211720
3200EBV (вірус Епштейна-Барра) IgG, авідність антитілсироватка211280
3201Визначення РНК вірусів грипу типу А, типу В та RSV (респіраторно-синцитіальний вірус) Мазок з носоглотки. Альтернатива: мазок з носа, глибокий мазок із зіву, змиви, назальний аспірат.212930
3203Визначення 26 збудників респіраторних інфекцій, ПЛРМазок з носа, мазок із горла, транспортне середовище: ENAT bulk (Copan) Cat. № 608C218290
3204Моніторинг імунної відповіді після щеплення проти кліщового енцефаліту (IgG).сироватка271090
3205Детекція циркулюючих імунних комплексів до Borrelia burgdorferi, вестерн-блот (IgM, IgG)сироватка214610
3206Токсокароз canis і cati (IgG)сироватка212030
3210Giardia lamblia IgAсироватка212350
3211Антитіла до печінкової двуустки (Fasciola hepatica).сироватка212770
3212Пакет інфекційний: визначення генетичного матеріалу п’яти найпоширеніших збудників, які переносяться кліщами: TBEV, B.burgdorferi, Anaplasma/Ehrlichia, ПЛРКліщ – до 48 год при 2-8oC Понад 48 год, замерзання при <-10oC CSF - до 24 год при 2-8oC Понад 24 год, замерзання при <-10oC Цільна кров ЕДТА - до 72 год з моменту збір при 2-8°C. Кров повинна бути заморожена більше ніж на 72 години та відправлена в лабораторію при <-10°C211360
3215Вісцеральний лейшманіоз (Leishmania spp.) IgGсироватка255590
3217Діагностика нативних паразитів в каліКал251330
3218 Визначення антиманнанових антитіл Candida spp,. кількіснесироватка252210
3219Aspergillus spp. IgG, кількіснесироватка252690
3220Панель Candida, діагностика 7 видів роду Candida, якісний Урогенітальний тампон, цервікальний тампон Транспортне середовище: ENAT bulk (Copan) Cat. № 608C Тампон: – Жіночий: FLOQSwabs Regular (Copan), Cat. № 502CS01 – Чоловічий: FLOQSwabs Ultra-Thin minitip, № кат. 525CS01213710
3221KyberKompakt PRO. Кількісна та якісна бактеріологічна та мікологічна діагностика кишкової мікрофлориКал329060
3223Коклюш (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis)мазок – взятий за допомогою комплекту eNAT212430
3224Токсокароз canis і cati IgAсироватка212030
3230Визначення ДНК Aspergilus fumigatus, якісноСироватка крові, ліквор215110
3231Діагностика пневмоцист (Pneumocystis jiroveci), ооцисти в мокротіЗмив з бронхів, виділення харкотиння254210
3232KyberKompakt, Кількісна та якісна бактеріологічна та мікологічна діагностика кишкової мікрофлори.Зразок калу слід зібрати з 8 місць (ВАЖЛИВО) після перемішування калу. Наповніть ємність об’ємом 150 мл на 3/4 об’єму.256060
3233Визначення ДНК Pneumocystis jiroveci, якіснеВенозна кров ЕДТА CSF Мазок з дихальних шляхів251880
3234Дослідження калу на кишкових паразитівКал211500
3235Діагностика нематод родів Strongyloides, Ancylostoma та Necator у фекаліяхКал251330
3236Ідентифікація тропічних паразитів шлунково-кишкового трактуКал252160
3237Мікроскопічна ідентифікація паразита в різноманітному біологічному матеріаліДля дослідження необхідно надати біологічний матеріал, що містить цілого паразита або сегмент стрічкового хробака251470
3238Ідентифікація тропічних паразитів в сечісеча252160
3239Ідентифікація ооцист роду Cryptosporidium у пофарбованих мазках фекалійКал251330
3240Виявлення антинейрональних аутоантитілЛіквор234290
3241IgG1, підклассироватка212050
3242IgG2, підклассироватка212050
3243IgG3, підклассироватка212050
3244IgG4, підклассироватка212050
3245Підкласу IgG1-4сироватка215450
3246Співвідношення легкого ланцюга каппа/лямбда сироватка211590
3248Дослідження імунного статусуЦільна кров ЕДТА211720
3249Маркери активації Т-клітинЦільна кров ЕДТА212100
3250Співвідношення вільного легкого ланцюга каппа/лямбдасироватка211860
3251ImuPro SCREEN + (44 алергени)сироватка227360
3252ImuPro BASIC (90 алергенів)сироватка2213980
3253ImuPro COMPLETE (270 алергенів)сироватка2226580
3254Антитіла до гангліозидів (GM1, GDb, GQ1b), IgMсироватка212520
3255Антитіла до гангліозидів (GM1, GDb, GQ1b), IgGсироватка212520
3257Антитіла проти рецептору фосфоліпази А2 (PLA2R)сироватка392000
3259Вільні легкі ланцюги лямбдасироватка212200
3260Антитіла до dsDNA IgG сироватка211500
3261Йод, кількісноСироватка (WP)234550
3262Йод в сечісеча234550
3263Бром сироватка221160
3264Ртуть Цільна кров PŚ – BD темно-синя кришка ref. 368381211830
3269Антитіла проти калієвих каналівсироватка226380
3271IgAсироватка211120
3272IgG сироватка211210
3273IgM сироватка211210
3275Антитіла проти аквапорину 4 сироватка241290
3276Вовчаковий антикоагулянт (LA) – скринінговий тестЦитратна плазма (2 пробірки)211310
3277Вовчаковий антикоагулянт (LA) – скринінговий/підтверджуючий тест (aPTT)Цитратна плазма (2 пробірки)211690
3278Вовчаковий антикоагулянт (LA) -скринінговий/підтверджуючий тест (dRVVT)Цитратна плазма (2 пробірки)212540
3279Визначення ANA-СЕСсироватка211310
3280ANA9сироватка212070
3282Панель РЕВМА (аутоімунна) кількісне вимірювання аутоантитіл, специфічних аутоалергенів: Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Гістони, PM/Scl-100, Рибосомальний білок P , dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60, IgGсироватка211830
3284АМА типів М2, М4, М9сироватка212260
3285Реноваскулярна панель (анти-GBM, cANCA, pANCA)сироватка212450
3286Реноваскулярна панель (анти-GBM, cANCA, pANCA)сироватка211450
3287Шлунково-кишкова панель (APCA, ACINTI, GAB, ANCA)сироватка212790
3288Панель IgG при целіакії (DGP IgG, tTG IgG, int. Castle)сироватка21920
3289Панель IgA при целіакії (DGP IgA, tTG IgA, загальний Ig)сироватка211050
3290Аутоімунна панель ЗПСШ (захворювання сполучної тканини, васкуліти, аутоімунні захворювання печінкисироватка211420
3293Панель печінки AIH/PBC (AMA M2,M2-3E,Sp100,PML,gp)сироватка211440
3294Визначення антитіл до мікросом печінки та нирок (анти-LKM 1)сироватка212920
3295Антимітохондріальні антитіла (AMA) тип M2 сироватка212640
3296Печінкова панель (AMA, LKM)сироватка212640
3297ANA6, що реагують із 7 розчинними ядерними антигенами (ENA))сироватка212210
3298анти-SS-B (La) сироватка211590
3299 анти-SS-A (Ro) сироватка211500
3300Аутоантитіла проти центромер (ACA) сироватка212070
3301Аутоантитіла анти-Jo-1сироватка211740
3302Аутоантитіла анти-Scl-70 сироватка212260
3303Аутоантитіла анти-Sm сироватка212350
3304Антинуклеарні анти-Sm/RNP сироватка212540
3305Аутоантитіла проти гістонів сироватка212020
3306ANA7сироватка212450
3307Протиядерні ANA, AMA, ASMA сироватка212020
3308Антитіла проти 21-гідроксилазисироватка273400
3309Антинейрональні антитіла, ABAсироватка252030
3310Антитіла проти ендомізію, ретикуліну та гліадину IgAсироватка211880
3311Антитіла проти ендомізію, ретикуліну та гліадину IgGсироватка211780
3312Антитіла проти ендомізію, ретикуліну та гліадину( IgA,IgG)сироватка211140
3313Антитіла проти Ендомізію і ретикуліну IgAсироватка212020
3314Антитіла проти ендомізіум і ретикулін IgGсироватка211880
3315Антитіла проти ендомізіум і ретикуліну IgA, IgG (сумарні)сироватка211330
3316Пакет – печінкова панель (ANA1,ASMA,AMA,LKM)(порожній)211590
3317Антитіла проти клітини печінки – комплексне дослідження (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)сироватка211500
3318Антитіла до базальної мембрани епітеліюсироватка281060
3320Загальний ХГЛсироватка211690
3321Вільна субодиниця бета-ХГЛсироватка212350
3322PAPP-A (стандарт FMF)сироватка212350
3323FMF тест на оцінку ризику хромосомних дефектів плодасироватка21980
3326sFlt – 1 розчинна fms-подібна тирозинкіназасироватка211470
3327PlGF плацентарний фактор росту людинисироватка211470
3328індекс sFlt-1/PlGFсироватка212900
3329Інгібін Асироватка571300
3330Адреналінсироватка242370
3331Адреналін в сечі24 годиниПідкислена сеча24 год211410
3332НорадреналінПЛАЗМА (EDTA)241690
3333Норадреналін в сечі24 годПідкислена сеча24 год211410
3334Метанефрин в сечі24 годПідкислена сеча24 год282540
3335Норметанефрин в сечі24 годПідкислена сеча24 год242310
3336Стероїдний профіль у сечі за 24 години. ГХ/МССеча24 год678490
3337Гомованілова кислота (HVA) в сечі24 годПідкислена сеча24 год212370
3338PlGF плацентарний фактор росту людини (Дельфія)сироватка211030
3340PAPP-Aсироватка211880
3341Бета-субодиниця HCG сироватка211880
3342Дигідротестостерон (ДГТ)сироватка214550
3343Визначення концентрації α-субодиниці глікопротеїнових гормонів, αSU сироватка311550
3344Вітамін Есироватка, плазма гепарин літію211970
3345Зворотний трийодтиронін (rT3)сироватка214580
3346Вітамін С (аскорбінова кислота)плазма гепарин літію212320
3347Бета каротинсироватка211960
3348Антитіла до інсулінусироватка231520
3349Глюкагонсироватка271440
3350ВазопресинПЛАЗМА (EDTA)211710
3351С-пептид після навантаження(порожній)211400
3352Інсулін після навантаження (одноточковий)(порожній)211020
3353Функціональний тест на пролактин (2 бали)(порожній)211590
3354Тест на функцію пролактину (4 бали)(порожній)211590
3356Тест інгібування кортизолу – дексаметазонусироватка211210
3360Інсулін після їжі(порожній)211020
3361Інсулін після їжі (2 бали: 0, 1 год)(порожній)211970
3362Інсулін після їжі (2 бали: 0, 2 год)(порожній)211780
3363Інсулін після їжі (3 бали: 0, 1, 2 год)(порожній)211400
3364Концентрація дабігатрануПЛАЗМА (ЦИТРАТ)211800
3365Концентрація ривароксабануПЛАЗМА (ЦИТРАТ)211800
3366Циркулюючий антикоагулянтПЛАЗМА (ЦИТРАТ)21640
3368Стійкість до активного протеїну СЦитрат плазми211780
3371S білок, активністьЦитрат плазми372750
3372Анти-Ха активністьПЛАЗМА (ЦИТРАТ)212450
3373Фактор фон Віллебранда – активністьцитратна плазма212650
3374PAPP-A + вільна бета-субодиниця HCG (DELFIA)сироватка212310
3375CA-50сироватка211850
3376ВісмутЦільна кров ЕДТА211160
3377БарЦільна кров ЕДТА212210
3378КремнійЦільна кров ЕДТА272290
3379Фторсироватка243150
3380Вітамін Асироватка, плазма гепарин літію211970
3381Вітамін B1Цільна кров ЕДТА211970
3382Вітамін B2Цільна кров ЕДТА211970
3383Вітамін B5сироватка252190
3384Вітамін B6Цільна кров ЕДТА211970
3385Вітамін Нсироватка231970
3386Вітамін К1сироватка212020
3387Сумарні антитіла до поліовірусу типу 1 і 3сироватка2412980
3388ANCA 6 – ідентифікація 6 цитоплазматичних антигенівСироватка без гемолізу та ліпемії212660
3389ANA23Сироватка без гемолізу та ліпемії212490
3390Маркер пошкодження ДНК, 8-гідрокси-2-дезоксигуанозинсеча213380
3391Перекисне окислення ліпідів, вільний малоновий діальдегід (MDА)EDTA плазма241840
3392СупероксиддисмутазаЦільна кров ЕДТА242190
3393Глутатіонпероксидаза (GPX)Цільна кров ЕДТА211740
3394Панель вітамінів А, С, ЕПлазмовий літій гепарин213600
3396Інсулін після їжі (4 бали: 0, 1, 2, 3 год)сироватка211780
3399Панель вітамінів А і ЕПлазмовий літій гепарин211360
3402Бікарбонат (HCO3) в сироватці, кількісне визначеннясироватка211500
3403PAPP-A + HCG вільна бета-субодиниця (Kryptor)сироватка21970
3404PAPP-A + вільна бета-субодиниця HCG (Roche)сироватка212480
3407MOG and aquaporin-4 abcСпинно-мозкова рідина212480
3408ImuPro VEGETARIAN (90 параметрів)Сироватка2114550
3409KyberBiom – комплексне дослідження мікробіоти кишечникуКал2512140
3412Іонізований кальцій Сироватка без гемолізу211780
3419CDT – низьковуглеводні ізоформи трансферинусироватка221360
3422Проба на галактоземію (проба Бойтлера і Балуди)Суха пляма на фільтр-карті211000
3423Ізоформи трансферинусироватка242690
3424ТАНДЕМЦільна кров на цигарковому папері213160
202872Жирні кислоти з дуже довгим ланцюгом VLCFAсироватка3711890
3426Гомогентизинова кислота в сечі24 годСеча за 24 години (HCL)222460
3427Цистин в сечі 24 години, кількісноСеча24 год271230
3428Скринінг амінокислот в сечісеча215490
3430Ревматоїдний фактор РФ IgGсироватка21890
3431Ревматоїдний фактор RF IgMсироватка212310
3432Ревматоїдний фактор RF IgAсироватка212300
3433Вольфрамсироватка241250
3434Тіопентал в сироватцісироватка212690
3435IgA Коксакісироватка211270
3436Проінсулінсироватка422240
3440Адипонектинсироватка212190
3444Інтерлейкін 1 бетасироватка382680
3446Інтерлейкін 6сироватка212260
3447Бета-Crosslaps (бета-CTX)EDTA плазма21800
3449Преальбумінсироватка211590
3451ГрелинEDTA плазма574790
3454IgA ентеровірусів мет. ELISAсироватка221240
3455Антитіла проти декарбоксилази глутамінової кислоти (анти-GAD)сироватка271380
3456FAI – індекс вільних андрогенів (Testosteron/SHBG)сироватка211120
3459Оцінка експресії та фенотипу регуляторних лімфоцитівВЕНОЗНА КРОВ (ГЕПАРИН ЛІТІЮ)211380
3461NK клітиниВенозна кров ЕДТА Секреція спинномозкової рідини Вагінальний мазок213480
3463P1NP загальнийEDTA плазма211590
3464ProGRPEDTA плазма212830
3465Антитіла проти проти МОГ і аквапорину-4 Сироватка211950
3466Педіатрична панель (змішана) з анти-CCD абсорбентомсироватка211420
3467Харчова панель з абсорбентом Anti-CCD – 21 алергіясироватка211420
3468Дихальна панель з анти-CCD абсорбентом – 21 алергенсироватка211410
3469Катехоламінові метаболіти (VMA, HVA, 5-HIAA) в DZMДобова сеча216050
3471Select MDx – рідка біопсія простати сечі (спеціальний комплект UrNCollect) + потрібна спеціальна форма3225940
3472Listeria monocytogenes, IgAсироватка221880
3473Listeria monocytogenes, IgM сироватка221880
3474Клозапін, кількісносироватка212520
3476Визначення онконнейрональних антитіл проти амфіфізинусироватка282680
3477Аденовіруси IgGсироватка211000
3478Аденовіруси IgMсироватка221090
3479Панкреатичний поліпептид (PP)сироватка452520
3480Антитіла проти лептоспірозу IgMсироватка241230
3482Анти-Т3 антитіласироватка422870
3483Кальпротектин в кровісироватка222070
3485Панель алергенів – змішана (педіатрична) (30 алергенівсироватка211310
3486ПлазміногенПЛАЗМА (ЦИТРАТ)211390
3487Вірус простого герпесу 1 (HSV-1) IgGсироватка21920
3489Вірус Західного Нілу, IgM та IgGсироватка322440
3490VEGFсироватка421740
3491Холотранскобаламінсироватка242190
3492Бор в кровіВЕНОЗНА КРОВ (ГЕПАРИНУ НАТРІЮ)211970
3493Окислені ЛПНЩ (oxLDL)К2-ЕДТА плазма332530
3494Вітамін K2 MK7сироватка214550
3495Онкопакет 3 елементів в сироватці: Se, Zn, Cu (селен, цинк, мідь)венозна кров (K2EDTA)231970
3496Онкопакет для 3 виділених елементів крові – Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (селен, миш’як, цинк, кадмій, свинець, мідь)венозна кров (K2EDTA)282020
3497Онкопакет 6 елементів в крові – Se, As, Zn, Cd,венозна кров (K2EDTA)281170
3498FOX, харчова непереносимість до 287 антигенів IgG сироватка218730
3500Верифікація – білок в сечісеча21450
3501Верифікація – глюкоза в сечісеча21450
3530Верифікація – HBs антигенсироватка212260
3532Верифікація – ВІЛсироватка211520
3534Визначення РНК HCV, кількісний + генотипуванняВенозну кров збирають у пробірку з розділовим гелем212570
3535Сифіліс (Treponema pallidum), підтверджуючий тестсироватка271250
3544Аутоімунний енцефаліт, панель антитіл, ЦСЖ, мет. IIFPMR234220
3549Антитіла проти рецептора NMDA, PMRПоліміалгія ревматична241380
3562Антитіла до вірусу кліщового енцефаліту, IgG СМР211720
3564Антітіла до EBV (вірус Епштейна-Барра) IgG у лікворіCSF (спинномозкова рідина)212160
3565Антітіла до EBV (вірус Епштейна-Барр) IgM лікворCSF (спинномозкова рідина)212440
3566Антітіла до Ентеровірусів IgG у лікворіCSF (спинномозкова рідина)251720
3567Антітіла до ентеровірусів IgG у лікворіCSF (спинномозкова рідина)251720
3568Антітіла до Віспа (вірус Varicella zoster) IgG у лікворіCSF (спинномозкова рідина)212660
3569Антітіла до Віспа (вірус Varicella zoster) IgM у лікворіCSF (спинномозкова рідина)212760
3571Альбумін в лікворіСМР211210
3572Білковий профіль білків в ЦСЖPMR211150
3573IgG в лікворіCSF (спинномозкова рідина)211120
3574Антитіла до Бореліоз IgM в лікворіCSF (спинномозкова рідина)212730
3575Антитіла до Бореліоз IgG в лікворіCSF (спинномозкова рідина)212640
3576B.burgdorf.-IgG L/S-Ak-IndexCSF (спинномозкова рідина)211760
3577IgA в лікворіCSF (спинномозкова рідина)212160
3578IgM в лікворіCSF (спинномозкова рідина)212540
3579Антитіла до вірус кліщового енцефаліту, IgM сироватка212570
3581Амілаза в рідині з порожнин тілаРІДИНА З ПОРОЖНИНИ ТІЛА21640
3584Антитіла до вірус кліщового енцефаліту, IgG сироватка211400
3587Бета-амілоїд у лікворіСМР274370
3588Білок TAU в лікворіСМР276160
3591Антитіла проти кору (вірус Morbilli) IgG у лікворіСМР211770
3593Ооксикодон сечовий, якіснесеча211930
35956-Метилмеркаптопурин і 6-тіогуанін, кількіснийкров ЕДТА212740
3596Виявлення ДНК вірусу Кліщового енцефаліту, TBEV Кров ЕДТА 1 пробірка 4 мл; СМР211200
3597Антитіла до рецептора NMDAсироватка242170
3598GLDH глутаматдегідрогеназасироватка211550
3630Патогістологічне дослідження (1 блок)Гістопатологічний матеріал212540
3631Патогістологічне дослідження (2 блоки)Гістопатологічний матеріал21870
3632Патогістологічне дослідження (3 блоки)Гістопатологічний матеріал211280
3633Патогістологічне дослідження (4 блоки)Гістопатологічний матеріал211670
3634Патогістологічне дослідження (5 блоків)Гістопатологічний матеріал212080
3635Патогістологічне дослідження (6 блоків)Гістопатологічний матеріал212470
3636Патогістологічне дослідження (7 блоків)Гістопатологічний матеріал212880
3645Антиген HLA-B57Кров EDTA 1 пробірка 4 мл212390
3648KIR тест – аналіз ДНК на аномалії імунної системи.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл304710
3660Натрій в сечісеча211210
3662Калій в сечісеча211310
3666Загальна цитологія (негінекологічна) Цитологічний матеріал211640
3668APC – базовий тест на мутації, пов’язані з сімейним поліпозом товстого кишечникаКров EDTA 1 пробірка 4 мл255830
3669MUTYH – базове дослідження мутацій, пов’язаних з рецесивно успадкованим колоректальним поліпозомКров EDTA 1 пробірка 4 мл253870
3670NOD2 – тестування генетичних варіантів, пов’язаних зі схильністю до хвороби КронаКров EDTA 1 пробірка 4 мл255830
3671Панкреатит – тестування на мутації в генах SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTRКров EDTA 1 пробірка 4 мл2512850
3673Активність бета-глюкозидази – діагностика хвороби Гоше та хвороби Вольманакров ЕДТА212790
3674Chlamydia psittaci, антитіла IgG, IgMсироватка245310
3675Хвороба Лайма – тест трансформації лімфоцитівВЕНОЗНА КРОВ (ГЕПАРИН ЛІТІЮ)2110920
3680Цитологія тонкоголкової біопсії та відбитків (до 2 скелець)Гістопатологічний матеріал212020
3681Цитологія тонкоголкової біопсії та відбитків (до 4 скелець)Гістопатологічний матеріал211360
3682Цитологія рідин із порожнин тілаГістопатологічний матеріал211550
3683Імуногістохімічне фарбування (1 дослідження)Гістопатологічний матеріал231050
3684Імуногістохімічне фарбування (2 дослідження)Гістопатологічний матеріал232000
3685Імуногістохімічне фарбування (3 дослідження)Гістопатологічний матеріал232960
3686Імуногістохімічне фарбування (4 дослідження)Гістопатологічний матеріал233920
3690HER 2, імуногістохімічне фарбуванняГістопатологічний матеріал231520
3692Антитіла до вірусу Коксакі А7сироватка265620
3694Визначення аутоантитіл при діагностиці шкірної форми поліміозиту (дерматоміозиту) та при статиновій міопатії (САМС)сироватка213990
3695ГлутатіонЦільна венозна кров (гепарин)213670
3696Відновлений/окислений глутатіонЦільна венозна кров (гепарин)213650
3697PICP (С-кінцевий пропептид колагену I типу)Материал – 1 мл сыворотки242010
3701Співвідношення кальцій * фосфорсироватка21640
3703Співвідношення кальцій/креатинінсеча21830
3714Аполіпопротеїн Есироватка221280
3716Вільні легкі лямбда-ланцюги в сечісеча212200
3717Співвідношення каппа/лямбда вільних легких ланцюгів усеча211580
3719а1-мікроглобулін в сечіСеча – SPECIAL TUBE T28 – під замовлення з центрального складу211020
3722Амілоїд Асироватка211480
3723Альфа-2 макроглобулінсироватка211110
3724Визначення антиагрегантних антитілцільної крові EDTA 10 мл217660
200325 Аналіз гемоглобіну (HbA2, HbF, HbS, HbC) Цільна кров EDTA 2 мл243160
3726Окскарбазепінсироватка211910
3733Важкі ланцюги IgA лямбдасироватка213350
3736Важкі ланцюги IgG лямбдасироватка211410
3739Важкі ланцюги лямбда IgMсироватка213450
3742Хвороба Лайма – тест LymeDetect VENUS BLOOD – 2 ПРОБІРКИ: Сироватка – для тестування на антитіла / Цільна кров (літій гепарин) – для тестування секреції IFN215840
3743Комплексна молекулярна діагностика алергії на кліщів домашнього пилусироватка211780
3744Серологічна діагностика вірусного гепатиту Е (HEV) IgMсироватка212260
3746Антитіла до Yersinia spp. IgGсироватка262430
3747Антитіла до Yersinia spp. IgM сироватка262430
3748Антитіла до Yersinia spp. IgA сироватка262430
3749Серологічна діагностика гепатиту D.сироватка221230
3750Пакет: Скринінг на ВІЛ1/2, ВГС, ВГВ Спеціальний матеріал: цільна кров, зібрана в ЕДТА в пробірку з розділовим гелем – EDTA плазма / Цільна кров, зібрана в пробірку з роздільним гелем у згусток без антикоагулянту – сироватка211030
3753Коензим Q10 (убіхінон)сироватка211840
3754Метилмалонова кислота (ММА)сироватка361710
3757Глюкоза в сечісеча21450
3759Панкреатична амілаза сечісеча21640
3761Виявлення збудників ВІЛ1/2, ВГС, ВГВ в пуповинній кровіРеактивний зразок, отриманий в лабораторії після тесту 3750 «Скринінговий тест на ВІЛ1/2, ВГС, ВГВ за допомогою аналізу нуклеїнових кислот NAT»213540
3763ЗонулінКал242970
3764BRAF V600 – тест на мутацію V600 гена BRAFПарафіновий блок216560
3765ALK-IHC – тест експресії антигену ALKПарафіновий блок214810
3766ALK-FISH – тест на мутацію гена ALKПарафіновий блок217070
3767EGFRmut – тест на мутацію гена EGFRПарафіновий блок217160
3768KIT/PDGFRA – Тест на мутацію генів KIT та PDGFRAПарафіновий блок2112040
3769KIT – тест на мутацію гена KITПарафіновий блок217680
37731p/19q – тест коделеції для хромосомних плечей 1p/19q Парафіновий блок2113840
3774BRAF – тестування на мутації в екзоні 15 гена BRAFПарафіновий блок212960
3775BRCA-NGS – дослідження зародкових і соматичних мутацій в генах BRCA1 і BRCA2 за допомогою методики NGS в матеріалі пухлиниПарафіновий блок4022260
3776BRCA-NGS – тестування мутацій зародкової лінії в генах BRCA1 і BRCA2 за допомогою методики NGS в ДНК з периферичної кровіКров EDTA 1 пробірка 4 мл4119180
3777CHEK2 – тестування мутації в гені CHEK2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл274450
3778IDH – Тест на мутації генів IDH1 і IDH2Парафіновий блок214530
3779KRAS – тестування на мутації в гені KRASПарафіновий блок215440
3780MGMT – Тест метилювання промотору гена MGMTПарафіновий блок218790
3781MSI – тест на мікросателітну нестабільність ДНКПарафіновий блок217830
