Пакетні дослідження Україна - ціни - diagnostyka.com.ua

Вартість пакетних досліджень – Україна

Консультація та підтримка: 0 800 60 00 40 (безкоштовно з усіх номерів).

 

Для пошуку аналізів введіть назву або код у полі пошуку
Код КАКод НазваМатеріалМетодТермін виконанняВартість, грн
1БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1Ферменти
19003BIOБіохімічний скринінг (BIO):

– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) ,

– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),

– Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ),

– Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт,

– Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)


сироватка;
NF
KINETIC /PHO, ENZYM,24 год.1920
1.2Ліпідний обмін
19004CARDСерце і судини (CARD):

– Аполіпопротеїн А1 (АРОА1),

– Аполіпопротеїн В (АРОВ),

– Глікований гемоглобін (HbA1c),

– C-реактивний білок (кількісний показник),

– Гомоцистеїн,

– Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)

кров EDTA, сироватка, заморожена сироваткаITD,ENZYM, імуноінгібіція24 год.1670
19008VAGAПроблема ваги (VAGA):

– Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ),

– Глюкоза крові,

– Глікований гемоглобін (HbA1c),

– Тиреотропний гормон,

– Пролактин


сироватка; кров EDTA, NFімуноінгібіція, ECL, ENZYM24 год.1370
1.4Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
19036D1Контроль діабету (D1):

– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),

– Інсулін,

– Глікований гемоглобін (HbA1c),

– Фруктозамін (глікований альбумін)


кров EDTA; сироватка, NFімуноінгібіція; PHO; CLIA; ENZYM24 год.830
19037D2Діагностика діабету (D2):

– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),

– Інсулін,

– С-пептид,

– Глікований гемоглобін (HbA1c),

– HOMA-індекс

кров EDTA; сироватка; сироватка заморожена; NFімуноінгібіція; PHO; CLIA; ENZYM24 год.1220
1.6Метаболізм заліза та діагностика анемій
19038A1Діагностика анемії (A1):

– Залізо,
– Трансферин,
– Феритин,
– Насич. трансферину залізом
кров EDTA; сироваткаHPO; CALC; ECL24 год.570
19039A3Діагностика анемії + (A3):
– загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити,
– Залізо,
– Трансферин,
– Феритин,
– Насич. трансферину залізом,
– Фолієва кислота,
– Вітамін В 12
кров EDTA; сироваткаIMP, PHO. CALC, ECL, мікроскопічний24 год.1340
1.7Електроліти, мікроелементи
19005BI4Обмін неорганічних речовин (BI4):

– Кальцій ,
– Паратгормон,
– Фосфор неорганічний
сироватка; сироватка замороженаCLIA,PHO24 год.470
1.8Ревма- та кардіомаркери
19002R1Ревмапроби (R1):

– Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ),
– Ревматоїдний фактор (кількісний показник),
– Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт
сироваткаPHO, ITD; CLIA24 год.710
19007R4Здорові суглоби + (R4):

– Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ),
– Сечова кислота, Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG),
– Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA),
– Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM),
– Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)
сироваткаITD, ELISA72 год., Ревмапроби, Сечова кислота – 24 год.1900
19006R5Здорові суглоби (R5):

– Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ),
– Сечова кислота,
– Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)
сироваткаITD, ELISA24 год., Anti -CCp IgG 72 год.990
2ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ
2.1Репродуктивні гормони та їх метаболіти
19025ROS2Контроль росту та репродукції (ROS2):

– Соматотропін (Гормон росту),
– Соматомедін,
– Тиреотропний гормон,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Лютеїнізуючий гормон,
– Фолікулостимулюючий гормон,
– Пролактин
сироватка; сироватка замороженаECL; CLIA24 год.1940
19012F1Репродуктивне жіноче здоров’я (F1):

– Пролактин,
– Лютеїнізуючий гормон,
– Фолікулостимулюючий гормон,
– Прогестерон,
– Тестостерон загальний,
– Тиреотропний гормон,
– Індекс ЛГ/ФСГ (Люткінса),
– Естрадіол
сироваткаECL24 год.1650
19013F2Репродуктивне чоловіче здоров’я (F2):

– Пролактин,
– Прогестерон,
– Лютеїнізуючий гормон,
– Фолікулостимулюючий гормон ,
– Естрадіол,
– Тестостерон загальний,
– Тестостерон вільний,
– Дегідроепіандростеронсульфат,
– Тиреотропний гормон
сироваткаECL, ELISA24 год. Тестостерон вільний 72 год. 2200
19014F3Оцінка оваріального резерву (F3):

