Пакетні дослідження Україна - ціни - diagnostyka.com.ua

Вартість пакетних досліджень – Україна

Консультація та підтримка: 0 800 60 00 40 (безкоштовно з усіх номерів).

 

Для пошуку аналізів введіть назву або код у полі пошуку
Код Назва МатеріалТермінВартість, грн
1. Біохімічні дослідження
1.1 Пакетні дослідження
19002Ревмапроби (R1): Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Ревматоїдний фактор (кількісний показник), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнтсироватка24 год.570
19003Біохімічний скринінг (BIO): Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) , Глюкоза крові (венозна+E33), Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт, Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)сироватка;
NF
24 год.1560
19004Серце і судини (CARD): Аполіпопротеїн А1, Аполіпопротеїн В, Глікований гемоглобін (HbA1c), C-реактивний білок (кількісний показник), Гомоцистеїн, Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)кров EDTA, сироватка, заморожена сироватка24 год.1410
19005Обмін неорганічних речовин (BI4): Кальцій , Паратгормон, Фосфор неорганічнийсироватка; сироватка заморожена24 год.420
19006Здорові суглоби (R5): Ревмапроби (С-реактивний білок, антистрептолізин О, ревматоїдний фактор), Сечова кислота, Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (IgG)сироватка24 год.,
Anti -CCp IgG 72 год.
850
2. Імунохімічні дослідження
2.1 Пакетні дослідження
19012Репродуктивне жіноче здоров’я (F1): Пролактин , Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Прогестерон, Тестостерон загальний, Тиреотропний гормон , Індекс ЛГ/ФСГ (Люткінса), Естрадіол сироватка24 год.1440
19013Репродуктивне чоловіче здоров’я (F2): Пролактин , Прогестерон, Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Естрадіол , Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тиреотропний гормон сироватка 24 год. Тестостерон вільний 72 год. 1920
19014Оцінка оваріального резерву (F3): Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Антимюллерів гормонсироватка24 год. АМГ вт/чт900
19015Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності (F4): Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Пролактин , Адренокортикотропний гормон , Соматотропін, Тиреотропний гормон сироватка заморожена,
сироватка,
плазма EDTA заморожена
24 год.1370
19016Діагностика гіперандрогенних станів (F6): Тестостерон загальний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін, 17-гідроксі-прогестеронсироватка24 год.,
17-ОН- прогестерон
вт/чт
860
19017Скринінг щитоподібної залози (TI1): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний сироватка24 год.540
19018Діагностика аутоімунного процесу (TI2): Тиреотропний гормон , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну сироватка24 год.630
19019Контроль аутоімунного процесу (TI3): Тиреотропний гормон , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази сироватка24 год.590
19020Контроль стану щитоподібної залози (TI4): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну сироватка24 год.990
19021Скринінг щитоподібної залози + (TI5): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін , Тироксин , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Тиреоглобулін сироватка24 год.1570
19022Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози (TI6): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до рецепторів тиреотропного гормонусироватка24 год.960
19023Моніторинг раку щитоподібної залози (TI7): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний, Тиреоглобулін сироватка24 год.990
19024Фактори росту (ROS1): Соматотропін, Соматомедін сироватка заморожена24 год.550
19025Контроль росту та репродукції (ROS2): Соматотропін, Соматомедін, Тиреотропний гормон, Трийодтиронін вільний, Тироксин вільний, Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин сироватка;
сироватка заморожена
24 год.1730
19026Діагностика раку молочної залози (ON1): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА153 сироватка24 год.480
19027Діагностика раку яєчника (ON2): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА72-4 , НЕ4сироватка24 год.1260
19028Онко скринінг жіночий (ON3): Альфафетопротеїн , Хоріонічний гонадотропін, Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА15-3 , НЕ4сироватка24 год.1830
19029Онко скринінг жіночий + (ON4): Альфафетопротеїн , Хоріонічний гонадотропін, Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА15-3 , Онкомаркер СА72-4 , НЕ4, Тиреоглобулін сироватка24 год.2410
19030Онко скринінг передміхурової залози (O5): Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний, простатоспецифічний антиген загальний, коеф. вільний/загальний простатоспецифічний антигенсироватка24 год.560
19031Онко скринінг чоловічий (O6): Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін , Раковоембріональний антиген (СЕА)сироватка24 год.690
19032Скринінг ШКТ (O7): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА19-9 , визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG), Онкомаркер СА72-4 сироватка24 год.1050
19033Чоловіча онкологічна панель (O8): Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін, Простатоспецифічний антиген вільний, простатоспецифічний антиген загальний, коеф. вільний/загальний простатоспецифічний антигенсироватка24 год.780
19034Чоловіча онкологічна панель + (O9): Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін, Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний, простатоспецифічний антиген загальний,коеф. вільний/загальний простатоспецифічний антиген, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Тиреоглобулін сироватка24 год.1830
19035Онкомаркери ШКТ (O10): Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Альфафетопротеїн, Раковоембріональний антиген (СЕА)сироватка24 год.1070
19045TORCH інфекції (IgG) (I1): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)сироватка72 год.840
19046TORCH інфекції (IgM) (I2): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)сироватка72 год.840
19047TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)сироватка72 год.1670
19048Діагностика хламідіозу (I5): Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)сироватка72 год.730
19049TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)сироватка72 год.2400