3782NRAS – тестування на мутації в гені NRASПарафіновий блок215440
3783PDGFRA – тестування генної мутації PDGFRA в GISTПарафіновий блок214870
3784PD-L1 – тест експресії антигену PD-L1Парафіновий блок213590
3785Медулярна карцинома щитовидної залози, синдроми MEN2A, MEN2B – аналіз гена RETКров EDTA 1 пробірка 4 мл428430
3786ROS1-FISH – тест на перебудову гена ROS1Парафіновий блок217070
3787TERT – тест на мутацію промотора гена TERTПарафіновий блок213590
3790RAS/BRAF – тестування на мутації в генах RAS (KRAS і NRAS) і BRAFПарафіновий блок2112960
3791TP53 – дослідження мутацій зародкової лінії в гені TP53Кров EDTA 1 пробірка 4 мл257880
3792CDKN2A – тест на мутацію гена CDKN2AКров EDTA 1 пробірка 4 мл254400
3809Спіноцеребелярна атаксія (ген CACNA1A – динамічна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл727110
3810Нейрофіброматоз 1 типу, нейрофіброматоз tКров EDTA 1 пробірка 4 мл307600
3811Мутації в гені CYP1B1 (C142G, G355T, C1294G)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл252250
3812Муковісцидоз (ген CFTR – 36 мутацій)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл235530
3814Муковісцидоз, мутації гена CFTR (1779 мутацій),Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3735250
3816Дослідження матеріалу викидня Абортивний матеріал 223410
3818Септина 9EDTA плазма2713120
3819Вроджена втрата слуху DFNB1 (ген GJB2 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
3820Справжня поліцитемія та інші мієлопроліферативні захворювання – тест на мутацію V617F в гені JAK2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл232360
3821Гіперкоагуляція (тромбофілія), основна панельКров EDTA 1 пробірка 4 мл211360
3822Синдром Жильбера (ген UGT1A1 – найпоширеніша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл211280
3823HER – 2 (визначення молекулярно-цільової (персоніфікованої) терапії раку молочної залози)Парафіновий блок217160
3824Непереносимість лактози у дорослих (детекція поліморфізму в гені LCT)Цільна кров ЕДТА216360
3825Муковісцидоз (ген CFTR – мутація F508del)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл252870
3826Детекція гену DMPK при м’язовій дистрофії I типу Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314700
3827CADASIL Синдром, Тест, спрямований на аналіз мутацій гена NOTCH3Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
3830IgDсироватка211590
3831Генетична діагностика м’язової дистрофії Дюшенна і БеккераКров EDTA 1 пробірка 4 мл3212180
3832Нейропатія Лебера, атрофія зорового нерва (LHON)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317160
3833Торсіонна дистонія І типу Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
3834Визначення специфічних антитіла до антигенів гістосумісності ІІ класу сироватка2215090
3835Вивчення поліморфізму ApaI в гені IGF-2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл303600
3836Мітохондріальна хвороба MERRF – міоклонічна епілепсія з червоними рваними волокнами – тестування двох мутацій: A8344G і T8356CКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
3837Мітохондріальна хвороба MELAS–мітохондріальна міопатіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
3839Псоріаз (HLA-Cw6)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл21870
3840Синдром Ретта (ген MECP2 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
3841Синдром крихкої Х-хромосоми – попередній скринінг (тестування ділянки, що містить повтори CGG в гені FMR1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл214460
3843Цероїдоліпофусціноз 2 типу, дослідження найпоширеніших мутацій гена TPP1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл247110
3845Лімфоцитотоксичний тест (LCT) – кросмах (FCXM) – CD3+/IgG+ВЕНОЗНА КРОВ (ГЕПАРИН ЛІТІЮ)212500
3848Хвороба Вільсона, Аналіз кодуючої послідовності гена ATP7BКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
3849Муковісцидоз (МВ). Аналіз 27 екзонів гена CFTR та ідентифікація патогенних варіантів c.54-5940_273+10250del21kb (dele2.3(21kb)) та c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T)сироватка249560
3850Молекулярне тестування транскрипту BCR/ABL p210, кількіснеКров EDTA 1 пробірка 4 мл228370
3851Молекулярне тестування транскрипту BCR/ABL p 190, p210/230 – якіснеКров EDTA 1 пробірка 4 мл226530
3853Гемохроматоз – визначення рідкісних мутацій: E168* і Q283P в гені HFEКров EDTA 1 пробірка 4 мл314290
3854ADAMTS 13 металопротеїназа, активністьПЛАЗМА (ЦИТРАТ)428260
3855ADAMTS 13 металопротеїназа, антитілаПЛАЗМА (ЦИТРАТ)428300
3856Дослідження матеріалу з викидня – дослідження хромосомних анеуплоїдій (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) Абортивний матеріал 246740
3857Рак молочної залози та/або яєчників – панель основних мутацій у генах BRCA1 та BRCA2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл255500
3858Рак молочної залози та/або яєчників – панель основних мутацій BRCA1, BRCA2, PALB2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл257330
3859Гіперкоагуляція (тромбофілія), розширена панельКров EDTA 1 пробірка 4 мл214710
3860Дослідження мутацій в екзоні 9 гена CALRКров EDTA 1 пробірка 4 мл255220
3861Перебудова гена TCRGКров EDTA 1 пробірка 4 мл217830
3862Каріотип, цитогенетичний тест (кістковий мозок)Кістковий мозок: 2 мл (літієво-гепаринова пробірка)2115480
3863Тестування мутації W515K/L в гені MPLКров EDTA 1 пробірка 4 мл235220
3865Каріотип, цитогенетичне дослідження з культури клітинНЕАКТИВНИЙ215200
3866CYP1A2 – чутливість до кофеїнуКров EDTA 1 пробірка 4 мл252020
3867Детекція мутації A150P і A175D в гені альдолази B (ALDOB) при вроддженій фруктоземіїКров EDTA 1 пробірка 4 мл251390
3868Поліморфізм – 675 4G/5G в гені PAI-1 (SERPINE1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл21970
3869CDH1, е-кадгерин, мет. молекулярна біологіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл4229980
3870Дефіцит альфа-1-антитрипсину, мутації гена SERPINA1 (AAT).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл344030
3872MODY 2, діабет – дослідження виділених фрагментів гена GCK1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл2510640
3873MODY 3, діабет – дослідження виділених фрагментів гена HNF1AКров EDTA 1 пробірка 4 мл2510640
3874Хвороба Шарко-Марі-Тута 2 типу (CMT2) – тест MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
3875Синдром крихкої X – аналіз на наявність премутації та мутації динамічного повторного розширення (CGG) у 5’UTR гена FMR1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл248100
3876Білок 14-3-3 в лікворіCSF (спинномозкова рідина)256240
3877Спіноцеребелярна атаксія 1, SCA1 (ген ATXN1 – динамічна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл303230
3878Спіноцеребелярна атаксія 2, SCA2 (ген ATXN2 – динамічна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл303230
3884Мутація в екзоні 12 гена JAK2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл235220
3888GENOdiagDIETA – гени харчової непереносимостіКров EDTA 1 пробірка 4 мл298450
3889 GENOdiagDIETA – гени вітамінного та антиоксидантного обмінуКров EDTA 1 пробірка 4 мл296780
3890FTO – мутація в гені ожирінняКров EDTA 1 пробірка 4 мл291030
3891GENOdiagDIETA – гени метаболізму та ожирінняКров EDTA 1 пробірка 4 мл296310
3893GENOdiagDIETA – повний нутригенетичний профіль з консультацієюКров EDTA 1 пробірка 4 мл3518460
3894Діаміноксидаза (DAO)сироватка272190
3895ГістамінEDTA плазма272190
3896Арилсульфатаза Асеча221080
3898TPA – Тканинний поліпептидний антигенсироватка211490
3900Harmony Test (трисомія 21, 18, 13, стать плоду, аналіз XY)Спеціальний збірний комплект2124090
3901Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа в еритроцитах (G-6-PD)цільна кров ЕДТА цільна кров гепарин літій цитрат цільної крові241540
3902Гексокіназа в еритроцитах (HK)цільної крові EDTA K2 5 мл296880
3903Піруваткіназа веритроцитах (PK)ACD цільної крові272350
3904Тест EMA. Діагностика вродженого сфероцитозу та інших мембранопатій еритроцитів.Цільна кров ЕДТА278820
3905Порфобіліноген в сечі24 годСеча24 год211030
3909Клітини крові плоду (HbF+) кількіснеЦільна кров ЕДТА219530
3910КобальтВЕНОЗНА КРОВ (ГЕПАРИН ЛІТІЮ)212210
3911HPA-1, тромбоцитарний конфлікт, скринінговий тестЦільна кров ЕДТА212600
3912Алюміній сироватка212260
3913Марганець в кровіВЕНОЗНА КРОВ (ГЕПАРИН ЛІТІЮ)211830
3914Атаксія Фрідрейха (ген FXN – динамічна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314170
3918Титансироватка211250
3919Тест Омегакапілярної крові 5 крапель на папері243300
3920Harmony Test (трисомія 21, 18, 13)Спеціальний збірний комплект2122460
3921Harmony Test (трисомія 21, 18, 13, стать плоду)Спеціальний збірний комплект2122490
3922Метали – панель з 6 металівВЕНОЗНА КРОВ (ГЕПАРИН ЛІТІЮ)274590
3929Антитіла проти комплексу гепарин-PF4 (HIT II)сироватка258980
3930MTHFR – тестування варіантів 677C>T і 1298A>C MTHFR Кров EDTA 1 пробірка 4 мл243340
3931F5 – тест на мутацію фактора V Лейдена. Кров EDTA 1 пробірка 4 мл242210
3932F2 – тест на мутацію гена протромбінуКров EDTA 1 пробірка 4 мл242210
3933Тест на одну мутацію BRCA1/2 Цільна кров EDTA від +4° до +6° максимум 48 годин. Зразок має надійти таким чином, щоб цей час не перевищувався, і тест можна було налаштувати протягом цього часу. Якщо від збору до доставки в лабораторію, що проводить тест, може пройти більше 48 годин. (наприклад, зразок прибуває до Кракова після 16:00 у п’ятницю), кров НЕОБХІДНО ЗАМОРОЖИТИ при -20C і доставити в лабораторію замороженою. парафіновий блок245770
3934EGFR (ctDNA) – тестування мутації EGFR у вільно циркулюючій ДНКEDTA BLOOD в пробірку STRECK Cell-Free DNA BCT відповідно до F12412040
3937Цитогенетичний тест FISH з використанням генного зонду (без культури in vitro)Кістковий мозок: 2 мл (пробірка з літієвим гепарином) Цільна кров: 10 мл (пробірка з літієвим гепарином)2710560
3938Діагностика множинної мієломи в ізольованих плазматичних клітинах (CD138+)Кістковий мозок: 2 мл (літієво-гепаринова пробірка)3026610
3945СУБПОПУЛЯЦІЇ ЛІМФОЦИТІВВенозна кров, повна гепарину211720
3948Пилок панельний, екстракти та компонентисироватка211270
3949IgE sp. Е85 – куряче пір’ясироватка211780
3950IgE sp. nBet v 1, березсироватка211780
3951IgE sp. rBet v 2, березсироватка211780
3952IgE sp. nDer f 1, кліщсироватка212070
3953IgE sp. nDer f 2, кліщсироватка212070
3954IgE sp. nDer p 1, кліщсироватка211780
3955IgE sp. nDer p 2, кліщсироватка211780
3956IgE sp. rMal d 1, яблукосироватка212070
3957IgE sp. rMal d 4, яблукосироватка212070
3958IgE sp. rTri a 19, Омега-5 гліадинсироватка211710
3959Панель Peanuts DPA-Dx, 8 алергенівсироватка211640
3960IgE sp. F302 – мандаринсироватка211710
3961IgE sp. F95 – персиксироватка211710
3962Респіраторна панель II (10 алергенів)сироватка212070
3963Панель арахісу, 6 алергенівсироватка211300
3964Панель компонентів курячого яйцясироватка211230
202147Панель ALEX 2: молекулярна діагностика IgE-залежної алергіїлекулярних алергенів (296 параметрів) – Асироватка249380
3967IgE sp. C1 – Пеніцилін Gсироватка211710
3968IgE sp. епітоп Pru p 3, персиксироватка211780
3969IgE sp. F220 – Корицясироватка211780
3970IgE sp. T16 – шотландський соснасироватка211710
3978Баланс жирів в калікал збирають протягом 3 діб241880
3980Гідроксимасляна кислотасироватка211230
200712 Піруват2 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити) 241430
3984IgE sp. B312 – Лактозасироватка21980
3985Встановлено початковий діагноз ХЛЛ/лімфома.Кістковий мозок: 2 мл (пробірка з ЕДТА) Цільна кров: 2 мл (пробірка з ЕДТА) Аспірат вузла тонкої голки (пробірка з ЕДТА)214980
3988В-клітинна лімфома, підозра на HCLКістковий мозок: 2 мл (пробірка з ЕДТА) Цільна кров: 2 мл (пробірка з ЕДТА) Аспірат вузла тонкої голки (пробірка з ЕДТА)212790
3992IgE sp. Т7 – Дубсироватка211320
3994Молекулярний аналіз BCR/ABL p190 транскрипт – кількісноКров EDTA 1 пробірка 4 мл2211910
3996Дослідження злитого гена BCR-ABL AML1-ETO CBFB Кістковий мозок: 2 мл (пробірка з ЕДТА) Цільна кров: 10 мл (пробірка з ЕДТА)219390
3998Поліморфізм R2 гена фактора VКров EDTA 1 пробірка 4 мл211130
4049Панель молі – екстракти та компонентисироватка212400
4050IMMUNOdiagDIET, 28 IgGсироватка243120
4051IMMUNOdiagDIET, 28 IgG4сироватка243120
4052IMMUNOdiagDIET, 44 IgGсироватка244070
4053IMMUNOdiagDIET, 44 IgG4сироватка244070
4054IMMUNOdiagDIET, 88 IgGсироватка246470
4055IMMUNOdiagDIET, 88 IgG4сироватка246470
4056IMMUNOdiagDIET, 280 IgGсироватка2415740
4057IMMUNOdiagDIET, 280 IgG4сироватка2415750
4059EUROLINE-FOOD Food Profile 108 IgGсироватка2113020
4060EUROLINE-FOOD Food Profile 216 IgGсироватка2120770
4064Myfoodprofile 54 IgGсироватка212470
4065Myfoodprofile Середземноморська дієта 54 IgGсироватка212470
4066Myfoodprofile Середземноморська дієта 216 IgGсироватка217250
4067Myfoodprofile Вегетаріанська дієта 108 IgGсироватка214740
4068Myfoodprofile 108 IgGсироватка214740
4069Myfoodprofile 216 IgGсироватка217250
4076SIBO – воднево-метановий дихальний тест спеціальний набір з 8 скляних пробірок у картонній коробці212390
4200Мурашина кислота в кровіВЕНОЗНА КРОВ (ГЕПАРИН ЛІТІЮ)212020
4201Мурашина кислота в сечісеча212020
4204Генотипи ВПЛ 41 (6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42,НЕАКТИВНИЙ212830
4218TBG (тироксинзв’язуючий білок)сироватка212270
4219EPX – еозинофільний білок XКал221550
4249Адипонектин/лептин (індекс)сироватка221630
4251Молекулярний каріотип. Аналіз хромосомних аберацій (кількість і структура) і мікроаберацій в діагностиці вроджених вадКров EDTA 1 пробірка 4 мл3120860
4252Ахондроплазія (ген FGFR3 – найпоширеніші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл243660
4253Хвороба Альцгеймера (ген APP – екзон 17)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4254Хвороба Альцгеймера (ген PSEN1 – виділені фрагментиКров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4255Синдром Аперта (ген FGFR2 – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314260
4256Атопічний дерматит, іхтіоз, астма – філагрин (ген FLG/filaggrin – дослідження 2 найпоширеніших мутацій)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4258М’язова дистрофія Беккера (ген DMD – делеції/дуплікації) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3112180
4259Синдром Беквіта-Відемана (BWS) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318950
4260Синдром Крузона (FGFR2 – вибраний фрагмент/найпоширеніші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4261Спадкова нейропатія гіперчутливості до тиску, тест HNPP Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4262Галактоземія 2 типу (ген GALT – найпоширеніший тестКров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4263Гемофілія А (тест інверсії інтрона 22 в гені F)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314390
4264Гіпохондроплазія (ГХГ) (ген FGFR3Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4265Хвороба Крона (ген NOD2 – найпоширенішийКров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4266Синдром Мюнке (ген FGFR3 – фрагмент/найчастіша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4267Стійкість до інфекції ВІЛ-1 (напрКров EDTA 1 пробірка 4 мл313100
4268Синдром Пфайффера (ген FGFR2 – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4269Синдром Пфайффера (ген FGFR1 – фрагмент)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4270Синдром Прадера-Віллі (PWS) (тест на метилювання ДНК – аналіз локусу SNRPN)кров ЕДТА315090
4271SMA спінальна м’язова атрофія, ідентифікація делеціїКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4272Синдром Сільвера-Рассела (RSS) – тест MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл318950
4273Тест на маркерні мутації – підтвердження зміни в родині (вибраний ген і вибрана мутація з пропозиції)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл403190
4274Тест на маркерну мутацію – підтвердження зміниКров EDTA 1 пробірка 4 мл405230
4275Хвороба Коудена, синдром Баннаяна-Райлі-Рувалкаба (ген PTEN – аналіз кодуючої послідовності)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3111090
4276Аутосомно-сімейна гіперхолестеринемія є домінантноюКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4277Аутосомно-домінантна сімейна гіперхолестеринемія (NGS-секвенування генів APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл7060520
4278Синдром Лері-Вейля, дисхондростеоз (аналіз делеції/дуплікації в промоторній області та гені SHOX)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4279Пренатальний огляд – аналіз хромосомних аберацій Амніотична рідина2121820
4280 Пренатальний огляд – аналіз чисельних аберацій хромосом: X, Y, 13, 18, 21, визначення статі плода Амніотична рідина216470
4281Синдром Ангельмана (АС, тест на метилювання)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315090
4282Ансамбль CHARGE (асоціації CHARGE) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4283Мікроделеції (набори найпоширеніших хромосомних мікроделецій)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317440
4284Аутосомно-домінантна сімейна гіперхолестеринемія: ген ApoB100 (вибраний фрагмент/найчастіші мутації), ген LDLR (мутація G571E)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4285Мікроделеції – аналіз делеції/дуплікації в регіонах: 1q21.1, 3q29, 7q36.1, 12p11.23, 15q13, 15q24.1, 16p11, 17q12, 18q21.2, 20p12.2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315530
4286Кардіологічна панель CardioN+ для діагностики схильності до інсульту та інфаркту міокардаКров EDTA 1 пробірка 4 мл7243600
4287Гомоцистинурія (ген CBS – екзон 8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4288Паличкоядерна ахроматопсія/монохроматизм (ген CNGA3 – 4 найпоширеніші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4289Паличкоядерна ахроматопсія/монохроматизм (ген CNGB3 – найпоширеніша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4290Синдром ДОРОСЛОГО (ген TP63 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3114390
4291Синдром ДОРОСЛОГО (ген TP63 – екзони 5-8,13,14 – вибрані фрагменти/найпоширеніші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4292Синдром ДОРОСЛОГО (ген TP63 – екзон 5-8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4293Синдром ДОРОСЛОГО (ген TP63 – екзон 13,14)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4294Синдром Аль-Аваді/Рааса-Ротшильда (ген WNT7a – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4295Очний альбінізм (ген GPR143 – екзони 3, 6 і 7)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4296McCune-Albright, (ген GNAS1 – найпоширеніші соматичні мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4297Синдром Альстрома (ген ALMS1 – найпоширеніші мутації/вибрані фрагменти)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4298Серповидноклітинна анемія (ген HBB – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4299Серповидноклітинна анемія (ген HBB – екзони 1,3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4300Серповидноклітинна анемія (ген HBB – екзон 2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4301Анірідія – мікроделеції ділянки 11p13 Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4302Спіноцеребелярна атаксія 3, SCA3 (ген ATXN3 – динамічна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313230
4303Спіноцеребелярна атаксія 7, SCA7 (ген ATXN7 – динамічна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313230
4304Синдром Аксенфельда-Рігера (ген PITX2 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4305Синдром Аксенфельда-Рігера (ген PITX2 – екзони 2,3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4306Синдром Аксенфельда-Рігера (ген PITX2 – екзон 4)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4307Синдром Барде-Бідля – (ген BBS10 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4308Синдром Барде-Бідля (ген BBS10 – екзон 1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4309Синдром Барде-Бідля (ген BBS10 – екзон 2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4310Синдром BOR (ген EYA1 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3113920
4311Брахідактилія типу А2 (ген GDF5 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4312Брахідактилія типу В – атипова форма (ген NOG – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4313Брахидактилия типу B (ген ROR2 – екзони 8 і 9)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4314Брахідактилія типу B (гени ROR2 – екзони 8 і 9, NOG – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4315Брахідактилія типу С (ген GDF5 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4316Брахідактилія типу D (ген HOXD13 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4317Брахідактилія типу E (ген HOXD13 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4318Брахідактилія типу E2 (ген PTHLH – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4319Хвороба Канавана (ген ASPA – екзони 4 і 5)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4320Центральна, капсулярна хоріоїдальна дистрофія (ареолярна) – (ген RDS/перферин – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4321Херувізм (ген SH3BP2 – фрагмент/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4322Хороїдеремія (ген CHM – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3115640
4323Синдром Дені-Драша (ген WT1 – екзони 5-10)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4324Синдром «рука-нога-генітальний» (ген HOXA13 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4326Дисгенезія гонад – тестування всього гена SRYКров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4327Дисгенезія гонад – виявлення наявності SRYКров EDTA 1 пробірка 4 мл243730
4328Краніофронтоназальна дисплазія (ген EFNB1 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4329Краніофронтоназальна дисплазія (ген EFNB1 – екзони 1-2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4330Краніофронтоназальна дисплазія (ген EFNB1 – екзони 3-5)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4331Гіпогідротична ектодермальна дисплазія (ген EDAR – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3110510