– Лютеїнізуючий гормон,
– Фолікулостимулюючий гормон ,
– Антимюллерів гормон
сироваткаELISA, ECL24 год. АМГ вт/чт1020
19016F6Діагностика гіперандрогенних станів (F6):

– Тестостерон загальний,
– Дегідроепіандростеронсульфат,
– Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін,
– 17-ОН-прогестерон
сироваткаECL; CLIA; ELISA24 год., 17-ОН- прогестерон, вт/чт980
2.2Дослідження гіпофізу, щитоподібної та паращитоподібної залоз
19009MDЧоловіче здоров’я (MD):

– Тиреотропний гормон ,
– Холестерин (ХС),
– Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA),
– Аланінамінотрансфераза (AлАТ),
– Аспартатамінотрансфераза (АсАТ),
– Білірубін загальний,
– Сечовина,
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– Тестостерон загальний,
– Тестостерон вільний,
– Тиреоглобулін ,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази ,
– Антитіла до тиреоглобуліну ,
– Онкомаркер СА19-9
сироватка; кров, EDTAECL; ENZYM;
KINETIC;
PHO;
ELISA;
Імуноінгібіція;
CLIA
24 год. Тестостерон вільний 72 год. 2880
19017TI1Скринінг щитоподібної залози (TI1):

– Тиреотропний гормон ,
– Трийодтиронін вільний ,
– Тироксин вільний
сироваткаECL24 год.630
19018TI2Діагностика аутоімунного процесу (TI2):

– Тиреотропний гормон ,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази ,
– Антитіла до тиреоглобуліну
сироваткаECL24 год.720
19019TI3Контроль аутоімунного процесу (TI3):

– Тиреотропний гормон ,
– Тироксин вільний ,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази
сироваткаECL24 год.680
19020TI4Контроль стану щитоподібної залози (TI4):

– Тиреотропний гормон,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази,
– Антитіла до тиреоглобуліну
сироваткаECL24 год.1140
19021TI5Скринінг щитоподібної залози + (TI5):

– Тиреотропний гормон,
– Трийодтиронін,
– Тироксин,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази,
– Антитіла до тиреоглобуліну,
– Тиреоглобулін
сироваткаECL; CLIA24 год.1800
19022TI6Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози (TI6):

– Тиреотропний гормон,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону
сироваткаECL24 год.1090
19023TI7Моніторинг раку щитоподібної залози (TI7):

– Тиреотропний гормон,
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази,
– Тиреоглобулін
сироваткаECL; CLIA24 год.1140
2.4Інші гормони
19015F4Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності (F4):

– Лютеїнізуючий гормон,
– Фолікулостимулюючий гормон ,
– Пролактин ,
– Адренокортикотропний гормон ,
– Соматотропін (Гормон росту),
– Тиреотропний гормон
сироватка заморожена, сироватка,
плазма EDTA заморожена
CLIA, ECL24 год.1550
2.5Онкомаркери
19010FDЖіноче здоров’я (FD):

– Тиреотропний гормон ,
– Холестерин (ХС),
– Естрадіол ,
-Аланінамінотрансфераза (AлАТ),
-Аспартатамінотрансфераза (АсАТ),
– Білірубін загальний,
– Сечовина,
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
-Фолікулостимулюючий гормон ,
– Лютеїнізуючий гормон,
– Пролактин,
– Тиреотропний гормон ,
– Холестерин (ХС),
– Естрадіол ,
– Тиреоглобулін ,
– Антитіла до тиреоїдної пероксидази ,
– Антитіла до тиреоглобуліну ,
– Онкомаркер СА19-9
сироватка; кров EDTAECL; ENZYM;
KINETIC;
PHO;
Імуноінгібіція;
CLIA
24 год.3830
19026ON1Діагностика раку молочної залози (ON1):

– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА15-3
сироваткаECL24 год.530
19027ON2Діагностика раку яєчника (ON2):

– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА125,
– Онкомаркер СА72-4 ,
– НЕ4
сироваткаECL24 год.1400
19028ON3Онко скринінг жіночий (ON3):

– Альфафетопротеїн ,
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+β) ,
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА125,
– Онкомаркер СА19-9 ,
– Онкомаркер СА15-3 ,
– НЕ4
сироваткаCLIA, ECL24 год.2050
19029ON4Онко скринінг жіночий + (ON4):

– Альфафетопротеїн ,
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+β) ,
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА125,
– Онкомаркер СА19-9 ,
– Онкомаркер СА15-3 ,
– Онкомаркер СА72-4 ,
– НЕ4,
– Тиреоглобулін
сироваткаCLIA, ECL24 год.2690
19030O5Онко скринінг передміхурової залози (O5):

– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA),
– простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA
сироваткаECL24 год.670
19031O6Онко скринінг чоловічий (O6):

– Альфафетопротеїн,
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) ,
– Раковоембріональний антиген (СЕА)
сироваткаECL24 год.770
19032O7Скринінг ШКТ (O7):

– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Онкомаркер СА19-9 ,
– Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG),
– Онкомаркер СА72-4
сироваткаELISA; ECL; CLIA24 год.1190
19033O8Чоловіча онкологічна панель (O8):

– Альфафетопротеїн,
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+β) ,
– Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA),
– простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA
сироваткаCLIA, ECL24 год.930
19034O9Чоловіча онкологічна панель + (O9):

– Альфафетопротеїн,
– Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+β),
– Раковоембріональний антиген (СЕА),
– Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA),
– простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA,
– Онкомаркер СА19-9 ,
– Онкомаркер СА72-4 ,
– Тиреоглобулін
сироваткаCLIA, ECL24 год.2090
19035O10Онкомаркери ШКТ (O10):

– Онкомаркер СА19-9 ,
– Онкомаркер СА72-4 ,
– Альфафетопротеїн,
– Раковоембріональний антиген (СЕА)
сироваткаCLIA, ECL24 год.1190
3ПОКАЗНИКИ ІМУННОГО СТАТУСУ
19058IMMСкринінг імуноглобулінів (IMM):

– Імуноглобулін E загальний (IgE Total),
– Імуноглобулін A (IgA),
– Імуноглобулін M (IgM),
– Імуноглобулін G (IgG)
сироваткаITD, CLIA24 год.880
4ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА
4.2Хламідійна інфекція
19048I5Діагностика хламідіозу (I5):

– Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG),
– Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA),
– Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)
сироваткаELISA72 год.920
4.3Інфекції ТORCH-групи
19045I1TORCH інфекції (IgG) (I1):

– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)
сироваткаCLIA72 год.1050
19046I2TORCH інфекції (IgM) (I2):

– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)
сироваткаELISA; CLIA72 год.1050
19047I3TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3):

– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG),
– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)
сироваткаELISA; CLIA72 год.2090
19049I6TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6):

– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG),
– Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG),
– Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM),
– Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM),
– Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM),
– Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM),
– Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA),
– Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)
сироваткаELISA; CLIA72 год.3010
4.7Вірус Епштейна-Барр
19050I7Діагностика Епштейна-Барр вірусної інфекції (I7):

– Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM),
– Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG),
– Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG),
– Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналіз
цільна кров (EDTA); плазма крові (EDTA); слина; ліквор; мазок з ротоглотки; сироваткаReal-Time, ELISA72 год.1230
4.8Вірусні гепатити
19054H1Скринінг вірусних гепатитів (H1):

– Визначення антитіл до гепатиту С (IgG),
– Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM),
– Визначення HBs-антигену (HBsAg),
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)
сироваткаKINETIC/PHO, ELISA,
ECL
72 год.1650
19055H2Діагностика гепатиту В (H2):

– Визначення HBs-антигену (HBsAg),
– Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG),
– Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG),
– Загальний аналіз сечі,
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)
ранкова сеча, сироваткаECL; CLIA
KINETIC/PHO
ІХГ, мікроскопічний
72 год.1930
19056H7Діагностика гепатиту С (H7):

– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) ,
– Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5
сироваткаKINETIC/PHO, ELISA72 год.1250
19057H8Розширена діагностика гепатитів (H8):

– Визначення HBs-антигену (HBsAg),
– Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG),
– Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG),
– Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM),
– Визначення антитіл до гепатиту С (IgG),
– Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз,
– Загальний аналіз сечі,
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)
сироватка, плазма крові( ЕDTA)
ранкова сеча
ELISA, ECL,
Real-Time
KINETIC/PHO
72 год.3010
4.13Гельмінтози
19052G1Гельмінти (G1):

– Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG),
– Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G),
– Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)
сироваткаELISAпн/вт/чт1320
19053G2Гельмінти + (G2):

– Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG),
– Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G),
– Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG),
– Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG),
– Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG),
– Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)
сироваткаELISAпн/вт/чт2350
6ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР
6.1ПЛР-діагностика вірусних гепатитів
19061HEPAСкринінг гепатитів (HEPA): Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналізплазма крові (EDTA); фекаліїReal-Time72 год.2250
6.6.ПЛР-діагностика урогенітальних інфекцій
19066URO1Урогенітальне здоров’я ПЛР (URO1):

– Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз
у/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.1220
19067URO2Сексуальне здоров’я ПЛР (URO2):

– Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз,
– Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування
у/г зішкряб; зішкряб слизової ротоглотки;
1-ша порція сечі;
секрет простати;
зішкряб екто- та ендоцервіксу – у жінок, зішкряб слизової уретри – у чоловіків
Real-Time72 год.3120
19068URO3Діагностика урогенітальних інфекцій (URO3):

– Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз,
– Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз,
– Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування,,
– Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: M.hominis, U.urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus),
– Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків
у/г зішкряб; зішкряб слизової ротоглотки;
1-ша порція сечі;
секрет простати ■;
зішкряб екто- та ендоцервіксу – у жінок, зішкряб слизової уретри – у чоловіків
сім’яна рідина;
виділення (зішкряб з уретри);
виділення (уретральні – скло)
Real-Time; мікроскопічний;
біохімічний.
72 год.4190
19069URO4Скринінг урогенітальних інфекцій ПЛР (URO4):

– Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз,
– Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз,
– Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз,
– Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз
у/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,спермаReal-Time72 год.2080
6.7.Пакети урогенітальні
19062CANHПакет 1. Визначення ДНК та диференціація виду Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei, якісний аналізу/г зішкряб; зішкряб слизової ротоглотки; 1-ша порція сечі; секрет простати Real-Time72 год.670
19063UROKПакет 2. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/M.hominis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.640
19064MMEPCRПакет 3. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/M.hominis/ M.genitalium, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.940
19065BAKPCRПакет 4. Комплексне визначення ДНК Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2, якісний аналіз у/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулятReal-Time72 год.1610
6.12.Генетика метаболізму фолатного циклу
241MTHFRAГенетика метаболізму фолатного циклу:
(Досліджувані гени: MTHFR 677, MTHFR1298, MTR2756, MTRR66)
цільна кров ЕДТА або мазок букального епітеліюReal-Time72 год.800
8Дослідження вірусу SARS-CoV-2
19074CO19Пакет SARS-CoV-2 загальний:

– виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2,
– антитіла на SARS-CoV-2 IgG,
– антитіла на SARS-CoV-2 IgM
Назофарингеальний зішкряб, сироваткаReal-Time, ELISA36 год.1330
9Рекомендовані лабораторією комплексні дослідження
19075SPORTСпорт + (SPORT):

– Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити,
– Загальний аналіз сечі,
– Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса),
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),
– Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ),
– Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт,
– Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота),
– Креатинфосфокіназа (КФК),
– Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ),
– Тиреотропний гормон
– Трийодтиронін вільний,
– Тироксин вільний,
– Кортизол,
– Інсулін,
– Глікований гемоглобін (HbA1c),
– Тестостерон загальний,
– Пролактин,
– Естрадіол,
– Кальцій,
– Фосфор неорганічний,
– Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).
Кров, EDTA; Сироватка;
Добова сеча;
Сеча. NF
ІХГ, мікроскопія; Апаратн. Метод
підрах елем. В мазку;
CLIA;
ECL;
KINETIC;
ISE;
PHO;
ENZYM;
Імуноінгібіція.
245380
19076OP1Передопераційний + (OP1):

– Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів,
– Загальний аналіз сечі,
– Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія),
– Загальний білок, Альбумін, Глобуліни, Альбумін-глобуліновий коефіцієнт,
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),
– Білірубін загальний, прямий, непрямий,
– Креатинін,
– Сечовина,
– Аланінамінотрансфераза (AлАТ),
– Аспартатамінотрансфераза (АсАТ),
– Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квіком,
– Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ),
– Фібріноген за Клаусом (ФБ),
– Натрій (Na),
– Хлор (Cl),
– Калій (К),
– Визначення антитіл до гепатиту С (IgG),
– Визначення HBs-антигену (HBsAg),
– Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)
Сеча; Кров, EDTA;
Сироватка;
Цитратна плазма
KINETIC; PHO;
ENZYM;
ISE;
CLOT;
ECL;
ELISA
Апаратн. Метод
підрах елем. В мазку
Гелева агглютинація
ІХГ, мікроскопія
723380
19077OP2Передопераційний (OP2):

– Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів,
– Загальний аналіз сечі,
– Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія),
– Загальний білок,
– Глюкоза крові (венозна/капілярна кров),
– Білірубін загальний,
– Креатинін,
– Сечовина,
-Аланінамінотрансфераза (AлАТ),
– Аспартатамінотрансфераза (АсАТ),
– Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ),
– Визначення HBs-антигену (HBsAg)
Сеча; Кров, EDTA;
Сироватка;
Цитратна плазма
NF
KINETIC; PHO;
ENZYM;
CLOT;
ECL;
Апаратн. Метод
підрах елем. В мазку
Гелева агглютинація
ІХГ, мікроскопія
242270