Чекап для чоловіків - diagnostyka.com.ua

Профілактика є основою здорового способу життя. Пропонуємо спеціалізовані Програми профілактики для здоров’я чоловіків, які призначені для моніторингу здоров’я та самопочуття.

Дослідження, що містяться у Програмах для чоловіків відображають функціональний стан печінки, нирок, суглобів, підшлункової, передміхурової та щитоподібної залоз, серцево-судинної системи, рівень ліпідного та вуглеводного метаболізму, функціонування згортувальної системи організму. Також визначається рівень вітамінів та мікроелементів в організмі та контроль анемії. Важливим є контроль хронічного або гострого запального синдрому.

Отже, це не лише профілактична програма, але дуже важлива та хороша звичка піклуватися про себе та своє здоров’я.

Генеральний чекап “Повна чоловіча перевірка”

Вартість: 7 160 грн

  •  30 діагностичних параметрів
  •  Перевірка відсутності анемії
  •  Оцінка функціонального стану печінки, нирок, панкреатичної залози, ліпідного та вуглеводного метаболізму, щитоподібної залози, серцево-судинної системи
  •  Визначення рівня вітамінів
  •  Оцінка стану передміхурової залози
  •  Перевірка запального синдрому
  •  Рівень стресу
  •  Здорові суглоби
  •  Стан згортувальної системи крові
  •  Для чоловіків, що бажають упевнитися в своєму здоров’ї та зменшити можливі ризику у майбутньому
Назва дослідженняБіоматеріалМетодТермін виконання години/дні Місце виконання
Загальний розгорнутий аналіз венозної крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитівкров EDTAімпедансний метод, підрахунок форм.,
елем. в мазку крові
24 год.Україна
Глікований гемоглобін (HbA1c)кров EDTAімуноінгібіція24 год.Україна
Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності)сироватка+NFРНО, CLIA24 год.Україна
Амілаза панкреатична (кількісний показник)сироваткаENZYM24 год.Україна
Сечова кислотасироваткаENZYM24 год.Україна
Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA) сироваткаECL24 год.Україна
Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSAсироваткаECL24 год.Україна
КальційсироваткаРНО24 год.Україна
МагнійсироваткаРНО24 год.Україна
КреатинінсироваткаKINETIC24 год.Україна
Тиреотропний гормонсироваткаECL24 год.Україна
Трийодтиронін вільнийсироваткаECL24 год.Україна
Тироксин вільнийсироваткаECL24 год.Україна
Холестерин (ХС)сироваткаENZYM24 год.Україна
Тригліцериди (ТГ)сироваткаENZYM24 год.Україна
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)сироваткаENZYM24 год.Україна
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)сироваткаENZYM24 год.Україна
Аланінамінотрансфераза (AлАТ)сироваткаKINETIC24 год.Україна
Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)сироваткаKINETIC24 год.Україна
Вітамін В 12сироваткаECL24 год.Україна
Вітамін Д загальний 25-ОНсироваткаECL24 год.Україна
ФеритинсироваткаECL24 год.Україна
ТрансферинсироваткаITD ITD24 год.Україна
КортизолсироваткаCLIA24 год.Україна
Лептин сироваткаEIA10-14 дібЄвропа
C-реактивний білок (кількісний показник) сироваткаITD24 год.Україна
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активність за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ) частковий цитратна плазмаCLOT24 год.Україна

Відділення Diagnostyka

Відокремлені відділення у м.Київ