4332Кампомелічна дисплазія (ген SOX9 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4333Кампомелічна дисплазія (ген SOX9 – екзон 1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4334Кампомелічна дисплазія (ген SOX9 – екзони 2-3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4335Спондилокостальна дисплазія – (ген DLL3 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4336Клейдокраніальна дисплазія (ген RUNX2 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4337Танатофорична дисплазія (ген FGFR3 – фрагмент E7/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4338Танатофорична дисплазія (ген FGFR3 – фрагмент E8/додаткові мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4339Множинна епіфізарна дисплазія (ген COM – екзони 10-16)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4340Множинна епіфізарна дисплазія (ген COM – екзони 10-12)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4341Множинна епіфізарна дисплазія (ген COM – екзони 13-16)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4342Дистонія 5 типу – чутлива до леводопи (ген GCH1 – кодуюча послідовність)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4343Дистонія 6 типу (ген THAP1 – кодуюча послідовність)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4344Паличкоядерна дистрофія (ген GUCY2D – одна, найпоширеніша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4345Фовеомакулярна дистрофія (ген RDS/периферин – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4346Лускокрила дистрофія плями Дейтмана (ген RDS/peripherin – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4347Дистрофія пояса кінцівок типу 1 A/LGMD1A (ген TTID – вибраний фрагмент/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4348Дистрофія пояса кінцівок типу 2 A/LGMD2A (ген CAPN3 – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4349Стільникова макулярна дистрофія Дойна – сімейна макулярна друза (ген EFEMP1 – одна, найпоширеніша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4350Дистрофії рогівки (ген TGFBI – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4351Шаблонні макулярні дистрофії (дорослі) – (ген RDS/периферин – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4352EEC синдром (ген TP63 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3114790
4353EEC синдром (ген TP63 – екзони 5-8,13,14 – вибрані фрагменти/найпоширеніші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4354EEC синдром (ген TP63 – екзони 5-8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4355EEC синдром (ген TP63 – екзони 13, 14)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4357Класична фенілкетонурія (ген ФАГ – виділені фрагментиКров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4358Легка фенілкетонурія (ген PAH – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4359Синдром флотації-Хабора (ген SRCAP – екзон 34)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4360Синдром Фрейзера (ген FREM2 – виділений фрагмент)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4361Синдром Фурмана (ген WNT7A – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4362Дефіцит альфа1-антитрипсину (ген PI – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4363Аутизм (тестування трьох ділянок хромосом: 15Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4364Синдром Коена (ген COH1 – виділений фрагмент)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4365Виявлення мутації, яка пов’язана з виникненням глухоти після приймання антибіотиків аміноглікозидівКров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4366Вроджена глухота DFNA3 (ген GJB6 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4367Вроджена глухота DFNA9 (ген COCH – екзон 3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4368Вроджена глухота DFNB1 (ген GJB2 – мутація 310del14)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл312580
4369Вроджена глухота, DFNB1 (ген GJB2 – тест на мутацію 35delG)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4370Хондродисплазія поганки/синдром Дю Пана (ген GDF5 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4371Ювенільний гемохроматоз типу 2А – мутації в геніКров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4372Ювенільний гемохроматоз типу 2В – мутації в геніКров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4373Ювенільний гемохроматоз: типи 2A і 2B (тест на мутацію HFE2 і HAMP)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4374Спадковий гемохроматоз – дослідження кодуючої послідовностіКров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4375Гемофілія А (обстеження на наявність індивідуальних екзоКров EDTA 1 пробірка 4 мл318810
4376Германського-Пудлака, синдром Германського-Пудлака (ген HPS1 – найпоширеніша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4377Легка гіперфенілаланінемія (ген PAH – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4378Гіпофосфатазія (ген ALPL – весь екзон 10, включаючи мутацію c.1042G>A (p.A348T)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4379Гіпоплазія лівих відділів серця, синдром гіпоплазії лівих відділів серцяКров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4380Понтоцеребелярна гіпоплазія 2 типу (PCH2) (ген TSEN54 – найчастіша мутація p.A307S)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4381Синдром Холта-Орама (ген TBX5 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл319640
4382Первинна відкритокутова глаукома (гени MYOC/TIGR – цілі та OPTN) – фрагмент/найчастіша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4383Первинна відкритокутова глаукома (ген MYOC/TIGR – cКров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4384Первинна відкритокутова глаукома (ген OPTN – fragmeКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4385Вроджена та дитяча глаукома (ген CYP1B1 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4386Синдром Жубера (ген TMEM67 – екзони 5 і 24)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4387Діастрофічний нанізм/DTDST (ген SLC26A2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4388Діастрофічний нанізм (ген SLC26A2 – екзони 2a, 2b, 3b)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4389Діастрофічний нанізм (ген SLC26A2 – екзони 3a, 3c)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4390Синдром Кернса-Сейра (KSS) і прогресуюча зовнішня офтальмоплегія Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4391Хвороба Кеннеді – бульбоспінальна м’язова атрофіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл314170
4392Тип атрофії зорового нерва К’єра (ADOA) – ген OPКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4393Променевий остеосинтез (ген HOXA11 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4394Синдром молочної кінцівки (Limb-mammary s.) (ген TP63 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3114390
4395Синдром кінцівки молочної залози (Limb-mammary s.) (ген TP63 – екзони 5-8,13,14)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4396Синдром молочної кінцівки (Limb-mammary s.) (ген TP63 – екзони 5-8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4397Синдром молочної залози (Limb-mammary s.) (ген TP63 – екзони 13, 14)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4398Аутосомно-домінантний гіпофосфатемічний рахітКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4399Дефіцит LCHAD – дефіцит довголанцюгової дегідрогенази жирних кислот (ген HADHA – найпоширеніша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4400Нейропатія Лебера, атрофія зорового нерва (ген LHON – одна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4401Нейропатія Лебера, атрофія зорового нерва (ген LHON – дві мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4402Синдром Лойса-Дітца (гени TGFBR1 і TGFBR 2 – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3111360
4403Синдром Лойса-Дітца (ген TGFBR1 – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4404Синдром Лойса-Дітца (ген TGFBR1 – вибрані фрагменти/найпоширеніші мутації – екзони 5,7,9)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4405Синдром Лойса-Дітца (ген TGFBR1 – вибрані фрагменти/найпоширеніші мутації – екзони 6, 8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4406Синдром Лойса-Дітца (ген TGFBR2 – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4407Синдром Лойса-Дітца (ген TGFBR2 – вибрані фрагменти/найпоширеніші мутації – екзони 4-5)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4408Синдром Лойса-Дітца (ген TGFBR2 – вибрані фрагменти/найпоширеніші мутації – екзони 6-7)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4409Ліктьово-маммарний синдром (ген TBX3 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3111360
4410Синдром Марфана (ген FBN1 – вибрані фрагменти/найпоширеніші мутації – екзони 28-29)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4411Синдром Марфана (ген FBN1 – вибрані фрагменти/найпоширеніші мутації – екзони 24-30)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4412Синдром Марфана (ген FBN1 – екзони 1-23)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3122490
4413Синдром Марфана (ген FBN1 – екзони 31-50)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3119920
4414Синдром Марфана (ген FBN1 – екзони 51-65)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3115640
4416Мітохондріальна хвороба NARP – нейрогенна міопатія з атаксією та пігментним ретинітом – тестування однієї мутації T8993GКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4417Синдром множинного синостозу – симфалангізм (ген GDF5 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4418Синдром множинного синостозу – симфалангізм (гени GDF5, NOG – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4419Синдром множинного синостозу – симфалангізм (ген NOG – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4420Множинні остеобласти типу I (ген EXT1 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3113070
4421Множинні остеобласти типу I (аналіз екзонів 1-5)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4422Множинні остеобласти типу I (аналіз екзонів 6-11)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4423Нецукровий діабет (ген AQP2 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4424Синдром Мойя-Мойя (ген RNF213 – найпоширеніша мутаціяКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4426Гіпоплазія надниркових залоз (ген DAX1 – цілий – контрольне обстеження після тесту MLPA)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4427Нейрофіброматоз 2 типу, нейрофіброматоз tКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4428Дефіцит альфа1-антитрипсину (тестований ген PI – екзони 2, 3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4429Дефіцит альфа1-антитрипсину (тестований ген PI – екзони 4, 5)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4430Дефіцит карнітинпальмітилтрансферази типу 2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4431Дефіцит карнітинпальмітилтрансферази типу 2 – доросла форма (ген CPT2 – аналіз екзонів 1, 2 і 5)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4432Аутосомно-домінантна втрата слуху, DFNA2B (ген GJB3 – кодуюча послідовність)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4433Аутосомно-домінантна втрата слуху, DFNA6, синдром Вольфрама (ген WFS1 – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4434Хвороба Німана-Піка типу A/B (ген SMPD1 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4435Інтелектуальна недостатність, затримка розвитку (ген ARX – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4436Інтелектуальна недостатність, затримка розвитку (ген ARX – наявність dup24)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл312940
4437Безпліддя – тест на ген CFTR (1 мутація F508delКров EDTA 1 пробірка 4 мл312870
4438Синдром Неймегена (ген NBN – найпоширеніша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4439Синдром Нунана (ген PTPN11 – екзони 3, 8, 9, 13)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4440Хвороба Норрі (ген NDP – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4441Гіпотема/дефіцит ароматази (ген CYP19 – фрагмент)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4442Окуло-денто-пальцева дисплазія (ген GJA1 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4443Синдром Турена-Соленте-Голе (пахідермоперіостоз) (ген HPGD – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4444Синдром нігтьової чашечки (ген LMX1B – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4445Трифалангова полідактилія великого пальця/преаксіальна полідактилія 2 типу (область ZRS)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4446Пізня порфірія шкіри (ген UROD – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4447Вроджена еритропоетична порфірія (ген UROS – найпоширенішийКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4448Гіперплазія надниркових залоз, вроджена (ген CYP21A2 – найчастішеКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4449Псевдоахондроплазія (ген COM – екзони 10-16)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4450Псевдоахондроплазія (ген COM – екзони 10-12)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4451Псевдоахондроплазія (ген COM – екзони 13-16)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4453Синдром Ретта (дослідження кодуючої послідовності гена MECP2 – екзон 4)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4454Синдром Ретта (дослідження кодуючої послідовності гена MECP2 – екзон 2-3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4455Синдром Ретта – атипова форма (найчастіші мутації в гені CDKL5)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4456Синдром Робінова (ген ROR2 – цілий ген)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл319640
4458Розщелини рук і/або ніг (ген TP63 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3114250
4459Розщелини рук і/або ніг (ген TP63 – екзони 5-8,13,14)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4460Розщелини рук і/або ніг (ген TP63 – екзони 5-8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4461Розщелини рук і/або ніг (ген TP63 – екзони 13, 14)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4462Синдром Рубінштейна-Тайбі (RTS) – тест MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4463Синдром Saethre-Chotzen (ген FGFR3 – фрагмент/найчастіша мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4464Синдром Saethre-Chotzen (ген TWIST1 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4465Синдром Сміта-Лемлі-Опіца (DHCR7 – 4 найпоширенішихКров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4466Синдром Сміта-Лемлі-Опіца (DHCR7 – цілий ген)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4468Синдактилія III типу (ген GJA1 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4469Синдактилія V типу (ген HOXD13 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4470Синполідактилія/синдактилія типу II (ген HOXD13 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4471Бета-таласемія (ген HBB – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4472Бета-таласемія (ген HBB – екзони 1,3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4473Бета-таласемія (ген HBB – екзон 2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4474ТАР, синдром ТАР (тромбоцитопенія – відсутність променевої кістки) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4475Теломери (вивчення субтеломерних областей)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3112180
4476Аневризма аорти, розшарування грудного відділу аорти та розшаровуюча аневризма аорти (гени TGFBR1 та TGFBR2 – вибрані фрагменти/найчастіші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3112210
4477Таунса-Брокса, синдром Таунса-Брокса (ген SALL1 – мутація R276Ter)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4478Хронічний сімейний панкреатит, гострий рецидивуючий панкреатит (ген PRSS1 – екзони 1-3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4479Хронічний сімейний панкреатит, гострий рецидивуючий панкреатит (ген SPINK1 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4480Хронічний сімейний панкреатит, гострий рецидивуючий панкреатит (ген PRSS1 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4481Хронічний сімейний панкреатит, гострий рецидивуючий панкреатит (ген SPINK – екзони 1-3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4482Хвороба Вільсона/гепатолентикулярна дегенерація – панель 1 (ген ATP7B – екзон 14 – найпоширеніша мутація H1069Q)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4483Хвороба Вільсона – панель 2 (ген ATP7B – 6 додаткових екзонів, не включені в панель 1, містять найпоширеніші мутації в польській популяції)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4484Хвороба Вільсона – панель 3 (ген ATP7B – усі інші фрагменти гена ATP7B, не охоплені тестами на панелях 1 і 2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3113520
4485Подовжений інтервал QT, синдром подовженого інтервалу QT (ген KCNQ1 – повний)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3115260
4487Вікова дегенерація жовтої плями (ВМД) – (ген ARMS2 – вибрані поліморфізми)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4488Вікова дегенерація жовтої плями (ВМД) – (ген C2 – вибрані поліморфізми)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4489Вікова дегенерація жовтої плями (ВМД) – (ген CFB – вибрані поліморфізми)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4490Вікова дегенерація жовтої плями (ВМД) – (ген CFH – вибрані поліморфізми)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4491Вікова дегенерація жовтої плями/ВМД (гени ARMS2, C2, CFB, CFH – вибрані поліморфізми)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4492Ювенільне відшарування сітківки – ретиношисКров EDTA 1 пробірка 4 мл317940
4493Хвороба фон Гіппеля-Ліндау (дослідження кодуючої послідовності гена VHL)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4494Хвороба фон Гіппеля-Ліндау (ген VHL, делеції/дуплікації, тест MLPA)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4495Ретинобластома (ген RB1) – тест MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4496Хвороба Баттена (ген CLN2 – аналіз найпоширенішихКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4497Синдром Білза (ген FBN2 – аналіз мутацій в екзонах: 17, 27, 28, 31 і 35) (ІІ стадія)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4498Синдром Білза (ген FBN2 – аналіз мутацій в екзонах: 25, 26, 29, 32 і 33) (I стадія)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4499Септооптична дисплазія (ген HESX1 – послідовністьКров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4500М’язова дистрофія пояса кінцівок типу IC (ген CAV3 – аналіз екзонів 1 і 2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4501Синдром Фрімена-Шелдона (ген MYH3 – аналіз вибраних мутацій в екзонах: 9 – 14, 16, 18, 19, 21, 22 і 34)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318790
4502Синдром Фрімена-Шелдона (ген MYH3 – екзон 18, аналіз найпоширеніших мутацій p.R672C та p.R672H)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4503Гіпофосфатазія (ген ALPL – цілий ген)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3112820
4504Гіпоплазія надниркових залоз (ген DAX1 (NROB1 – аналіз делеції/дуплікації (основне обстеження)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4505Синдром Кабукі типу 1 (ген MLL2 – аналіз делеції/дуплікації) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4506Синдром Кабукі типу 2 (ген KDM6A – аналіз делеції/дуплікації) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4507Синдром Ларсена (ген FLNB – аналіз мутацій в екзонах 2, 4, 28 і 29)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4509Нефронофтіаз, ювенільний сімейний (ген NPHP1 – аналіз делеції/дуплікації) – тест MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4510Дефіцит карнітинпальмітилтрансферази типу 2 – доросла форма (ген CPT2 – аналіз екзону 4)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4511Синдром Ретта (аналіз делеції/дуплікації в області Xq28 і гені MECP2) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4512Синдром Шинцеля-Гідіона (ген SETBP1 – аналіз вибраних мутацій)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4513Хвороба Штаргардта (ген ABCA4 (ABCR) – аналіз делеції/дуплікації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4514Орально-лицево-пальцевий синдром типу I (ген OFD1 – аналіз мутації в екзоні 16)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4515Синдром Ваарденбурга (ген PAX3 – аналіз послідовності екзонів 5-8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4516Синдром Ваарденбурга (ген PAX3 – аналіз послідовності екзонів 1-4)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4517Синдром Ваарденбурга (ген PAX3 – кодуюча послідовність)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл319640
4518Х-зчеплена сімейна ексудативна вітреоретинопатія (XL-FEVR) – ген NDP – цілийКров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4519Синдром Зеллвегера (гени PEX1 і PEX6 – вибрані найпоширеніші мутації)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4520Гіпофосфатемічний рахіт (тест на найпоширеніші мутації в гені PHEX)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4521Серцево-лицевий шкірний синдром (дослідження найпоширеніших мутацій в гені BRAF) – I стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4522Шкірно-лицевий синдром (продовження діагностики мутацій в гені BRAF) – ІІ стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл317080