19051Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (IgG), Визначення HBs-антигенусироваткапн/ср/пт 72 год.850
19052Гельмінти (G1): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)сироваткапн/вт/чт1070
19053Гельмінти + (G2): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)сироваткапн/вт/чт1920
3. Молекулярно-біологічні дослідження
3.1 Пакетні дослідження
19061Скринінг гепатитів (HEPA): Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналізплазма крові (EDTA)72 год.1870
19062Пакет 1. Визначення ДНК та диференціація виду Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei, якісний аналізу/г зішкряб; зішкряб слизової ротоглотки; 1-ша порція сечі; секрет простати 72 год.750
19063Пакет 2. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/U.parvum/U.urealyticum/M.hominis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулят72 год.750
19064Пакет 3. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/U.parvum/U.urealyticum/M.hominis/ M.genitalium, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулят72 год.990
19065Пакет 4. Комплексне визначення ДНК Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2, якісний аналіз у/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,еякулят72 год.1300
19066Урогенітальне здоров’я ПЛР (URO1): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,сперма72 год.1050
19070Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту (виявлення: M.hominis, U.urealiticum/parvum, Mycoplasma spp., Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus spp., Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus)виділення (уретральні, вагінальні), сім’яна рідина72 год.510
19069Скринінг урогенітальних інфекцій ПЛР (URO4): Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналізу/г зішкряб; секрет передміхурової залози,осад сечі,сперма72 год.1700
4. Пакетні дослідження
19007Здорові суглоби + (R4): Ревмапроби (С-реактивний білок, антистрептолізин О, ревматоїдний фактор), Сечова кислота, Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM), Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (IgG)сироватка72 год.,
Ревмапроби, Сечова кислота – 24 год.
1580
19008Проблема ваги (VAGA): Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Глюкоза крові, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тиреотропний гормон , Пролактин сироватка;
кров EDTA, NF
24 год.1160
19009Чоловіче здоров’я (MD): Тиреотропний гормон , Холестерин, Простатоспецифічний антиген загальний, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-9 сироватка;
кров, EDTA
24 год. Тестостерон вільний 72 год. 2510
19010Жіноче здоров’я (FD): Тиреотропний гормон , Холестерин, Естрадіол , Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фолікулостимулюючий гормон , Лютеїнізуючий гормон, Пролактин , Прогестерон, Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА15-3 , Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-9 сироватка;
кров EDTA
24 год.3340
19036Контроль діабету (D1): Глюкоза крові (венозна+E40), Інсулін, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фруктозамін кров EDTA;
сироватка, NF
24 год.720
19037Діагностика діабету (D2): Глюкоза крові (венозна), Інсулін, С-пептид, Глікований гемоглобін (HbA1c), індекс HOMA-IRкров EDTA;
сироватка;
сироватка заморожена; NF
24 год.1050
19038Діагностика анемії (A1): Залізо , Трансферин, Феритин, Насич. трансферину залізомсироватка24 год.480
19039Діагностика анемії + (A3): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити, Залізо , Трансферин, Феритин, насич. трансферину залізом, Фолієва кислота, Вітамін В 12Кров EDTA;
сироватка
24 год.1190
19050Діагностика Епштейна-Барр вірусної інфекції (I7): Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM), Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналізцільна кров (EDTA); плазма крові (EDTA); слина; ліквор; мазок з ротоглотки;
сироватка
72 год.940
19054Скринінг вірусних гепатитів (H1): Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM), Визначення HBs-антигену, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, Лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) сироватка72 год.1300
19055Діагностика гепатиту В (H2): Визначення HBs-антигену, Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG), Визначення HBe-антигену, Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM), Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, Лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) ) ранкова сеча,
сироватка
72 год.2150
19056Діагностика гепатиту С (H7): Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, Лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) ) , Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5 сироватка72 год.980
19057Розширена діагностика гепатитів (H8): Визначення HBs-антигену, Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG), Визначення HBe-антигену, Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM), Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM), Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз, Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, гаммаглутамінтрансфераза, Лужна фосфатаза, коефіцієнт Де Рітіса) сироватка
плазма крові( ЕDTA)
ранкова сеча
72 год.2700
19058Скринінг імуноглобулінів (IMM): Імуноглобулін E загальний, Імуноглобулін A, Імуноглобулін, Імуноглобулін Gсироватка24 год.750
19067Сексуальне здоров’я ПЛР (URO2): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 генотипи), якісний аналіз+генотипуванняу/г зішкряб;
зішкряб слизової ротоглотки;
1-ша порція сечі;
секрет простати;
зішкряб екто- та ендоцервіксу – у жінок, зішкряб слизової уретри – у чоловіків
72 год.2620
19068Діагностика урогенітальних інфекцій (URO3): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 генотипи), якісний аналіз+генотипування,, Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту(виявлення: M.hominis, U.urealiticum/parvum, Mycoplasma spp., Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus spp., Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus), Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіківу/г зішкряб;
зішкряб слизової ротоглотки;
1-ша порція сечі;
секрет простати;
зішкряб екто- та ендоцервіксу – у жінок, зішкряб слизової уретри – у чоловіків
сім’яна рідина;
виділення (зішкряб з уретри);
виділення (уретральні – скло)
72 год.3550