4523Серцево-лицевий шкірний синдром (тестування на мутації в генах MAP2K1 і MAP2K2) – III стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4524Гіпоплазія зорового нерва з дефектами нервової системи та мікрофтальмією 3 типу (аналіз послідовності, що кодує ген SOX2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4525BPES-синдром, блефарофімоз, птоз, епікантусКров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4526Синдром Гоше – дослідження найпоширеніших мутацій (N370S і L444P) в гені GBA з можливістю виявлення рідкісних мутацій – перший етап діагностикиКров EDTA 1 пробірка 4 мл304820
4527Кістозна дисплазія нирок (аналіз делеції/дуплікації в гені HNF1B)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4528Спастична параплегія типу 4 (аналіз делеції/дуплікації MLPA в гені SPAST)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4529Лімфедема – подвійний ряд вій, синдром (ген FOXC2 – аналіз кодуючої послідовності)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4530MC4R – дослідження кодуючої послідовності гена MC4R, пов’язаного з ожиріннямКров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4531Синдром Елерса-Данлоса I та II типу (аналіз виділених екзонів гена COL5A1 – I етап дослідження)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4532Синдром Елерса-Данлоса I та II типу (аналіз виділених екзонів гена COL5A1 – II етап дослідження)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4533Неоваскулярна запальна вітреоретинопатія, VRNI (ген CAPN5)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4534Синдром LADD (англ. Lacrimo-auriculo-dento-digital) – дослідження найпоширеніших мутацій в генах FGFR2 і FGFR3Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4535Елерса-Данлоса тип VI, синдром Елерса-Данлоса (вибрані мутації в гені PLOD1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4536Синдром Hyper-IgE (синдром Джоба) – базовий обсяг – стадія 1 (перевірка послідовності екзонів 10, 11, 16 і 17 гена STAT3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4537Синдром Hyper-IgE (синдром Джоба) – базовий обсяг – 2 етап (перевірка послідовності екзонів 9, 13 і 15 гена STAT3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4538Рак молочної залози та/або яєчників, аналіз делеції/дуплікації в гені BRCA1 Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4539Синдром нігтя-надколінка – дослідження делецій та/або дуплікацій у гені LMX1B Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4540Хвороба Фара – аналіз окремих генних мутаційКров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4541Хвороба Альберса-Шонберга (остеопетроз) – аналіз вибраних мутацій в гені CLCN7Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4542Синдром Вівера, аналіз виділених фрагментів гена EZH2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4543Схильність до інфаркту міокарда, аналіз окремих мутацій в гені LRP8Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4544Гіпокаліємічний періодичний параліч (перевірка найпоширеніших мутацій у генах CACNA1S та SCN4A)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4545Бульозний епідермоліз – вибрані екзони 73-75 гена COL7A1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4546Команда Окіхіро – дослідження кодуючої послідовності гена SALL4Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3110510
4547Команда Окіхіро – дослідження видалення/дуплікації MLPA в гені SALL4Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4548Спадкові пріонні захворювання – аналіз кодуючої послідовності гена PRNPКров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4550Дистрофія пояса кінцівок типу 5 A,B,C, фукутинопатія – частий тест на мутацію в гені FKRPКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4551Дискінезія, що не активується рухами – найпоширеніші мутації в гені MR1 (PNKD)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4552Атаксія при дефіциті вітаміну Е – найпоширеніша мутаціяКров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4553Синдром Майре – поширена мутація в гені SMAD4Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4554Вроджений дефіцит протеїну С – аналіз екзонів 4, 5, 6, 7 і 9 гена PROC – стадія IКров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4555Вроджена недостатність протеїну С – II стадія – додаткове обстеженняКров EDTA 1 пробірка 4 мл315440
4556Синдром Елерса-Данлоса типу VI – аналіз делеції/дуплікації в гені PLOD1 Кров EDTA 1 пробірка 4 мл318810
4557Епілепсія Янца – тест на мутації в екзонах 2 і 4 гена EFHC1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4558Танатофорична дисплазія II типу (тестування на найпоширенішу мутацію p.K650E в гені FGFR3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4559Спадкова полінейропатія Шарко-Марі-Тута, проміжна форма – аналіз мутації в гені GJB1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314510
4560Хвороба Фабрі – І стадія – аналіз екзонів 2, 5 і 6 гена GLAКров EDTA 1 пробірка 4 мл315370
4561Хвороба Фабрі – II стадія – аналіз екзонів 1, 3,Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316240
4563Дискінезія, викликана рухами – аналіз мутації c.649dupC в гені PRRT2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл313660
4564Колоректальний рак – панель помірного ризику NOD2 (3020insC), CHEK2 (I157T), CDKN2A (P16) A148TКров EDTA 1 пробірка 4 мл313850
4565Рак молочної залози – аналіз 2 патогенних мутацій в гені PALB2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл253120
4566PALB2/CHEK2 – дослідження 2 мутацій PALB2 і 3 мутацій CHEK2, що скорочують білокКров EDTA 1 пробірка 4 мл285670
4567Тестування одного генетичного варіантуКров EDTA 1 пробірка 4 мл252470
4568Тестування на рідкісний генетичний варіантЕДТА венозна кров, парафіновий блок255670
4569Міотонічна дистрофія (МД) типів 1 і 2 – динамічні мутаціїКров EDTA 1 пробірка 4 мл319200
4570Синдром Пейтца-Ягерса – аналіз окремих ділянок гена STK11Кров EDTA 1 пробірка 4 мл358700
4571Тестування мутацій в генах, пов’язаних зі схильністю до колоректального раку Кров EDTA 1 пробірка 4 мл4030370
4573Множинний ендокринний аденоматоз 1 типуКров EDTA 1 пробірка 4 мл3025410
4574Множинний ендокринний аденоматоз 1 типуКров EDTA 1 пробірка 4 мл5025660
4575Нейрофіброматоз типу I, II і синдром Легіуса. Аналіз кодуючої послідовності генів NF1, NF2 і SPRED1 Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8223260
4576Скринінгова панель для людей із сімейними онкологічними захворюваннями – аналіз кодуючої послідовності 90 генівКров EDTA 1 пробірка 4 мл5035250
4577Ретинобластома. Скринінг кодуючої послідовності гена RB1 Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5025660
4578Синдром Блума. Аналіз кодуючої послідовності гена BLM Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5025660
4579Діабет MODY, MODY – тест на делецію/дуплікацію в генах HNF1A, HNF1B, GCK і HNF4AКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4580Синдром Лінча, спадковий неполіпозний колоректальний рак (HNPCC). Аналіз кодуючої послідовності генів MLH1, MSH2, MSH6 і PMS2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5028850
4581Спіноцеребелярна атаксія 17 типу (SCA17)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл407110
4582Рак молочної залози та/або яєчників – тестування на 14 мутацій в гені BRCA1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл243160
4583Рак молочної залози та/або яєчників – панель BRCA1 (14 мутацій) і BRCA2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл245120
4584Інфано, скринінг новонароджених на наявність генетично обумовлених захворюваньЩоковий мазок (спеціальний набір) Кров ЕДТА 1 пробірка3030060
4585Тестування мутацій K27M і G34R/V/W в гені H3F3AПарафіновий блок214680
4586Clostridioides difficille визначення гена GDH, токсину А, токсину В та токсинів токсигенного штаму Кал212380
4587Панель раку простати: CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, del5395, I157T), NBS1(NBN) 657del5, HOXB13 (G84E), rs188140481 A/TКров EDTA 1 пробірка 4 мл318540
4588Транстиретиновий амілоїдоз (ТТР)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл727680
4589Хвороба Шарко-Марі-Тута, CMT1A, CMT1B і X-CMTКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4591NOD2 – тестування однієї мутації 3020insC гена NOD2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл242050
4592rs188140481 A/T поліморфізм – генетичний тестКров EDTA 1 пробірка 4 мл242050
4593BRAF – дослідження перебудови гена BRAFПарафіновий блок217360
4594Аналіз повної послідовності кодування однієї обраноїКров EDTA 1 пробірка 4 мл6215910
4595Діагностичний екзомний аналіз (WES). послідовністьКров EDTA 1 пробірка 4 мл7252840
4596Повторний аналіз даних екзом, отриманих раніше в дослідженні «Діагностичний аналіз екзом (WES)». Комісійна експертизаКров EDTA 1 пробірка 4 мл2215670
4597Оцінка активності цитохрому Р450 2D6. Ідентифікація алеля CYP2D6* 4 при лікуванні карведилолом, кодеїном, метопрололом, пропранололом або тимололом.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл308520
4600RET – дослідження перебудови гена RET Парафіновий блок218040
4601Діагностичний аналіз геному (WGS). Повногеномне секвенування з обсягом аналізу в залежності від клінічного діагнозуКров EDTA 1 пробірка 4 мл82100850
4602Синдром заряду – аналіз виділених ділянок гена CHD7Кров EDTA 1 пробірка 4 мл409760
4603Синдром Драве – аналіз виділених фрагментів гена SCN1A – I стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл408520
4604Синдром Сотоса, церебральний гігантизм, аналіз окремих ділянок гена NSD1 – II стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл4012070
4606Хвороба Паркінсона, рецесивна форма – аналіз кодуючої ділянки гена PARK2 – І стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл4010470
4608Атиповий синдром Вернера – аналіз фрагмента гена LMNAКров EDTA 1 пробірка 4 мл315610
4610Пігментний ретиніт, пов’язаний з хромомКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4611Аутосомно-рецесивний пігментний ретиніт (ARRP) – аналіз делеції/дуплікації в гені EYSКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4612Лейкодистрофія ADLD і хвороба Пелізея-МерцбакаКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4613Васкуліт дефіциту ADA2 (DADA2), синдром Снеддона, синдром імунодефіциту та гематологічного дефектуКров EDTA 1 пробірка 4 мл316300
4614Доброякісна хорея, спадковий, церебрально-легенево-тиреоїдний синдром, немедулярна карцинома щитовидної залози – аналіз гена NKX2-1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317680
4615Синдром дефіциту транспортера глюкози GLUT1, дистонія 18 типу – аналіз послідовності гена SLC2A1 – стадія 1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316300
4616Синдром дефіциту транспортера глюкози GLUT1, дистонія 18 типу – аналіз послідовності гена SLC2A1 – стадія 2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316300
4617NTRK1 – тест на перебудову гена NTRK1. РИБАПарафіновий блок217830
4618Спіноцеребелярна атаксія, панель атаксії 6 (гени SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3112040
4619М’язова дистрофія Дюшенна/Беккера – перевірка носійства делецій/дуплікацій у гені DMD – підтвердження змін у родині (тестування екзонів 1-10, 21-30, 41-50, 61-70)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317330
4620М’язова дистрофія Дюшенна/Беккера – перевірка носійства делецій/дуплікацій у гені DMD – підтвердження змін у родині (тестування екзонів 11-20, 31-40, 51-60, 71-79)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317330
4621Аналіз копійності виділеної ділянки хромосомиКров EDTA 1 пробірка 4 мл508370
4622BOR, синдром BOR (ген EYA1 – екзони 3-7) – 1 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл317680
4623BOR, синдром BOR (ген EYA1 – екзони 8-12) – 2 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл319060
4624BOR, синдром BOR (ген EYA1 – екзони 13-18) – 3 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл317680
4625Синдром подовженого інтервалу QT (1-8 екзони гена KCNQ1) – 1 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл3110440
4626Синдром подовженого інтервалу QT (9-16 екзони гена KCNQ1) – 2 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл3110440
4627Доброякісний рецидивний внутрішньопечінковий холестаз 2 типу – 1 стадія діагностики, аналіз виділених ділянок гена ABCB11Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3214680
4628Передчасне виснаження яєчників (дослідження ділянки, що містить повтори CGG в гені FMR1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл276300
4629Панкреатит (гострий і хронічний) Тест на мутацію гена CTRCКров EDTA 1 пробірка 4 мл384820
4630diGeorge, синдром diGeorge, піднебінно-кардіофаціальний синдром, тетралогія Фалло (ген TBX1 – аналіз вибраних областей) – стадія 1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316300
4631diGeorge, синдром diGeorge, піднебінно-кардіофаціальний синдром, тетралогія Фалло (ген TBX1 – аналіз вибраних областей) – стадія 2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317680
4632Спадкова нейропатія з підвищеною чутливістю до тиску, HNPP (ген PMP22 – аналіз кодуючої послідовності)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317680
4633Олбрайт, спадкова остеодистрофія Олбрайта, псевдогіпопаратиреоз (ген GNAS – аналіз кодуючої послідовності) – 1 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл319060
4634Олбрайта, спадкова остеодистрофія Олбрайта, псевдогіпопаратиреоз (ген GNAS – аналіз кодуючої послідовності) – 2 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл317680
4635Спадковий гемохроматоз (гени HFE, TFR2, HFE2, HAMP, SLC40A1 – аналіз дуплікації/делеції)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4636Інтелектуальна недостатність, пов’язана з Х-хромосомою Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4637Синдром Горліна, множинний ендокринний аденоматоз типу 2В (ген PTCH1 – аналіз виділених ділянок) – 1 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл319750
4638Синдром Горліна, множинний ендокринний аденоматоз типу 2В (ген PTCH1 – аналіз виділених ділянок) – 2 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл319750
4643POLE – тест на мутацію гена POLEПарафіновий блок216960
4644Епілептична енцефалопатія, епілепсія з інтелектуальною недостатністю, що виникає у жінок, епілептична енцефалопатія раннього дитинства типу 9 (ген PCDH19 – аналіз дуплікації/делеції)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4645хвороба Краббе, глобоїдна лейкодистрофія (ген GALC – аналіз дуплікації/делеції), мет. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4646Синдром Аксенфельда-Рігера (аналіз кодуючої послідовності гена FOXC1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл315840
4647Синдром Драве – аналіз виділених фрагментів гена SCN1A – 2 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл318400
4648Синдром Холта-Орама (ген TBX5 – аналіз дуплікації/делеції) Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4649Синдром хронічної втоми, пов’язаний з дефіцитом глобуліну, що зв’язує кортикостероїди, (ген SERPINA6 – аналіз кодуючої послідовності)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317110
4650Полікістоз нирок, аутосомно-домінантна спадкова форма (АДПКН). Тестування виділених ділянок гена PKD11 – 1 етапКров EDTA 1 пробірка 4 мл3513040
4651Секвенування повного генома (WGS). Профілактичний аналіз геному з використанням методів секвенування NGS нового поколінняКров EDTA 1 пробірка 4 мл62116350
201932НАНОБІОМ – генетичне тестування мікробіому кишечникаКал зібраний у набір для збору Nanobiome 5213300
4655Аналіз клінічно значущих варіантів, застосовних у таргетній терапії, виконано. NGSПарафіновий блок3735940
4657Тестування виділених мутацій гена CPA1 1 – продовженняКров EDTA 1 пробірка 4 мл328650
4661Harmony Test (Трисомія 21, 18, 13, стать, аналіз XY, 22q11.2)Спеціальний збірний комплект2127320
4663Адреномієлонейропатія, адренолейкодистрофія, синдром дефіциту креатину (гени ABCD1, SLC6A8)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4664Дофамін-чутлива дистонія, міоклонічна дистонія DYT5, DYT11, синдром Сегава (гени GCH1,TH,SGCE,PRRT2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4665Хвороба Паркінсона (гени PARK7, ATP13A2, PINK1, SNCA, PARK2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4666Хвороба Паркінсона (гени ATP13A2, UCHL1, PARK2, LRRK2 і GCH1) – етап 2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4667Синдром Пітта-Гопкінса (ген TCF4 – аналіз вибраних фрагментів гена)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317110
4668Синдром Ретта (гени CDKL5, NTNG1, ARX, FOXG1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4669Вроджений ангіоневротичний набряк внаслідок дефіциту C1 inhКров EDTA 1 пробірка 4 мл319040
4670Аутосомно-рецесивна приглухуватість (ген STRC)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4671Х-зчеплений іхтіоз (ген STS), мет. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл316800
4672Синдром Трічера-Колінза, нижньощелепно-лицевий дизостоз. Аналіз виділених фрагментів гена TCOF1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317110
4673MYCN – Тест ампліфікації гена MYCN за допомогою FISHПарафіновий блок217990
4674TFE3 – тест на перебудову гена TFE3 методом FISHПарафіновий блок217990
4675USP6 – Тест на перебудову гена USP6 методом FISHПарафіновий блок217990
4676IGHV – тестування на мутації Кров EDTA 20 мл або кістковий мозок 4 мл Протягом 24 годин після збору матеріал необхідно доставити в лабораторію при температурі від +2°C до +8°C НЕ ДОЗВОЛЯТИ ЗАМОРОЖУВАННЯ МАТЕРІАЛУ2420700
4677PHF1 – тест на перебудову гена PHF1 методом FISHПарафіновий блок217990
4678Панель шлунково-кишкових інфекцій, 6 патогенів (найпростіші)Шлунково-кишкові інфекції DIAGpack Kit eNat Medium 608CS01R, набір із FLOQSwabs Regular (Copan), Cat. № 502CS01213710
4683FGFR2 – дослідження перебудови гена FGFR2Парафіновий блок227990
4684HRD – тестування порушень гомологічної рекомбінації Парафіновий блок32131860
4685PD-L1 SP142 – дослідження експресії PD-L1 (атезолізумаб)Парафіновий блок226310
4688GNAS – тестування на соматичні мутації гена GNAS при фіброзній кістковій дисплазіїПарафіновий блок225200
4689Синдром Лінча, спадковий неполіпозний колоректальний рак (HNPCC) – аналіз делеції/дуплікації генів MSH6, MUTYH, EPCAMКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4690Синдром Лінча, спадковий неполіпозний колоректальний рак (HNPCC), аналіз генів MLH1, MSH2 щодо делеції/дуплікаціїКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4691Синдром Сотоса – аналіз делецій/дуплікацій у NSD1, NFIXКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
4692Пакет діагностики повторних спонтанних абортів імунологічного генезу, визначення генотипу KIR та HLA-C у жінокКров EDTA 1 пробірка 4 мл2410950
4699Ризик викидня, базова панель генетичного тестування (фактор V Leiden, мутація G20210A в гені протромбіну)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл до 5 днів при 2-8ºC > 5 днів (120 год) заморозити при -20C211360
4700NIFTY базовий (T21, 18, 13, стать) – неінвазивний, пр.Кров, зібрана в пробірку з набору NIFTY, до 5 днів при кімнатній температурі2719480
4701 NIFTY стандартний (T21, 18, 13, анеуплоїдії XY, стать)Кров, зібрана в пробірку з набору NIFTY, до 5 днів при кімнатній температурі2721100
4702NIFTY plus (анеуплоїдії T21, 18, 13, 9, 16, 22, XY анеуплоідії, стать, делеції, дуплікації)Кров, зібрана в пробірку з набору NIFTY, до 5 днів при кімнатній температурі2722710
4703NIFTY Twins (T21, 18, 13, стать – визначення Y-хромосоми) Кров, зібрана в пробірку з набору NIFTY, до 5 днів при кімнатній температурі2721100
4706Аналіз повної кодуючої послідовності одного обраного гена (усі екзони) з мультігенної мет-панелі. NGSЦільна кров ЕДТА6225590
4707Хвороба Канавана. Аналіз кодуючої послідовності гена ASPA за допомогою методів секвенціювання нового поколінняЦільна кров ЕДТА5225590
4708Ектодермальна дисплазія. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів, пов’язаних із виникненням клінічних симптомів, проведений на основі обстеження усього екзому (WES)Цільна кров ЕДТА8247970
4709Триметиламінурія (синдром запаху риби). Аналіз послідовності всього кодуючого регіону гена FMO3 за допомогою методів секвенціювання нового поколінняЦільна кров ЕДТА5225590
4710Найпоширеніші м’язові дистрофії. Дослідження включає аналіз повної кодуючої послідовності генів ANO5, CAPN3, DMD, DYSF, FKRP, SGCA, SGCB і SGCG, відповідальних за найпоширеніші типи пахвинних дистрофій і дистрофій Дюшенна/Беккера.Цільна кров ЕДТА8223190
4711Найпоширеніші вроджені м’язові дистрофії. Дослідження включає аналіз повної кодуючої послідовності генів LMNA, SELENON, COL6A1, COL6A2, COL6A3, відповідальних за найпоширеніші типи вроджених дистрофій (тобто, коли симптоми хвороби виникають з народження).Цільна кров ЕДТА8223670
4712Найпоширеніша спадкова полінейропатія. Дослідження включає аналіз повної кодуючої послідовності генів GJB1, HINT1, MPZ, PMP22, GARS1, GDAP1, IGHMBP2, відповідальних за найпоширеніші типи хвороби Шарко-Марі-Тут (після можливого виключення дуплікації гена PMP22 -> код CMT-MLPA).Цільна кров ЕДТА8223670
4713Найпоширеніша міотонія. Дослідження включає аналіз повної кодуючої послідовності генів CLCN1 і SCN4A, відповідальних за найпоширеніші типи недистрофічних міотоній.Цільна кров ЕДТА8223190
4714Найпоширеніші вроджені міопатії. Дослідження включає аналіз повної кодуючої послідовності генів RYR1, DNM2, NEB, відповідальних за найпоширеніші типи генетично обумовлених міопатій.Цільна кров ЕДТА8223190
4715Найпоширеніші метаболічні міопатії. Дослідження включає аналіз повної кодуючої послідовності генів PYGM і CPT2, відповідальних за найпоширеніші типи метаболічних міопатій: хворобу зберігання глікогену типу V (дефіцит фосфорилази глікогену м’язової тканини) і дефіцит карнітин пальмітілтрансферази II.Цільна кров ЕДТА8223190
4716Найпоширеніші захворювання моторних нейронів. Дослідження включає аналіз повної кодуючої послідовності генів FUS і SOD1, відповідальних за найпоширеніші генетично обумовлені типи аміотрофічного бічного склерозу (після можливого виключення розширення в C9orf72 -> код ALS-1).
Цільна кров ЕДТА8223190
4717Множинні остеохондроми. Аналіз кодуючої послідовності генів EXT1 і EXT2 за допомогою методів секвенціювання нового покоління NGS.Цільна кров ЕДТА5228780
4718Повногеномне секвенування (WES). Превентивний аналіз ексому за допомогою методів секвенціювання нового покоління (NGS), включаючи тестування на SMA і FraX (для жінок).Цільна кров ЕДТА6260760
4719Спадковий рак грудей і яєчників. Аналіз кодуючої послідовності генів ATM, BRCA1, BRCA2, BARD1, BRIP1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 і TP53 за допомогою методів секвенціювання нового покоління NGS.Цільна кров ЕДТА5228780
4720Мітохондріопатії. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів ядерного геному, пов’язаних із виникненням клінічних симптомів мітохондріопатії, і аналіз мітохондріального геному, проведений на основі тестування всього екзому (WES).Цільна кров ЕДТА8247970
4721APC-пов’язана поліпозія кишечника (FAP), рак шлунка і поліпозія проксимального відділу шлунка і опухолі десмойдів. Аналіз кодуючої послідовності гена APC за допомогою методів секвенціювання нового покоління NGS.Цільна кров ЕДТА6225590
4730Панель: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 мет. NGSЦільна кров ЕДТА4719070
4854Коронавірус SARS-CoV-2, антиген, якісний тестМазок з носоглотки211690
4861Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла IgMсироватка211640
4865Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла IgG та IgMсироватка211060
4866Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла IgG та IgM,сироватка211210
4867Вроджена гіперплазія надниркових залоз – класична та некласична форми – дослідження 8 найпоширеніших мутацій гена CYP21A2 та фрагмента областіКров EDTA 1 пробірка 4 мл3711520
4871Окулофарингеальна дистрофіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл428070
4873Синдром Рубінштейна-Тайбі, тест на ген EP300, екзони 3, 8, 12, 30Кров EDTA 1 пробірка 4 мл7215910
4874Аналіз виділених екзонів гена AGL на глікогеноз III типуКров EDTA 1 пробірка 4 мл729670
4875Часткова вроджена ліподистрофія Даннінгана, I стадія гена LMNAКров EDTA 1 пробірка 4 мл7214150
4876Синдром Корнелії де Ланге – виділені зміни в гені NIPBLКров EDTA 1 пробірка 4 мл3511520
4878Синдром нетримання сечі – дослідження великої делеції в гені NEMOКров EDTA 1 пробірка 4 мл357990
4883Аналіз виділених ділянок гена FLCN – 1 етап діагностикиКров EDTA 1 пробірка 4 мл4210980
4884Синдром Лінча – найпоширеніші мутації в MLH1,MSH2,MSКров EDTA 1 пробірка 4 мл3110230
4885Гіпертрофічна кардіоміопатія, аналіз гена ACTC1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл4737850
4886Аналіз гена TRPS1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл4714150
4887Аналіз гена DCX (секвенування екзонів 1-7)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл379760
4889Синдром Драве, дитяча епілепсія – повторний аналізКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
4891Вивчення мутацій онкогенів і злиття генів (перебудов) при ракових захворюванняхПарафіновий блок4291550
4892HRRm – тест на мутацію гена гомологічної рекомбінації (додатково до BRCA-NGS)Парафіновий блок4231350
4893Гліома – тестування на мутації в генах ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 Парафіновий блок4227660
4894FGFR3 – тест на мутацію гена FGFR3Парафіновий блок215420
4895Ампліфікація MET – тест ампліфікації гена MET за допомогою техніки FISHПарафіновий блок217990
4896Злиття генів FGFR – дослідження перебудов генів FGFR2 і FGFR3Парафіновий блок2115590
4898Вірусна панель у матеріалі аборту: ЦМВ та герпес вірус Абортивний матеріал 722880
4899Дослідження абортивного матеріалу – аналіз аберацій та хромосомних мікроаберацій, визначення статі плоду Абортивний матеріал 2420860
4902Урогенітальна панель: гл. trachomatis, N. gonorrheaмазок з урогенітального тракту жінок Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit середній, LBC-Surepath мазок з урогенітального тракту чоловіків Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit середній сечу наливають у Multi- Collect Specimen Kit середній збір211170
4903Амікацин, кількіснийсироватка211570
4904Аманітин в сироватці крові, кількіснесироватка2116060
4905Профіль крові бета-блокаторівсироватка252020
4906Профіль сечі бета-блокаторівсеча251970
4907Профіль седативно-гіпнотичних препаратів в кровіСироватка або плазма (EDTA, гепарин)251710
4908Профіль седативно-гіпнотичних препаратів в сечісеча251710
4909Профіль психотропних препаратів в кровіСироватка або плазма (EDTA, гепарин)252280
4910Профіль психотропних препаратів в сечісеча252280
4911Профіль протисудомних засобів у кровісироватка25940
4912Профіль антиконвульсантів у сечісеча25940
4913Профіль антипсихотичних препаратів у кровісироватка25940
4914Сечовий профіль антисенсингічних препаратівсеча252280
4915Профіль інгібіторів кальцієвих каналів в кровіСироватка або плазма (EDTA, гепарин)252280
4916Профіль інгібіторів кальцієвих каналів в сечісеча252280
4917Трамадол в сироватцісироватка243770
4918СКРИНІНГОВИЙ ТЕСТ НА НОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ РЕЧОВИНИсеча211020
4919Леветирацетам, кількіснийсироватка214550
4920Ламотриджин кількіснийсироватка251740
4921Тіогуанін в крові, кількісноЦільна кров ЕДТА213340
4922Інфліксимаб – концентрація препарату та рівень антитілсироватка324890
4923Антитіла проти інфліксимабусироватка3111710
4924Антитіла до вірусу сказусироватка221230
4925Тіопуринметилтрансфераза (TPMT)ВЕНЕРИНА КРОВ (EDTA)212630
4926Вазоактивний інтестинальний поліпептид (VIP)ПЛАЗМА (EDTA)271410
4927CD59 еритроцитиЦільна кров ЕДТА216630
4929Фосфофруктокіназа (PFK)Цільна кров ЕДТА2712280
4930Виявлення гранулоцитарних речовин. аглютинація (GAT)сироватка213730
4931Виявлення гранулоцитарних речовин. люмінесцентний (ПОДАРУНОК)сироватка217470
4934Виявлення гранулоцитарних речовин. ферментативний (MAIG)сироватка2112270
4936Ультрачутливий лейкоцитарний тест – моноцити FLAER/CD14ЕДТА венозна кров219720
4937Ультрачутливий лейкоцитарний тест-FLAER/CD24 granulocyЕДТА венозна кров219820
4939Довголанцюгові С14 – С20 кислотисироватка216610
4941L-карнітинсироватка241880
4942L-карнітин сечісеча544670
4943Мукополісахариди сечісеча241360
4945Плацентарний ізофермент лужна фосфатазасироватка211690
4946ALK – тестування на мутації методом секвенуванняПарафіновий блок229200
4947HOXB13 – базове тестування на мутаціїКров EDTA 1 пробірка 4 мл302210
4948MMR – тестування експресії антигенів MLH1, MSH2, MSH6, PMS2Парафіновий блок215640
4949NBN – базове тестування на мутаціїКров EDTA 1 пробірка 4 мл302210
4950TP53 – Тест на мутацію гена TP53 в лімфоцитах периферичної крові – діагностика ХЛЛ-лейкеміїПарафіновий блок2113320
4954EGFR T790M (ctDNA) – Тест на мутацію EGFR T790M у вільно циркулюючій ДНК (рідка біопсія)Парафіновий блок2111110
4955EGFRmut T790M – тест на мутацію T790M гена EGFRПарафіновий блок217250
4956DPYD – дефіцит дигідропіримідиндегідрогенази (генетичний тест)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл314950
4957Тест SANCO RhDВенозну кров, зібрану в спеціальний транспортний комплект, після забору зберігати при кімнатній температурі, відправити якомога швидше304400
4958Синдром нечутливості до андрогенів (АР). аналіз сКров EDTA 1 пробірка 4 мл8223260
4959Пренатальний тест SANCOВенозну кров, зібрану в спеціальний транспортний комплект, після забору зберігати при кімнатній температурі, відправити якомога швидше2122870
4965Пренатальний тест SANCO і RhD-фактор плодаВенозну кров, зібрану в спеціальний транспортний комплект, після забору зберігати при кімнатній температурі, відправити якомога швидше3726060
4967Сімейна середземноморська лихоманка – екзонний аналізКров EDTA 1 пробірка 4 мл324480
4968p16 IHC – тестування експресії антигену p16 в пухлинній тканиніПарафіновий блок214870
4970Сімейна середземноморська лихоманка – аналіз екзонів 2 і 3 гена MEFV – другий етап діагностичної процедуриКров EDTA 1 пробірка 4 мл325360
4971Атрофія червоного зуба/DRPLA (ген ATN1 – динамічна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл317070
4972Кветіапін, кількіснийСироватка або плазма (EDTA, гепарин)251710
4973Венлафаксин, кількіснийСироватка або плазма (EDTA, гепарин)211710
4975Тест HotSpot – тестування найпоширеніших соматичних мутацій за допомогою методики NGSПарафіновий блок, цитологічний мазок2225280
4976Урацил в кровіПЛАЗМА (ЛІТІЙ ГЕПАРИН)211910
4978Коагуляційний фактор VIII, антигенПЛАЗМА (ЦИТРАТ)273630
4981Коагуляційний фактор VIII, мет. хромогеннийПЛАЗМА (ЦИТРАТ)211090
4982Частина Інгібітор VIII, мет. ХромогеннийПЛАЗМА (ЦИТРАТ)2716160
4985IgE sp. C286 – Ібупрофенсироватка231640
4986IgE sp. C5 – Ампіцилінсироватка211160
4987IgE sp. nGal d 2, Овальбумінсироватка211780
4988IgE sp. nGal d 1, овомукоїдсироватка211780
4991Родовий компонент С2сироватка231380
4992Компонент комплементу C1qсироватка231340
4993Анти-C1q антитіласироватка212390
5007ВГС зустрічався. ПЛР, кількісний + якісний Венозну кров збирають у пробірку з розділовим гелем (центрифуговані зразки слід зберігати та транспортувати: • до 72 годин при 2-8 °C; • більше 72 годин зберігати при -10 °C або нижче211310
5008HBV зустрічався. ПЛР, кількісний + якіснийПробірка з розділовим гелем і антикоагулянтом ЕДТА211270
5009ВГС мет. ПЛР, якісний + генотипуванняЕДТА плазма (ПЛР), сироватка212320
5010HBV зустрічався. ПЛР, якісна + резистентність до ламівудину (YMDD)ЕДТА плазма (ПЛР), сироватка213870
5011HBV зустрічався. ПЛР, кількісна + резистентність до ламівудину (YMDD)ЕДТА плазма (ПЛР), сироватка213870
5013HBV зустрічався. ПЛР, кількісний + лікарська стійкість до ентекавіруЕДТА плазма (ПЛР), сироватка213190
5014Зустр. Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. П Видалити завантаження на Multi Collect212760
5016Зустрічається ДНК аденовірусу (ADV). ПЛР в реальному часі, кількісно Венозну кров збирають у пробірку з розділовим гелем (центрифуговані зразки слід зберігати та транспортувати: • до 72 годин при 2-8 °C; • більше 72 годин зберігати при -10 °C або нижче213260
5035Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum mжіночий урогенітальний тампон Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit, LBC-Surepath чоловічий урогенітальний тампон Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit сеча, залита в Multi-Collect Матеріал стабільний: • до 14 днів при 2 – 25 ºC • до 3 місяців при температурі нижче -10 ºC. Транспортування матеріалу до лабораторії має відбуватися при температурі від 2° до 25°C.211800
5036Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium met.жіночий урогенітальний тампон Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit, LBC-Surepath чоловічий урогенітальний тампон Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit сеча, залита в Multi-Collect Матеріал стабільний: • до 14 днів при 2 – 25 ºC • до 3 місяців при температурі нижче -10 ºC. Транспортування матеріалу до лабораторії має відбуватися при температурі від 2° до 25°C.211280
5038Цитрат в сечі24 годСеча24 год211780
5040ДНК вірусу вітряної віспи (віспи) зустрічається в реальному часі на ПККров ЕДТА, спинномозкова рідина, мазок з пухирів212360
5042LBC + HPV HR ДНК (14 типів)Генітальний тампон Рідке середовище SurePat Запечатаний і маркований контейнер з матеріалом можна відправити в лабораторію протягом 21 дня, протягом якого його слід зберігати при 4-25°C281600
5043Тонкошарова цитологія LBC + Chlamydia trachomatis met. ПЛРКЛІТИННА СУСПЕНЗІЯ281630
5044LBC + HPV ДНК (14 типів) + Chlamydia trachomatisГенітальний тампон Рідке середовище SurePat Запечатаний і маркований контейнер з матеріалом можна відправити в лабораторію протягом 21 дня, протягом якого його слід зберігати при 4-25°C282680
5046HR ДНК ВПЛ (14 типів) + експресія білків p16 і Ki67жіночий урогенітальний тампон Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit, LBC-Surepath чоловічий урогенітальний тампон Abbott Cervi-Collect Specimen Kit і Multi-Collect Specimen Kit сеча, залита в Multi-Collect Матеріал стабільний: • до 14 днів при 2 – 25 ºC • до 3 місяців при температурі нижче -10 ºC. Транспортування матеріалу до лабораторії має відбуватися при температурі від 2° до 25°C.253770
5049NK-клітинний фенотип CD3, CD56, CD16, CD25, HLA DRВЕНЕРИНА КРОВ (EDTA)213980
5050Панель печінки з накладкою (AMA-M2, M2-сироватка211640
5052Гемохроматоз. Аналіз послідовності кодування генівКров EDTA 1 пробірка 4 мл4728850
5053Гомоцистинурія. Аналіз кодуючої послідовності гена CBS за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5054Вроджена втрата слуху – аналіз кодуючої послідовності понад 60 генів, виконаний на основі повного екзомного тесту (WES) з використанням методів секвенування NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5055хвороба Помпе. Аналіз послідовності всього регіонуКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5056Мукополісахаридоз типів I, II, IIIA-D, IVA, IVB,Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5057Вроджені порушення обміну речовин. Аналіз кодуючої послідовності понад 150 генів за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5059Синдром Hyper-IgE, синдром Йоба. Аналіз послідовностіКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5060Синдром Нетертона. Скринінг кодуючої послідовності гена SPINK5 за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5061Колоректальний поліпоз (FAP, MAP і поліпозКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5062Рак шлунка – дифузна форма. Аналіз кодуючої послідовності гена CDH1 за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5063Панкреатит (гострий і хронічний). аналіз сКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5065Захворювання малих судин головного мозку (ХМЗ). Аналіз послідовності 7 генів, асоційованих із CSVD (включаючи CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1, TREX1 і APP, виконано. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5066Гіперхолестеринемія. Аналіз послідовності кодуванняКров EDTA 1 пробірка 4 мл8223740
5067Аневризми та розшарування грудної аорти (ТААД). Скринінговий аналіз кодуючої послідовності 25 генів, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5068Команда Кабукі. Аналіз кодуючої послідовності генів KMT2D і KDM6A за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5070Синдром подовженого інтервалу QT типу 1-3 (LQTS 1-3). Аналіз кодуючої послідовності генів KCNQ1, KCNH2 та SCN5A за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5071Муковісцидоз (МВ). Аналіз 27 екзонів гена CFTR oКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5072Ацерулоплазмінемія. Аналіз кодуючої послідовності гена СР за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5073Адренолейкодистрофія. Аналіз послідовності всієї регКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5074Хвороба Альцгеймера. Захворювання з раннім початкомКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5075хвороба Краббе. Аналіз кодуючої послідовності гена GALC за допомогою методів секвенування наступного покоління (NGS).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5076Хвороба Німана-Піка, типи A, B і C. Аналіз послідовності всієї кодуючої області генів NPC1, NPC2 і SMPD1 за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5077Хвороба Паркінсона/дистонія. Аналіз послідовності всієї області кодування >20 генів, асоційованих із захворюванням, включаючи PRKN і PARK7, виконаний на основі тестування всього екзома (WES), відповідає. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5079Дистрофія пояса кінцівок 2А типу (LGMD2A), кальпаїнопатія. Аналіз кодуючої послідовності гена CAPN3 з використанням методів секвенування наступного покоління (NGS).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5080М’язова дистрофія Дюшенна/Беккера (МДД/МЩКТ). Аналіз послідовності всієї кодуючої області гена DMD за допомогою методів секвенування наступного покоління (NGS).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5084Дистрофія пояса кінцівок (LGMD). Аналіз кодуючої послідовності 22 генів, виконаний на основі дослідження цілого екзома (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5088Спадкова спастична параплегія. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів ATL1, KIF1A, KIF5A, REEP1, SPAST і CYP7B1, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5089Дитяча спадкова спастична параплегія. Аналіз з використанням методів секвенування наступного покоління, виконаних на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5090CADASIL – церебральна артеріопатія з підкірковими інфарктамиКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5091Нейродегенерація з накопиченням заліза (NBIA). Аналіз послідовності ATP13A2, C19orf12, COASY, CP, DCAF17, FA2H, FTL, PANK2, PLA2G6, WDR45, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5092Спадкові нейропатії. Аналіз кодуючої послідовності понад 80 генів (авторська панель, включаючи CMT), мет. NGS, виконаний на основі повного екзомного тесту (WES)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5093Лобно-скронева деменція (ЛСД). Аналіз кодуючої послідовності 11 генів: ANG, CHCHD10, CHMP2B, FUS, GRN, MAPT, PRNP, SQSTM1, TARDBP, UBQLN2, VCP, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5094Дитяча абсансна епілепсія (CAE). Аналіз кодуючої послідовності 6 генів, асоційованих з виникненням CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 і CACNA1H, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5095Синдром Драве. Аналіз кодуючої послідовності 7 генівКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5096Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів, асоційованих з виникненням клінічних симптомів епілепсії, виконаний на основі повного екзомного тесту (WES)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5098Туберозний склероз. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів TSC1 і TSC2 з використанням методів секвенування наступного покоління (NGS).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5099Бічний аміотрофічний склероз (БАС). Аналіз кодуючої послідовності 30 генів, met.NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5100Хвороба Рефсума. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів PEX7 і PHYH з використанням методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5101Мітохондріальні захворювання. Аналіз послідовності геномуКров EDTA 1 пробірка 4 мл5213670
5103Синдром Алагіля (ALGS). Аналіз кодуючої послідовності генів JAG1 і NOTCH2, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5104Синдром Альпорта. Аналіз кодуючої послідовності генів COL4A3, COL4A4 і COL4A5 за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5105Синдром Марфана. Аналіз послідовності, що кодує ген FКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5106Недосконалий остеогенез. Аналіз кодуючої послідовності генів COL1A1 і COL1A2 за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5107Синдром Кліппеля-Фейля. Аналіз кодуючої послідовності генів GDF6, GDF3 і MEOX1 з використанням методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5109Нервово-м’язові захворювання. Аналіз кодуючої послідовності понад 550 генів за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5110Дофамін-чутлива дистонія, синдром Сегави. Аналіз кодуючої послідовності гена GCH1, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5111Метахроматична лейкодистрофія. Аналіз послідовностіКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5112Дефіцит сурфактанту. Скринінг кодуючої послідовності генів SFTPB, SFTPC і ABCA3 за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5113Команда Сотоса. Аналіз кодуючої послідовності гена NSD1 за допомогою методів секвенування наступного покоління NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5118Синдром Ашера 2 типу, аналіз окремих ділянок гена USH2AКров EDTA 1 пробірка 4 мл458870
5119Цероїдний ліпофусциноз 1 типу (аналіз мутацій p.Thr75Pro та p.Arg151T в гені PPT1)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл374820
5120Цероїдний ліпофусциноз 2 типу (ген TPP1) – додаткове обстеженняКров EDTA 1 пробірка 4 мл316270
5121Цероїдний ліпофусциноз 3 типу (аналіз на найпоширенішу делецію в гені CLN3)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл277760
5122Бічний аміотрофічний склероз, мутація гена SOD1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3713270
5123Туберозний склероз – дослідження дуплікації/делеціїКров EDTA 1 пробірка 4 мл317600
5124Дослідження 2-х маркерних мутацій (2 амплікони) – виділеноКров EDTA 1 пробірка 4 мл407070
5125Тестування 3-х маркерних мутацій (3 ампліконів) – вибраний ген/гени та вибрані мутації.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл409090
5126Меланома, сімейна фігура. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів CDKN2A, CDK4, POT1, PTCH1, TERT у напрямку схильності до розвитку раку шкіри, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5127Хвороба Паркінсона – домінантна форма, аналіз всієї кодуючої області гена PARK1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3713980
5128Панель шлунково-кишкових інфекцій, 25 збудників (вКал зібраний в набір DIAGpack (до 7 днів при кімнатній температурі)218150
5129Панель паразитів травної системи, 9 збудників, зустріч. Real-Time PCR, якіснийКал зібраний в набір DIAGpack (до 7 днів при кімнатній температурі)214130
5130Панельний бактеріальний вагіноз (БВ) 7 збудників, зустріч. ПЛР в реальному часі, якісно та кількісно Урогенітальний тампон, цервікальний тампон Транспортне середовище: ENAT bulk (Copan) Cat. № 608C Тампон: – Жіночий: FLOQSwabs Regular (Copan), Cat. № 502CS01 – Чоловічий: FLOQSwabs Ultra-Thin minitip, № кат. 525CS01213710
5133Нейропатія Лебера AR, аутосомно-рецесивна атрофія зорового нерва (arLHON) – аналіз найпоширенішої мутації DNAJC30Кров EDTA 1 пробірка 4 мл316160
5135Kjer, атрофія зорового нерва типу Kjer (ADOA), met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл7229260
5153IgE sp. rTri a 14, пшеницясироватка211710
5154IgE sp. rAra h 1, арахіссироватка211780
5155IgE sp. rAra h 2, арахіссироватка211780
5156IgE sp. rAra h 3, арахіссироватка211780
5157IgE sp. rAra h 8, арахіссироватка211780
5158IgE sp. rAra h 9, арахіссироватка211780
5159IgE sp. rCor a 8, лісовий горіхсироватка211780
5160IgE sp. rCor a 1, лісовий горіхсироватка211780
5161IgE sp. nCor a 9, лісовий горіхсироватка211780
5162IgE sp. rCor a 14, лісовий горіх.сироватка211780
5163IgE sp. rГлечик r 1, волоський горіхсироватка211320
5164IgE sp. rГлечик r 3, волоський горіхсироватка211320
5165IgE sp. rMal d 3, яблукосироватка211780
5166IgE sp. rAct d 8, ківісироватка211320
5167IgE sp. rPru p 4, персиксироватка211320
5168IgE sp. rGly m 4, соясироватка211320
5169IgE sp. nGly m 5, соясироватка211320
5170IgE sp. nGly m 6, соясироватка211320
5171IgE sp. rApi г 1,01, селерасироватка211320
5172IgE sp. rGad c 1, кодсироватка211320
5173IgE sp. rCyp c 1, коропсироватка211320
5174IgE sp. rPen a 1, креветкисироватка211320
5175IgE sp. рБет V 4, березсироватка211320
5176IgE sp. rPhl p 1, дерть тимофію луцького.сироватка211710
5177IgE sp. rPhl p 2, тимофіївка лугова.сироватка211320
5178IgE sp. nPhl p 4, тимофіївка лугова.сироватка211360
5179IgE sp. rPhl p 5, тимофіївка лугова.сироватка211780
5180IgE sp. rPhl p 6, тимофіївка лугова.сироватка211360
5181IgE sp. rPhl p 7, тимофіївка лугова.сироватка211320
5182IgE sp. rPhl p 11, тимофіївка лугова.сироватка211360
5183IgE sp. rPhl p 12, тимофіївка лугова.сироватка211320
5184IgE sp. nCyn d 1, Бермудська травасироватка211360
5185IgE sp. nArt v 3, полинсироватка211710
5186IgE sp. rPar j 2, стінокрилсироватка211360
5187IgE sp. nSal k 1, колючий сольовий розчинсироватка211360
5188IgE sp. rAlt a 1, Alternariaсироватка211360
5189IgE sp. rAsp f 3, Aspergillusсироватка211320
5190IgE sp. rAsp f 4, Aspergillusсироватка211320
5191IgE sp. rAsp f 6, Aspergillusсироватка211320
5192IgE sp. rapi m 1, бджолина отрутасироватка211780
5193IgE sp. rapi m 2, бджолина отрутасироватка211320
5194IgE sp. rapi m 3, бджолина отрутасироватка211780
5195IgE sp. rapi m 5, бджолина отрутасироватка211780
5196IgE sp. rapi m 10, бджолина отрутасироватка211320
5197IgE sp. rVes v 1, отрута осисироватка211710
5198IgE sp. rVes v 5, отрута осисироватка211780
5199IgE sp. rFel d 1, кітсироватка211710
5200IgE sp. rFel d 4, кітсироватка211710
5201IgE sp. rCan f 1, собакасироватка211710
5202IgE sp. rCan f 2, собакасироватка211710
5203IgE sp. rCan f 5, собакасироватка211710
5204IgE sp. rEqu c 1, кіньсироватка211710
5205IgE sp. rHev b 1, латекссироватка231320
5206IgE sp. rHev b 3, латекссироватка211320
5207IgE sp. rHev b 5, латекссироватка211320
5208IgE sp. rHev b 6.02, латекссироватка231320
5209IgE sp. rHev b 8, латекссироватка211320
5210IgE sp. rHev b 11, латекссироватка211320
5211Chikungunya IgGсироватка211930
5212Чикунгунья IgMсироватка211830
5213Парагрип типу 1 IgGсироватка212210
5214Парагрип типу 2 IgGсироватка212210
5215HEV IgGсироватка211190
5216Зустрів Tropheryma whipplei. ПЛРКал228230
5217Bartonella spp. зустрів. ПЛРЦільну кров, зібрану на свіжій тканині EDTA216410
5218Coxiella burnetii met. ПЛРЦільну кров, зібрану на свіжій тканині EDTA216410
5219Leishmania infantum IgG+IgMСирий212400
5220IgE sp. nArt v 1, полинсироватка211780
5221IgE sp. епітоп rDer p 23, кліщсироватка211710
5222IgE sp. rBet v 6, березсироватка211360
5224Панель алергічного альвеоліту для дорослихсироватка374970
5225Панель алергічного альвеоліту для дітейсироватка374970
5226HAV IgG антитіласироватка211210
5227Комплемент, фактор Нсироватка281200
5228IgE sp. nCan f 3, пессироватка211780
5229IgE sp. F356 – Чорна смородинасироватка211320
5230IgE sp. F322 – Червона смородинасироватка211260
5231IgE sp. Т10 – каліфорнійський горіх, пилоксироватка211320
5232IgE sp. F36 – Кокоссироватка211320
5233IgG4 sp. F1 – яєчний білоксироватка251770
5234IgE sp. K75 – TDI ізоціанатсироватка211320
5235IgE sp. K76 – MDI ізоціанатсироватка211320
5236IgE sp. Е4 – коров’яча лупасироватка211320
5278Спадковий дифузний рак шлунка (HDGC) – тест на схильність – тест NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл4730520
5279Синдром Горліна-Гольца – тест на схильність – тест NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл4730520
5280Хронічна прогресуюча зовнішня офтальмоплегія (CPEO) у дорослому віці з мітохондріальною міопатієюКров EDTA 1 пробірка 4 мл3713980
5281Синдром Пейтца-Єгерса. Аналіз кодуючої послідовності гена STK11, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5282Команда Лі-Фраумені. Аналіз всієї кодуючої послідовності гена TP53, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5283Спадкові феохромоцитоми (парагангліома/феохромоцитома). Аналіз кодуючої послідовності генів MAX, NF1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127 і VHL, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5284Спадковий рак підшлункової залози. Аналіз кодуючої послідовності генів BRCA1, BRCA2, APC, CDKN2A, TP53, STK11, MLH1, MSH2, BMPR1A, SMAD4, PALB2 і ATM, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5285Спадковий рак легенів. Аналіз кодуючої послідовності генів TP53, EGFR, CDKN2A і BRCA2, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5286Спадковий рак матки (ендометрія). Аналіз кодуючої послідовності генів TP53, PTEN, STK11, MLH1, MSH2, MSH6 і PMS2, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5287Спадковий рак нирки. Аналіз кодуючої послідовності генів FH, VHL, FLCN, MET, TSC1, TSC2, PTEN, BAP1, SDHB, SDHC, SDHD, MLH1, MSH2, MSH6 і PMS2, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5288Спадковий рак яєчників. Аналіз кодуючої послідовності генів BRCA1, BRCA2, TP53, STK11, PALB2, BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D, MLH, MSH2, MSH6 і PMS2, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5289Шваноматоз. Аналіз кодуючої послідовності генів LZTR1, SMARCB1 і NF2, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5290Спадкові ракові захворювання кровотворної системи (лейкемії). Аналіз послідовності кодування генів 26 генів, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5291Скринінгова панель для людей із сімей ризику або людей з раком молочної залози. Аналіз кодуючої послідовності 93 генів met. NGS в пухлинному матеріаліПарафіновий блок2138450
5292Раптова серцева смерть. Аналіз послідовності 20 генів, асоційованих зі схильністю до аритмій, аритмогенної кардіоміопатії, розвитку аневризм, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5293Гіпертрофічна, дилатаційна кардіоміопатія та кардіоміопатія без ущільнення лівого шлуночка (ЛШНК). Аналіз кодуючої послідовності 78 генів met.NGS на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8748040
5294Хвороба Штаргардта, тип 1. Аналіз кодуючої послідовності гена ABCA4 з урахуванням наявності структурних та інтронних варіантів, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5295Дистрофія сітківки, основна панель. Аналіз послідовності 27 генів met. НГС з аналізом конструктивних варіантівКров EDTA 1 пробірка 4 мл5233650
5296Дистрофія сітківки і рогівки. Скринінговий аналіз 300 генів, пов’язаних з дегенеративними захворюваннями очей, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл7241650
5297Цероідоліпофусціноз. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності 13 генів: ATP13A2, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTSD, CTSF, DNAJC5, GRN, KCTD7, MFSD8, PPT1 і TPP1, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл8235250
5298Спадкова спастична параплегія дорослих. Аналіз із застосуванням методів секвенування наступного покоління, виконаного на основі повного екзомного дослідження (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5299хвороба Фабрі. Аналіз послідовності всієї кодуючої області гена GLA, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5300Інсуліннезалежний діабет у дорослих та діабет ІІ типу. Аналіз послідовності 22 генів схильності до розвитку захворювання.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5301Діабет типу MODY. Аналіз кодуючої послідовності генів ABCC8,APPL1,BLK,CEL,GCK,GLUD1,HADH,HNF1A,HNF1B,HNF4A,INS,KCNJ11,KLF11,NEUROD1,PAX4,PDX1, асоційованих із симптомами захворювання, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5302Вроджені порушення обміну речовин. Аналіз кодуючої послідовності 34 генів, метод. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5303Краніосиностоз. Скринінговий аналіз 74 генів, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5304Фосфатемічний рахіт. Аналіз кодуючої послідовності 16 генів, пов’язаних з симптомами захворювання, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5305Синдром Елерса-Данлоса та захворювання сполучної тканини. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності приблизно 60 генів, пов’язаних з виникненням клінічних симптомів, виконано. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5306Артрогрипоз. Скринінг кодуючої послідовності генів, асоційованих з появою клінічних симптомів, виконаний на основі повного екзомного тесту (WES)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5307Імунодефіцити, включаючи SCID. Аналіз кодуючої послідовності 26 генів, що відносяться до симптомів захворювання, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5308Вроджені імунодефіцити, імунодефіцити. Аналіз кодуючої послідовності генів, пов’язаної з виникненням клінічних симптомів, met. NGS на основі повного екзомного дослідження (WES)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5309Синдром Ретта. Аналіз кодуючої послідовності генів MECP2, CDKL5, GNB1, UBE3A та FOXG1, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5310Псевдогіпопаратиреоз, синдром Олбрайта (PHP) – типи 1а і 1с. Скринінговий аналіз послідовності, що кодує ген GNAS, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5311РА-патії, включаючи синдром Нунана. Аналіз кодуючої послідовності 19 генів, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5235250
5312генодерматози. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів, пов’язаних з виникненням клінічних симптомів, виконано. NGS, виконаний на основі повного екзомного тесту (WES)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5313Передчасна недостатність яєчників (ПЯ). Аналіз кодуючої послідовності 27 генів у разі підозри на первинну недостатність яєчників або раннє виснаження оваріального резерву, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5316Гіпогонадотропний гіпогонадизм. Аналіз кодуючої послідовності 32 генів на основі повного екзомного тесту (WES)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5318Порушення розвитку та статевої диференціації. Аналіз послідовності 19 генів на основі повного екзомного тесту (WES)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5248040
5321BRCA2 – дослідження великих делецій і дуплікацій, met. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл238960
5322CDH1 – дослідження великих делецій і дуплікацій, met. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл238960
5323HPV – тестування на наявність ВПЛ в раковій тканиніПарафіновий блок215420
5324Аналіз будь-якого генетичного варіанту/амплікону (фрагмента геному) поза пропозицією, за винятком мет. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл278400
5325Панель преконцепції для пар, які планують вагітність, 301 рецесивне захворювання. NGS – одне партнерське дослідженняКров EDTA 2 пробірки5242730
5326P/cp Desmoglein 1 і Desmoglein 3 IgG зустрічаються. Eсироватка212830
5327BCL2 – дослідження технічної перебудови. РИБАПарафіновий блок217360
5328BCL2/IGH – технологія дослідження злиття генів. РИБАПарафіновий блок217360
5329BCL6 – дослідження технічної перебудови. РИБАПарафіновий блок217360
5330MALT1 – дослідження технічної перебудови. РИБАПарафіновий блок217360
5331MYC – дослідження технічної перебудови. РИБАПарафіновий блок217360
5332MYC/IGH – технологія дослідження злиття генів. РИБАПарафіновий блок217360
5333IGH – дослідження технічної перебудови. РИБАПарафіновий блок217360
5334CCND1/IGH – технологія дослідження злиття генів. РИБАПарафіновий блок217360
533511q – тестування хромосомних аберацій 11q тех. РИБАПарафіновий блок217990
5336PIK3CA – тест на мутацію гена PIK3CAПарафіновий блок217270
533717п – дослідження делеції 17п, тех. РИБАEDTA кров від +4° до +6° максимум 48 годин, НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ Парафіновий блок217360
5338ATM/TP53 – техніка тесту видалення. РИБАEDTA кров від +4° до +6° максимум 48 годин, НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ Парафіновий блок217360
5339EGFR – технічний тест на ампліфікацію гена EGFR. РИБАПарафіновий блок217360
5340EWSR1 – дослідження перебудови гена EWSR1 техн. РИБАПарафіновий блок217360
5341SS18 – Технічне дослідження реаранжування гена SS18. РИБАПарафіновий блок217360
5342Клінічний мікрочіп CGH – етап I (гібридизаціяКров EDTA 1 пробірка 4 мл4210470
5343Клінічний мікрочіп CGH – етап II (Аналіз біоіВиділена ДНК з первинного зразка з кроку 1 дослідження4210470
5346Аналіз серця на бічний аміотрофічний склероз (БАС).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл2712470
5348Спіноцеребелярна атаксія 8, SCA8 (ген ATXN8 – динамічна мутація)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл327990
5349Дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, аналіз екзонів 6-10 гена G6PD-1, етап діагностикиКров EDTA 1 пробірка 4 мл4216270
5350Спадкова спастична параплегія. Аналіз великих делецій і дуплікацій у генах SPAST і ATL1 met. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл5714150
5351CYP2C9 – дослідження варіантів гена CYP2C9 Кров EDTA 1 пробірка 4 мл224210
5352COL1A1-PDGFB – тест злиття генів met. РИБАПарафіновий блок228040
5354Грип A, B і RSV Meth. ПЛР в реальному часіМазок з носоглотки, мазок із горла, взятий за допомогою набору DIAGpack212100
5359HEV, РНКВенозна кров Центрифугувати кров, злити та заморозити сироватку до 4 годин після збору.218490
5364Виконано загальногеномне секвенування вірусу SARS CoV-2. NGSМазок з носоглотки378010
5372Повна панель респіраторних інфекцій і SARS-CoV-2 Мазок з носа, мазок із горла, транспортне середовище: ENAT bulk (Copan) Cat. № 608C Назальний тампон: FLOQSwabs Flexible (Copan), кат. № 503CS01 Мазок із горла: FLOQSwabs Flexible (Copan), кат. № 502CS01217900
5383CYP2D6 – виявлення варіантів, пов’язаних з метаболізмом нейролептиківКров EDTA 1 пробірка 4 мл3710370
5384Канабіноїди – оцінка генетичних варіантів, пов’язаних з реакцією на лікиКров EDTA 1 пробірка 4 мл3711520
5386Повторні викидні. Ідентифікація гаплотипу М2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл255040
5387Скринінгова панель для людей із сімейними раковими захворюваннями – аналіз кодуючої послідовності 30 генів, зустріч. NGS слини, 72 години при 1-8°C9731900
5388Хвороба Краббе, обширне тестування на делецію IVS10dКров EDTA 1 пробірка 4 мл324480
5389Хвороба Краббе з пізнім початком, дослідження великої делеції IVS10del30kb і мутації p.G286D в гені GALCКров EDTA 1 пробірка 4 мл325360
5390Додаткове обстеження Infano – м’язова дистрофія Дюшенна/Беккера (МДД), вроджена гіперплазія надниркових залоз (CYP21A2), мет. MLPAЩоковий мазок (спеціальний набір) Кров ЕДТА 1 пробірка4222460
5392Хвороба Шарко-Марі-Тута типу 1 (CMT1), аналіз кодуючої області гена PMP22, met. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл5214150
5393Синдром Лойса-Дітца, Аналіз мутацій в екзонах 7, 6, 5, фрагменті екзону 4 гена TGFBR2 та в екзонах 8 і 9 гена TGFBR1 – 1 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл4215910
5394CRC ctDNA – колоректальний рак (рідка біопсія)Кров, зібрана в пробірку, призначену для вільної циркуляції ДНК у рідинах організму, наприклад STRECK Cell-Free DNA BCT. 6-37°C, час транспортування не повинен перевищувати 48 годин.2529500
5395Хвороба кленового сиропу, тест на мутацію в гені BCKDHA – 1 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл4222940
5396Синдром Аарскога-Скотта, аналіз виділених ділянок гена FGD1 – 1 етап діагностичної процедуриКров EDTA 1 пробірка 4 мл4215910
5397Первинний ізольований гіпопаратиреоз, аналіз окремих ділянок AIREКров EDTA 1 пробірка 4 мл429760
5398Команда Сільвера Рассела (RSS) UPD7mat аналіз, зустріч.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл5210980
5400CDKN2A – тест на видалення гена CDKN2A виконано. РИБАПарафіновий блок218040
5401MDM2 – виконано тест на ампліфікацію гена MDM2. РИБАПарафіновий блок218040
5402Тест на мутацію генів ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1, IDH2, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл3025830
5403BCR/ABL – тест злиття генів BCR/ABL. РИБАКістковий мозок Протягом 24 годин після збору матеріал необхідно доставити в лабораторію при температурі від +2°C до +8°C. НЕ ПОВИНЕН ДОПУСТИТИ ЗАМОРОЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ219840
54045q – виконано тест на видалення. РИБАКістковий мозок Протягом 24 годин після збору матеріал необхідно доставити в лабораторію при температурі від +2°C до +8°C. НЕ ПОВИНЕН ДОПУСТИТИ ЗАМОРОЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ217830
54057q – виконано тест на видалення. РИБАКістковий мозок Протягом 24 годин після збору матеріал необхідно доставити в лабораторію при температурі від +2°C до +8°C. НЕ ПОВИНЕН ДОПУСТИТИ ЗАМОРОЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ217830
5406ХЛЛ, цитогенетичний тест. FISH (панель: трисомія 12, делеція хромосоми 13, ATM, 17p)Кістковий мозок Протягом 24 годин після збору матеріал необхідно доставити в лабораторію при температурі від +2°C до +8°C. НЕ ПОВИНЕН ДОПУСТИТИ ЗАМОРОЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ2122150
5408CCND1 – тест на перебудову гена CCND1. РИБАПарафіновий блок217360
5409IGK – тест на перебудову гена IGK. РИБАПарафіновий блок217360
5410IGL – Тест на перебудову гена IGL виконано. РИБАПарафіновий блок217360
5411IRF4 – тест на перебудову гена IRF4. РИБАПарафіновий блок217360
5420Спадковий рак молочної залози. Аналіз кодуючої послідовності генів ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 і TP53i, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5421Parento Optimum – тест для пар, які планують вагітністьКров EDTA 1 пробірка 4 мл4238450
5422Parento Optimum – тест для пар, які планують вагітністьКров EDTA 1 пробірка 4 мл4238450
5423Parento Maximum – тест для пар, які планують вагітністьКров EDTA 1 пробірка 4 мл7257630
5424Parento Maximum – тест для пар, які планують вагітністьКров EDTA 1 пробірка 4 мл7257630
5425Синдром Елліса-ван Кревельда (EVCS). Аналіз кодуючої послідовності генів EVC і EVC2, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5426Синдром Трічера-Коллінза/нижньощелепно-лицевий дизостоз (ТКС). Аналіз кодуючої послідовності генів DHODH, EFTUD2, POLR1B, POLR1C, POLR1D, SF3B4, TCOF1, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5427Синдром Сензенбреннера/краніоектодермальна дисплазія (CED). Аналіз кодуючої послідовності генів IFT122, IFT140, IFT43, IFT52, WDR19, WDR35, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5428Найбільш поширені скелетні дисплазії з укороченням кінцівок у внутрішньоутробному періоді (ВГП). Аналіз кодуючої послідовності генів ALPL, COL1A1, COL1A2, COL2A1, FGFR3, SLC26A2, SLC26A2, SOX9, TRIP11, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5429Лобно-носова дисплазія (ЛНД). Аналіз кодуючої послідовності генів ALX1, ALX3, ALX4, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5430Синдром Корнелії де Ланге (CDLS). Аналіз кодуючої послідовності генів HDAC8, NIPBL, RAD21, SMC1A, SMC3, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5431Полікістоз нирок. Аналіз кодуючої послідовності генів COL4A3, COL4A4, COL4A5, HNF1B, NOTCH2, PKD1*, PKD2, PKHD1, TSC1, TSC2, VHL, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5432Альбінізм і гіпопігментація. Аналіз послідовності кодування гена, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5433Синдром Кофіна-Лоурі. Аналіз кодуючої послідовності гена RPS6KA3, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5434Гемолітична анемія/дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Аналіз кодуючої послідовності гена G6PD, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5435Олександрівська хвороба. Аналіз кодуючої послідовності гена GFAP, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5436Хвороба Канавана. Аналіз кодуючої послідовності гена ASPA, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5225660
5437Анемія Фанконі (ФА). Аналіз кодуючої послідовності генів BLM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, PALB2, SLX4, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5438Синдром Стіклера/Спадкова прогресуюча артроофтальмопатія. Аналіз кодуючої послідовності генів COL2A1, COL11A1, COL11A2, COL9A1, COL9A2, COL9A3, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5228850
5439Мікроцефалія/мікроцефалія. Скринінг кодуючої послідовності генів, пов’язаної з виникненням клінічних симптомів, проводять на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5440Низький зріст/дефіцит зросту. Скринінг кодуючої послідовності генів, пов’язаної з виникненням клінічних симптомів, проводять на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5441Дитячі атаксії. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів, пов’язаних з появою клінічних симптомів, виконаний на основі повного екзомного тесту (WES). NGS.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5442Атаксія дорослих. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності генів, пов’язаної з виникненням клінічних симптомів, виконували на основі повного екзомного тесту (WES)met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5443Дитячі лейкодистрофії. Скринінг кодуючої послідовності генів, пов’язаної з виникненням клінічних симптомів, проводять на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5444Лейкодистрофії дорослих. Скринінг кодуючої послідовності генів, пов’язаної з виникненням клінічних симптомів, проводять на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5445Скелетні дисплазії. Скринінг кодуючої послідовності генів, пов’язаної з виникненням клінічних симптомів, проводять на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5446Інтелектуальна недостатність. Скринінг кодуючої послідовності генів, пов’язаної з виникненням клінічних симптомів, проводять на основі повного екзомного тесту (WES).Кров EDTA 1 пробірка 4 мл8248040
5447Вади розвитку очей. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності 72 генів, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5233340
5448Атрофія зорового нерва. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності 26 генів, мет. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5230780
5449Дистрофія рогівки. Скринінговий аналіз кодуючої послідовності 14 генів: AGBL1, CHST6, COL8A2, DCN, GRHL2, KRT12, KRT3, OVOL2, SLC4A11, TACSTD2, TGFBI, UBIAD1, VSX1, ZEB1, met. NGSКров EDTA 1 пробірка 4 мл5230780
5450Повторний аналіз або розширення аналізу геномних даних, отриманих у дослідженні «Діагностичний аналіз геному (WGS)». Комісійна експертиза.не застосовується2116060
5451Синдром Алагіля, Дослідження виділених ділянок генаКров EDTA 1 пробірка 4 мл4212040
5452Енцефалопатія типу MNGIE, дослідження всієї кодуючої ділянки гена TYMP 1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл4226110
5455зустріли панельні ПЛР-інфекції органів травлення – 22 р.оКал218680
5456Синдром Імерслунда-Грасбека (мегалобластна анемія 1), аналіз окремих ділянок гена CUBN 1 – 1 стадіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл429570
5457met панель ПЛР з позитивної гемокультури – 43 патоBD BACTEC Blood Після збору матеріал слід обробити та протестувати одразу після виявлення позитивного результату посіву крові. Якщо необхідно зберігати, це слід робити при: – кімнатній температурі (15-25°C) протягом 24 годин після позитивного результату – в системі моніторингу культури крові протягом 24 годин після позитивного результату.218680
5458met панель ПЛР, CSF інфекції – 14 збудників (бактеМатеріал СМР слід обробити та проаналізувати якомога швидше після збору. Якщо необхідно зберігати, зберігайте при кімнатній температурі (приблизно 23 °C) протягом максимум 1 дня або в холодильнику (приблизно 4 °C) протягом максимум 7 днів. Під час транспортування дотримуватись умов зберігання.2111750
5459Засідання комісії Pneumonia. ПЛР, інфекції нижніх шляхів відмокротиння (включаючи аспірат трахеї), БАЛ. Зібраний матеріал слід обробити та дослідити якомога швидше. Якщо необхідно зберігання, його слід зберігати при температурі холодильника (2-8°C) максимум 1 день.2114420
5460Панель респіраторів зустрічається. ПЛР, інфекції верхніх дихальних шляхівНазофарингеальний мазок у FLOQSwabs Flexibles Sterile Transport Medium (Copan), UTM-RT Virus Transport Medium (Copan) Матеріал слід обробити та протестувати якомога швидше після збору. Якщо потрібне зберігання, його слід зберігати: – при кімнатній температурі (15-25°C) максимум 4 години – в холодильнику (2-8°C) максимум 3 дні – замороженим (<=-15 °C або <= -70 °C) протягом максимум 30 днів.219070
54647+/10- – хромосомна аберація, діагноз гліобластомаПарафіновий блок2213840
5465DDIT3 – Вивчення перебудови гена DDIT3 met. РИБАПарафіновий блок227990
5466KIT D816V – тест на мутацію KIT при мастоцитозіКров ЕДТА Протягом 72 годин після збору матеріал необхідно доставити в лабораторію при температурі від +2°C до +8°C.227910
5467p53 IHC – дослідження експресії антигену p53 в раковій тканиніПарафіновий блок221660
5474Перевірка результату тесту на FSHD1 (аналіз гаплотипу)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл2170860
5475Дослідження виділених ділянок гена NOTCH2Кров EDTA 1 пробірка 4 мл359670
5477APC, met генний аналіз. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл679840
5478Секвенування повного генома (WGS). Профілактичний аналіз генома методами NGS. Розширений аналіз структурних варіантів і оновлення результатів.Кров EDTA 1 пробірка 4 мл77131860
5479МАКСИМАЛЬНИЙ діагностичний екзомний аналіз. Секвенування екзома пацієнта з обсягом аналізу в залежності від клінічного діагнозу (CNV, інтронні послідовності, мітохондріальний геном)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл7760830
5480Діагностичний екзомний аналіз MAKSIMUM DUO. Секвенування екзомів пацієнта та одного члена родини з обсягом аналізу залежно від клінічного діагнозу (CNV, інтронні послідовності, мітохондріальний геном)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл77105500
5481Діагностичний аналіз екзома MAXIMUM TRIO. Секвенування екзомів пацієнта та його батьків з обсягом аналізу в залежності від клінічного діагнозу (CNV, інтронні послідовності, мітохондріальний геном)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл77147360
5483Ендометріоз EndoRNAТканина – біопсія ендометрію взята для набору endoRNA DIAGpack2112720
5484Helicobacter pylori, виявлення бактеріальної ДНК разом з оцінкою резистентності до кларитроміцину, met. ПЛРКал зібраний в набір DIAGpack (до 7 днів при кімнатній температурі)211550
5486Синдром Криглера-Наджара, аналіз послідовності всієї кодуючої та промоторної області гена UGT1A1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл2715440
5498PIK3CA (ctDNA) – тест на мутацію PIK3CA у вільно циркулюючій ДНК (рідка біопсія)10 мл крові зібрано в пробірку STRECK Cell-Free DNA BCT. Рекомендовані умови транспортування: 6-37С, час транспортування не повинен перевищувати 48 годин. Пробірку з кров’ю для виділення ктДНК НЕ ПОВИННО заморожувати.2212070
5499BRCA (ctDNA) – тестування на мутації BRCA у вільно циркулюючій ДНК (рідка біопсія)10 мл крові зібрано в пробірку STRECK Cell-Free DNA BCT. Рекомендовані умови транспортування: 6-37С, час транспортування не повинен перевищувати 48 годин. Пробірку з кров’ю для виділення ктДНК НЕ ПОВИННО заморожувати.2232050
5500Панель шлунково-кишкових інфекцій, ідентифікація 15 збудників (найпростіші та гельмінти), зустріч. Real Time PCR, якісноКал зібраний в набір DIAGpack (до 7 днів при кімнатній температурі)216080
5501Синдром Альпорта – аналіз делеції/дуплікації генів COL4A5 за допомогою MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5502Спадкова меланома шкіри та рак підшлункової залози – виявлено аналіз делецій/дуплікацій у генах CDKN2A, CDKN2B, CDK4. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5503Синдром Шарко-Марі-Тута 2A /1B – виявлено аналіз делеції/дуплікації генів MFN2 і MPZ. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5504Синдром Ді Джорджа – аналіз делеції/дуплікації в області 22q11.2-met. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5505Альфа-таласемія – виявлено аналіз делеції/дуплікації генів HBA1/HBA2. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5506Хвороба Гіршпрунга – аналіз делецій або дуплікацій у генах RET, ZEB2, EDN3 та GDNF met. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5507Мукополісахаридоз II – виявлено аналіз делеції/дуплікації гена IDS. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5508Вроджений амавроз Лебера – виявлено аналіз делецій або дуплікацій у генах GUCY2D, RDH12 і RPGRIP1. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5509Аналіз видалення/дуплікації гена фенілкетонурії (ФКУ) виконано. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5510Туберозний склероз – тест дуплікації/делеції в гені TSC1, met. MLPAКров EDTA 1 пробірка 4 мл217600
5511Генетичний профіль для спортсменів AthletiSIGNКров EDTA + зіск з внутрішньої сторони щоки (зіск HAGMED)217840
5512Аналіз статусу мутації IGHV за допомогою NGSЦільна кров ЕДТА4739980
5515“IMAGENE.ME LIFE WGS COMPLETE – Превентивне геномне тестування з цифровим звітом про генетичні схильності в додатку”Цільна кров ЕДТА5271320
5524IMAGENE.ME CARDIO WES – генетичне тестування для визначення схильності до захворювань серцево-судинної системи, з цифровим звітом у застосункуКров EDTA9 тижнів62360
5525IMAGENE.ME ONCO WES – генетичне тестування для визначення схильності до онкологічних захворювань, з цифровим звітом у застосункуКров EDTA9 тижнів62360
5526IMAGENE.ME FERTILE WES жінка – генетична діагностика порушень фертильності або повторюваних втрат вагітності, з цифровим звітом у застосункуКров EDTA9 тижнів62360
5527IMAGENE.ME FERTILE WES чоловік – генетична діагностика порушень фертильності, з цифровим звітом у застосункуКров EDTA9 тижнів62360
5528myPGX (фармакогенетика)кров на тест-папері + форма замовлення.3051150
5800Панель методу ПЛР для інфекцій кісток і суглобів – 39 маркерів (бактерії, дріжджі, механізми антибіотикостійкості)Кров EDTA2113360
5801ELISA Дерматологічний профіль (IgG)сироватка214110
5802Лакозамідсироватка232110
5810IgE sp. fx5 food mixсироватка211250
5811IgE sp. F1 – куряче яєчне білок, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5812IgE sp. nGal d 3 (кональбумін), куряче яйцесироватка211250
5813IgE sp. nGal d 4 (лізоцим), куряче яйцесироватка211250
5814IgE sp. F75 – жовток курячого яйця, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5815IgE sp. F245 – весь курячий яйцець, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5816IgE sp. F2 – коров’яче молоко, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5817IgE sp. nBos d 4 (альфа-лактальбумін), молокосироватка211250
5818IgE sp. nBos d 5 (бета-лактоглобулін), молокосироватка211250
5819IgE sp. nBos d 8 (казеїн), молокосироватка211250
5820IgE sp. F4 – пшениця, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5821IgE sp. F98 – гліадин, пшениця, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5822IgE sp. F79 – глютен, пшениця, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5823IgE sp. F5 – жито, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5824IgE sp. F6 – ячмінь, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5825IgE sp. F7 – вівса, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5826IgE sp. F8 – кукурудза, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5827IgE sp. F9 – рис, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5828IgE sp. F13 – арахіс, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5829IgE sp. rAra h 6, арахіссироватка211250
5830IgE sp. F17 – ліщина, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5831IgE sp. F256 – горіх, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5832IgE sp. F20 – мигдаль, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5833IgE sp. F202 – кеш’ю, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5834IgE sp. rAna o 3, кеш’юсироватка211250
5835IgE sp. rSes and 1, кунжутсироватка211250
5836IgE sp. F93 – какао, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5837IgE sp. F49 – яблуко, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5838IgE sp. F33 – апельсин, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5839IgE sp. F44 – полуниця, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5840IgE sp. F84 – ківі, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5841IgE sp. F92 – банан, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5842IgE sp. F94 – груша, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5843IgE sp. rPru p 1, персик, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5844IgE sp. rPru p 7, персиксироватка211250
5845IgE sp. F237 – абрикос, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5846IgE sp. F259 – виноград, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5847IgE sp. F11 – гречка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5848IgE sp. F12 – горох, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5849IgE sp. F14 – соя, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5850IgE sp. F15 – квасоля, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5851IgE sp. F25 – томат, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5852IgE sp. F31 – морква, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5853IgE sp. F35 – картопля, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5854IgE sp. F48 – цибуля, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5855IgE sp. F85 – селера, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5856IgE sp. F86 – петрушка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5857IgE sp. F244 – огірок, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5858IgE sp. F3 – тріска, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5859IgE sp. F40 – тунець, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5860IgE sp. F205 – скумбрія, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5861IgE sp. F24 – креветка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5862IgE sp. F26 – свинина, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5863IgE sp. F27 – яловичина, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5864IgE sp. F83 – курка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5865IgE sp. F88 – баранина, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5866IgE sp. F284 – індичка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5867IgE sp. F89 – гірчиця, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5868IgE sp. F221 – кава, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5869IgE sp. F277 – кріп, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5870IgE sp. F280 – чорний перець, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5871IgE sp. T3 – березовий пилок, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5872IgE sp. rBet v 2, rBet v 4, березасироватка211250
5873IgE sp. T2 – ольха, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5874IgE sp. T4 – ліщина, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5875IgE sp. T12 – верба, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5876IgE sp. T14 – тополя, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5877IgE sp. nCup a 1, кипариссироватка211250
5878IgE sp. role e 1, оливкове деревосироватка211250
5879IgE sp. nole e 7, оливкове деревосироватка211250
5880IgE sp. nole e 9, оливкове деревосироватка211250
5881
ІgЕ sp. rРlа а 1, кленолистий платан
сироватка211250
5882ІgЕ sp. G6 – тимофій луцький, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5883ІgЕ sp. rРhl р 1, rРhl р 5, луговий тимофійсироватка211250
5884ІgЕ sp. rРhl р 7, rРhl р 12, луговий тимофійсироватка211250
5885ІgЕ sp. G3 – овсяниця лугова, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5886ІgЕ sp. G4 – лугова мерзлота, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5887ІgЕ sp. G5 – багаторічна овсянка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5888ІgЕ sp. G8 – лугова луна, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5889ІgЕ sp. G12 – рож (пилок), метод. ImmunoCAPсироватка211250
5890ІgЕ sp. W6 – полин, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5891ІgЕ sp. W9 – подорожник, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5892ІgЕ sp. W10 – біла квіноа, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5893ІgЕ sp. nАmb а 1, осотсироватка211250
5894ІgЕ sp. rРlа l 1, подорожниксироватка211250
5895ІgЕ sp. D1 – Дерматофагоїд птероніссін, метод. ImmunoCAPсироватка211710
5896ІgЕ sp. rDer р 10, кліщсироватка211250
5897ІgЕ sp. D2 – Дерматофагоїдес фаріне, метод. ImmunoCAPсироватка211710
5898ІgЕ sp. H2 – суміш побутового пилу, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5899ІgЕ sp. D70 – Acarus siro, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5900ІgЕ sp. M1 – Penicillium notatum, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5901ІgЕ sp. M2 – Cladosporium herbarum, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5902ІgЕ sp. M3 – Aspergillus fumigatus, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5903ІgЕ sp. rAsp f 1, Aspergillus fumigatusсироватка211250
5904ІgЕ sp. rAsp f 2, Aspergillus fumigatusсироватка211250
5905ІgЕ sp. M4 – Mucor racemosus, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5906ІgЕ sp. M5 – Candida albicans, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5907ІgЕ sp. M6 – Alternaria alternata, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5908ІgЕ sp. I1 – отрута бджіл, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5909ІgЕ sp. I3 – отрута оси, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5910ІgЕ sp. rPol d 5, отрута осисироватка211250
5911ІgЕ sp. I75 – отрута європейського шершня, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5912ІgЕ sp. I71 – отрута комарів, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5913ІgЕ sp. E1 – кіт кінцівка, метод. ImmunoCAPсироватка211710
5914ІgЕ sp. rFel d 2, кітсироватка211250
5915ІgЕ sp. rFel d 7, кітсироватка211250
5916ІgЕ sp. E5 – собака кінцівка, метод. ImmunoCAPсироватка211710
5917ІgЕ sp. rCan f 4, собакасироватка211250
5918ІgЕ sp. rCan f 6, собакасироватка211710
5919ІgЕ sp. E3 – кінська кінцівка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5920ІgЕ sp. E6 – морська свинка кінцівка, метод. ImmunoCAPсироватка211710
5921ІgЕ sp. E78 – перо волоцюга, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5922ІgЕ sp. E82 – кролик кінцівка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5923ІgЕ sp. E84 – хом’як кінцівка, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5924ІgЕ sp. E86 – качиний пір’я, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5925ІgЕ sp. P1 – круглий черв’як людини, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5926ІgЕ sp. K80 – формальдегід/формалін, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5927ІgЕ sp. K82 – латекс, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5928ІgЕ sp. MUXF3 CCD, бромелаїн, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5929ІgЕ sp. альфа-Гал (галактоза-α-1,3-галактоза), яловичина, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5930ІgЕ sp. F10 – кунжут, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5931Phadiatop – скринінг-тест (інгаляційні алергени), метод. ImmunoCAPсироватка211250
5932ІgЕ sp. GX1 – суміш трав’янистих пилок, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5933ІgЕ sp. GX4 – суміш трав’янистих пилок, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5934ІgЕ sp. TX6 – суміш деревних пилок, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5935ІgЕ sp. TX9 – суміш деревних пилок, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5936ІgЕ sp. WX3 – суміш бур’янів, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5937ІgЕ sp. MX1 – суміш грибків, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5938ІgЕ sp. EX1 – суміш епідермісу, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5939ІgЕ sp. EX71 – суміш пір’я, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5940ІgЕ sp. FX2 – суміш їжі, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5941ІgЕ sp. FX3 – суміш їжі, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5942ІgЕ sp. W1 – осота, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5943IgE sp. MX2 – суміш грибків, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5944IgE sp. EX2 – суміш епідермісу, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5945IgE sp. RX1 – суміш пилку, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5946IgE sp. I6 – таракан, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5947IgE sp. E88 – миша (епідерміс, білки сечі, білки сироватки), метод. ImmunoCAPсироватка211250
5948IgE sp. W21 – Parietaria judaica, метод. ImmunoCAPсироватка211250
5949IgE sp. F18 – горіх бразильський, метод. ImmunoCAPсироватка211250
9989Програма 40+ – Тромбоцити(порожній)21830
10059Типування молекулярної тканини HLA CКров EDTA 1 пробірка 4 мл322960
10083Мутація гена L1CAM, І стадія дослідженняКров EDTA 1 пробірка 4 мл3722940
10084Синдром Горліна, дослідження кодуючої області гена PTCH1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл4262090
10085Немалінова міопатія, мутація гена ACTA1 кров ЕДТА2116090
10086Мутація гена MYH7Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3713270
10087Мутація гена GDF3Кров EDTA 1 пробірка 4 мл378870
10088Мутація гена SCN4A – параміотоніяКров EDTA 1 пробірка 4 мл3715030
10090Хвороба Рендю-Ослера, спадкова телеангіектазіяКров EDTA 1 пробірка 4 мл428520
10091Хвороба Моркіо В (мукополісахаридоз типу IVB), мутація в гені GLB1GLB1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл379670
10092Хвороба Гентінгтона – перевірка граничної кількості повторів CAG (40 +/- 1) в гені HTT15Кров EDTA 1 пробірка 4 мл4710640
10095Міотонічна дистрофія 2 типу (DM2)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл325860
10096Сімейні внутрішньочерепні кавернозні гемангіоми, аналіз вибраних ділянок гена KRIT1Кров EDTA 1 пробірка 4 мл375840
10098Дистонія з відповіддю на L-допу, тест на ген GCH1, зустрічається. MLPAкров ЕДТА219790
10100Х-зчеплена лізенцефаліякров ЕДТА2111420
10101Епілептичні енцефалопатії, 49-генна панелькров ЕДТА2129180
10108Антитіла до кальцієвих каналів (VGCC)сироватка275970
10123Аніридія, вроджена райдужка та інші окремі дефекти очей (ген PAX6 – цілий)Кров EDTA 1 пробірка 4 мл3130300
10146Ген SPAST, секвенування – I етап дослідженняКров EDTA 1 пробірка 4 мл7213450
10148Ген CHD7, секвенування – I етап дослідженняКров EDTA 1 пробірка 4 мл729760
10151Ген PTEN, секвенуванняКров EDTA 1 пробірка 4 мл7217660
10152Ген NSD1, секвенування – I етап дослідженняКров EDTA 1 пробірка 4 мл726600
10153Ген SPRED1, секвенуванняКров EDTA 1 пробірка 4 мл319760
10218Нагалаза (альфа-N-ацетилглюкозамінідаза)сироватка2511160
11028IgE sp. C217 – Ацетилсаліцилова кислотасироватка331920
11036Бульбочниця (Echinococcus multilocularis) IgGСироватка213380
11038P/c проти одноланцюгової ДНК (ssDNA)сироватка211530
11041Фітанова кислотаПЛАЗМА (EDTA)331880
11044WCMP – Echinococcus spp. IgGсироватка252830
11045WCMP – IgG, IgM проти лихоманки Денге та ІФАсироватка252850
11046WCMP – хвороба Лайма IgG, IgM met. Вестерн-блотсироватка254210
11047WCMP – хвороба Лайма IgG, IgM у CSF мет. злочинний світ. західнийCSF (спинномозкова рідина)255590
11048WCMP – бруцельоз IgG, IgM met. ІФАсироватка252850
11049WCMP – Шистосомоз IgG, met. ІФАсироватка252850
11050WCMP – порівняльний профіль вродженого токсоплазмозу сироватка-очна рідина IgG, IgMсироватка2520690
11051WCMP – Вроджений токсоплазмоз, порівняльний профільсироватка2520690
11052WCMP – Токсоплазмоз (T. gondii) IgG, IgM, авідністьсироватка252850
11053WCMP – гарячка Ку (Coxiella burnetii) IgG1, IgG2,сироватка255590
11054WCMP – Chlamydia trachomatis IgG, IgMсироватка252850
11055WCMP – Токсокароз (Toxocara spp.) IgG, met. ІФАсироватка252850
11056WCMP – Токсокароз, порівняльний профіль сироватки-СМР, IgG, мет. Вестерн-блотCSF (спинномозкова рідина) і сироватка2511080
11057WCMP – Порівняльний профіль токсокарозу сироватка-очна рідина, IgG, met. Вестерн-блотсироватка2511080
11058WCMP – Yersinia Enterolitica IgG, IgM, met. Вестерсироватка255590
11059WCMP – вісцеральний лейшманіоз (Leishmania spp.) IgG,сироватка252850
11060WCMP – Дирофіляріоз мікроскопічноМазок цільної крові252160
11061WCMP – Амебна дизентерія (Entamoeba histolyticсироватка252850
11062WCMP – Акантамебіаз, кератит, офтальмологічна рідинаОчна рідина з передньої камери ока252850
11063WCMP – Виявлення антитіл до вірусу Зіка, лихоманкасироватка2516580
11064WCMP – мазок кісткового мозку (мієлограма): вісцеральний лейшманіоз, бабезіоз, хвороба ШагасаМазок КІСТКОВОГО МОЗКУ255590
11065Генетична діагностика альфа-таласемії – базовий тестЕДТА венозна кров2141410
11068Аденозиндезаміназа (ADA)венозна кров211770
1106917-гідроксипрегненолонсироватка371970
11070естронсироватка211450
11071топіраматсироватка374550
11072молібденЦільна кров ЕДТА221970
11073Магній в еритроцитахвенозна кров (EDTA)221740
11074Фолієва кислота в еритроцитахвенозна кров (EDTA)21910
11091Копептинсироватка242350
11092Гліфосат в сечісеча377300
11094Транскетолаза еритроцитів (TKL)Цільна кров ЕДТА213990
11120Альфа-глюкозидаза в спермінасіння211420
11121Цинк в спермінасіння211300
11122Цитрат в насіннінасіння211810
11123Фруктоза в спермінасіння211560
11124Біотинідазасироватка221720
11126P/cp гіпофізасироватка229620
11127IgE sp. F288 – Чорницясироватка211320
11128IgE sp. F255 – Сливасироватка211320
11989Вірус простого герпесу 1 (HSV-1) IgG met. Вестерн-блотсироватка211270
11990Вірус простого герпесу 1 (HSV-1) IgM met. Вестерн-блотсироватка211270
11991Вірус простого герпесу 2 (HSV-2) IgG met. Вестерн-блотсироватка211270
11992Вірус простого герпесу 2 (HSV-2) IgM met. Вестерн-блотсироватка211640
11993При прийомі алкоголю метаболіт PETH – фосфатидил етанВенозна кров, повна EDTA213710
11994Стіріпентол в сироватці, кількісносироватка232920
11996Toxoplasma gondii OWD (тест зв’язування комплементу)сироватка211970
11997Chlamydia trachomatis, антитіла IgG, IgMсироватка212160
11998Вірус простого герпесу (HSV-1/2), антитіла IgG,сироватка211590
11999Віспа (вірус Varicella zoster), антитіла IgG, IgMсироватка212260
12001Антитіла до ЦМВ класу IgG, IgMсироватка211780
12004Міоглобін в сечісеча211340
12005соматостатинЕДТА ПЛАЗМА З АПРОТИНІНОМ212520
12007Вірус краснухи (Rubella virus) IgG, IgMсироватка211210
120137/8 дегідрохолестеринПлазмовий літій гепарин216000
12017Пакет HHV-6 / HHV-7EDTA кров 1 пробірка 24 години при 2-8°C >24 години EDTA плазма заморожена – 6 тижнів CSF – стерильна пробірка 24 години при 2-8°C > 24 години CSF заморожена при -20°C -6 тижнів213260
12018Циклічний аденозин-3,5-монофосфат (АМФ) у сечі 24 годСеча24 год213540
12020Антитіла до ІgG проти Trypanosoma bruceiсироватка213120
12021Антитіла до ІgM проти Trypanosoma bruceiсироватка213120
12049Вірус простого герпесу (HSV 1/2) IgAсироватка211970
12050Віспа (вірус Varicella zoster) ІgAсироватка211570
12061Інтерлейкін 2сироватка272720
12063ГабапентинСироватка271760
12064ПрегабалінСироватка271760
16024Кортизол в слиніСлина21900
16026Кількісна токсикологічна панельВЕНОЗНА КРОВ (ФТОР)/СЕЧА217110
160283-альфа-андростандіол глюкуронідсироватка242000
16032Клобазамсироватка271910
16034Генетична діагностика альфа-таласемії – додатковий тесткров ЕДТА2130530
1603810-гідроксикарбазепінсироватка211910
16043Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла NCP в класісироватка212070
16045Strongyloides stercoralisсироватка214420
16056P/cp Коксакі, IgG та IgMсироватка223980
16057P/cp кардіоліпін у класах IgG, IgM, IgA. ІФАсироватка211690
16078MacroASTсироватка213570
16079ХолестанолПЛАЗМА (ЛІТІЙ ГЕПАРИН)371880
16080Людський плацентарний лактоген (HPL)Сироватка221710
16082TNF-альфа (фактор некрозу пухлини)сироватка212400
16084Альфа-2 антиплазмін, активністьПЛАЗМА (ЦИТРАТ)211530
16088Лектин, що зв’язує манозу (MBL)сироватка292330
16089Вітамін B4сироватка, заморожена215170
16090CA 242СМР212000
16091П/к. стор. мутантний цитрулінований віментинсироватка211200
16092П/к. p ентероцитів IgAсироватка211200
16093П/к. р ентероцитний IgGсироватка211200
16094Соматомедин 2 (IGF2)сироватка422800
16095Прегненолон-сульфатсироватка214550
16096HLA II клас – HLA-DQ і HLA-DR, генотипуванняEDTA плазма, заморожена2410270
16097Інгібітор активатора плазміногену (ІАП), активністьПЛАЗМА (ЦИТРАТ)221820
16098Тканинний активатор плазміногену (tPA), активністьПЛАЗМА (ЦИТРАТ)371980
202183 HIV-2 RNAEDTA плазма2911650
16100Піридинолін в сечіСеча256930
16101Загальна антиоксидантна здатністьПЛАЗМА (ЛІТІЙ ГЕПАРИН)321840
16102Філяріоз, антитілаСироватка211450
16104HHV 6-IgG-absСироватка201170
16105HHV 6-IgM-absСироватка211840
201041 Еозинофільний катіонний білок (1041) 1 мл сироватки (окрема пробірка)241900
16107Аналіз волоссяВолосся2610800
16108Brucella spp. DNAEDTA плазма2111360
16109Мієлін-асоційований глікопротеїн IgM abcСироватка242540
16110ДГЕА в слиніСлина425740
16111Бета 2 трансферинБіологічна рідина + сироватка214470
201650Сироватковий зонулінсироватка243090
16113Антитіла до антигенів мієлінусироватка225770
16114МелатонінEDTA плазма1024550
16115Мелатонін в сечісеча222830
16116Анексин V антитіласироватка212250
16117HHV 7 IgM-absсироватка212570
16118Антитіла до антістрептодорназисироватка211520
16119Панкреатична еластазаEDTA плазма214940
16120Гамма-гідроксибутіратна кислота в сечісеча273410
16121Рецептор інтерлейкіну 2, розчинEDTA плазма212830
16122Метилмалонова кислота в сечіранкова сеча324550
16123Бета-дефензин 2 в каліяхКал212400
16124ІгА виділяється в каліяхКал211920
16125Фториди в сечісеча273170
16126Кломіпрамінсироватка (не використовувати пробірки з розділовим гелем)221760
16127N-телопептиди в сечіперша або друга ранкова порція сечі221130
16128Креатинфосфокіназа (КФ) – ізоферментисироватка211960
16129Фуросемідсироватка225120
16130Гелікобактер пілорі ІgA мет. Імуноблотсироватка212870
16131Гелікобактер пілорі ІgG мет. Імуноблотсироватка212870
16132Ізоферменти лактатдегідрогеназисироватка211920
16133НеоптеринПлазмовий літій гепарин421640
16134RSV (респіраторний синцитіальний вірус), ІgG, ІgA, ІgMсироватка214050
16135Сироватковий трипсинсироватка214100
16140IgE sp. E89 – пір’я індичкисироватка211250
16141IgE sp. C73 – людський інсулінсироватка211250
16143IgE sp. F214 – шпинатсироватка211250
16152Мієлін-асоційований глікопротеїн (MAG) IgAсироватка212720
16153Панель паранеопластичних антитіл у СМРліквор2911030
16154Schistosoma mansoni IgG (церкарії)сироватка231490
16155Schistosoma haematobium IgG (дорослі форми)сироватка231490
202819Скринінг новонародженихкров на тест-папері + форма замовлення.244000
16172Генетична панель «Моногенних діабетів, включаючи MODY» Invitae (2694)6 мл крові з ЕДТА або 1 мл слини (спец.набір, в охолодженому стані), або букальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)2437580
16173Профіль гормональний чоловічий по слині (2790)слина (спец. епендорфи, заморозити)243050
16174Профіль гормональний чоловічий по слині (розширений) (2791)слина (спец. епендорфи, заморозити)244360
16177Ванадій (0279) 2 мл крові з літій-гепарином (окрема пробірка)211930
201810Антитіла до GABA-B1-рецептору1 мл сироватки (окрема пробірка)241480
202692Генетичний тест на етнічну приналежністьбукальний зішкріб (спец.набір, при кімнатній температурі)2516340
201905Адалімумаб (моніторинг)1 мл сироватки (окрема пробірка, одразу заморозити)263500
200194Ангіотензин-2 1 мл плазми з ЕДТА (окрема пробірка, одразу заморозити)273530
200592Мідь у добовій сечі 10 мл добової сечі (вказати загальну кількість сечі за добу)281750
201368Поліомавірус / Polyoma JCV-DNA2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)297990
202310Профіль Estronex/Естронекс (метаболіти естрогенів в сечі)10 мл спонтанної сечі (окрема пробірка), ПН-СР до 12.00304770
200115Поліомавірус / Polyoma BKV-DNA2 мл крові з ЕДТА, ПН-ЧТ (окрема пробірка, в охолодженому стані)317990
200204T-лімфоцитарний вірус людини, антитіла / HTLV-1/21 мл сироватки (окрема пробірка)321250
201213Вірус герпесу тип 7, антитіла IgM+IgG / HHV7 1 мл сироватки (окрема пробірка)3310660
202378Синдром ламкої Х-хромосоми, Мартіна-Белла (FMR1) (філіал IMMD, м. Київ)3-5 мл крові з ЕДТА348430
202517Омега-3-індекс2 окремі пробірки крові з ЕДТА (в охолодженому стані)213300